A- A+

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
2011 – 2020 г.

        С решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации, периода 2011 – 2020 г. е обявен за “Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата”.
        По данни на Световната здравна организация (СЗО) травмите от пътнотранспортни произшествия представляват 9% от всички причини за смърт. В 53 страни-членки на Европейския регион на СЗО около 800 000 човека всяка година изгубват живота си заради катастрофи. Най-уязвимите групи са пешеходци, мотоциклетисти и велосипедисти. Травмите от пътнотранспортни произшествия са причина номер едно за смъртността на младите хора по целия свят.
        Всяка седмица по пътищата на нашата страна загубват живота си над 15 човека и над 150 получават тежки наранявания. Загиват деца, младежи и възрастни хора. Семейства остават завинаги без своите близки, с ограбени съдби и болка до края на живата им.
        Прогнозата е, че ако не се вземат съответните мерки убитите по пътищата на света през 2020 г. ще надминат 1,9 млн. души.
        Повечето инциденти по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, и предвидливост. За да намалим грешките, които водят до нещастия и инциденти по пътищата е добре всеки от нас:
        Да не бърза!
        Да внимава на пътя!
        Да пази себе си и другите около него!
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТЯ

Мили деца,

        • Внимавайте, когато се движите по улицата, защото е опасно.

        • Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

        • Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.


        • Пресичайте улицата само на определените за целта места - пешеходна пътека или подлез.

        • Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

        • Спазвайте сигналите на светофара.

        • Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

        • Оглеждайте се внимателно преди да пресечете пътя, дори да бързате.

        • Когато пресичате пътното платно, изберете мястото така, че да виждате целия път.

        • Пресичайте само когато автомобилите са на безопасно разстояние и не се приближават с голяма скорост.

        • Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

        • Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

        • При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.

        • Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

        • Ако все пак ви се наложи да преминете зад спряло превозно средство, внимавайте с насрещното движение.

        • Изберете, заедно с родителите си, най-краткия и безопасен маршрут, по който можете да отивате и да се връщате от училище.

        • Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

        • Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

        • Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.

 

        • Карайте велосипед на разрешените за това места.

        • Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.

        • Не излизайте внезапно на уличното платно.

        • Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

        • Слагайте предпазен колан, винаги когато се возите в автомобил.

        • Слизайте от кола само от страната на тротоара.

        • Научете се да оказвате първа помощ на пострадал при пътно - транспортно произшествие.

        • Ако нещо се случи - бързо извикайте помощ.

        Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя. Вярвайте им! Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!
КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

Скъпи родители,

        За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

        • придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара;
        • определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете маршрута няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило;
        • контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут;
        • обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил;
        • уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за следващия ден;
        • използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;
        • използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пешеходците;
        • убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.

        Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

       Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

        • Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;
        • Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
        • Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
        • Да не возите малки деца на предната седалка.

        Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

 

        ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА ..., ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

Материалът е изготвен от РЗИ – Велико Търново
в рамките на проекта
„Сигурност на пътя за малки и големи”
ДЕСЕТИЛЕТИЕ
НА ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2011 – 2020 Г.

         В подкрепа на Десетилетието за действие по безопасност на движението 2011-2020 г. Министерство на здравеопазването инициира раздаването на листовки за безопасност на движението на 29 юли (петък) в цялата страна.
         Листовките са предназаначени за пешеходци и водачи на моторни превозни средства ще се раздават от 10 до 11 часа на следните места:
                  • Велико Търново – на кръстовищата пред съда и пощата
                  • Горна Оряховица – в района на автогарата
         Кампанията се организира от РЗИ, БМЧК и КАТ и е част от кампанията на ООН и СЗО за предотвратяване на пътно-транспортните произшествия. Целта на инициативата е за пореден път да се засили вниманието на хората върху безопасността на пътя.
         По данни на Световната здравна организация травмите от пътнотранспортни произшествия представляват 9% от всички причини за смърт. В 53 страни-членки на Европейския регион на СЗО около 800 000 човека всяка година изгубват живота си заради катастрофи. Пътно-транспортните произшествия (ПТП) са и основната причина за смърт във възрастовата група от 5 до 29 години. Най-уязвимите групи са пешеходци, мотоциклетисти и велосипедисти.
През 2010 г. по пътищата на област Велико Търново са регистрирани 159 ПТП, при които са загинали 28 и са пострадали 192 лица. Спрямо 2009 г. се наблюдава незначително намаление на броя на ПТП с 10.6%, на убитите с 3.4% и на пострадалите с 6.8%.
         Основните рискови фактори за ПТП са: превишена скорост, рискови изпреварвания, отнемане на предимство, управление от неправоспособни и употребили алкохол водачи, внезапното слизане на пътното платно и неправилното преминаване през него; излизането пред или зад моторно превозно средство; неправилно преминаване на светофар и други.
         Безопасността на движението е право и отговорност на всеки от нас. Да бъдем толерантни и отговорни водачи или пешеходци на пътя, да спазваме правилата за движение с цел намаляване на нещастията по пътищата.
ПРОЕКТ „ЗАСТЪПНИЦИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“

