A- A+

Национален пран за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

Радон в сгради

Дейности по Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. на територията на област Велико Търново