A- A+

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022 – 2025 г.

Работна програма

Решение на Министерския съвет № 455 от 07 юли 2022 г.

      

(публикувано на 25.11.2022 г.)