         Проектът „Застъпници за пътна безопасност“ на сдружение „Отворена младеж“ (http://rsa.open-youth.org/) е създаден с идея за устойчивост под мотото „Да спасим 25 000 живота”.
         Целта на проекта е да се ангажират младите хора в повишаване на безопасността по пътищата там, където те живеят, учат, работят или се забавляват в свободното си време и да се изгради капацитет на местно ниво за качествено оформяне на послания в областта на пътната безопасност и предаването им до демократично избраните институции на местно, регионално и национално ниво. Дейностите се съфинансират от Програма „Младежта в действие” на Европейския съюз чрез Национален Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи”.
         Десет екипа от различни области в страната, които събраха най-голяма подкрепа, в интернет, за свършената от тях работа, разработиха план за инициатива на регионално ниво, на която да поканят за участие представители на местната изпълнителна власт. По три екипа от всяка област се включиха в поредица от инициативи по проекта.
         За област Велико Търново екипът ученици от СОУ „Емилиян Станев” – Велико Търново с ръководител Светлана Брънкова (учител по биология и здравно образование) получи най-голяма подкрепа и в момента е класиран на четвърто място в националната кампания. Останалите екипи за област Велико Търново са на Мария Бахарева от град Златарица и Даниела Кисьова от град Елена.
         Като начало през месец октомври 2013 г. младите хора с ръководител Светлана Брънкова направиха своя „одит за пътна безопасност“, относно спазване на Закона за движение по пътищата на кръстовището на ул. „Краков” и ул. „Мария Габровска” в град Велико Търново. В продължение на един час екипът наблюдава нарушенията, които се извършват от страна на водачи на МПС и пешеходци и достигна до извода, че: една не малка част от шофьорите не спират на пешеходни пътеки, за да осигурят безопасно преминаване на пешеходци; движат се с превишена скорост; спират неправилно върху тротоари и градинки; използват мобилни телефони и шофират без предпазни колани.
         Като решение на посочените проблеми екипът изяви желание да работи в областта на превенцията на пътнотранспортния травматизъм с цел повишаване информираността и мотивацията за безопасно поведение на улицата на населението като цяло, в т. ч. на децата и учениците на територията на град Велико Търново.
         Младите хора от СОУ „Емилиян Станев” – Велико Търново преминаха първите два етапа по проекта и получиха информационни материали и чифт алкоочила за превенция на рисковете на пътя. Последните симулират виждане след употреба на алкохол и бяха използвани в общинското състезание по безопасност на движението „Мама, татко и аз”, в което екипът активно участва.
         През настоящата година екипът се присъедини към Ученическия клуб на здравето “Живей”, премина обучение по програмата „Връстници обучават връстници” и започна да провежда интерактивни обучения с деца и ученици по теми за превенция на употребата на алкохол и наркотици и последствията от тях. Обученията се реализират с методичната помощ на експерти от РЗИ – Велико Търново, като по време на тренингите се използват и предоставените ни алкоочила и разнообразни методи като: презентации, ситуационни, състезателни и ролеви игри, изработване на колажи и други.
         В началото на месец септември 2014 г. екипът ще достигне до заключителния етап на проекта и ще участва в първата „Младежка среща на върха по въпросите на пътната безопасност“ на национално ниво в страната. Въз основа на събраната подкрепа за свършената работа, визуализирана от броя точки за статията на екипите на страницата на проекта в реално време, в последния ден на Младежката среща ще бъдат раздени ваучери на стойност от 250 до 3 000 лв., с които екипа да изгради по собствен избор допълнителен материален капацитет на ниво организация/институция/училище.