A- A+

7 ноември - Европейски ден на радона 2021 г.

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон (2018 г. - 2027 г.)

Национален пран за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

Радон в сгради

Дейности по Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. на територията на област Велико Търново