A- A+

Лечебни заведения за болнична помощ, ЦСМП, КОЦ, диализни центрове,
центрове за психично здраве и КВЗ, и ДМСГД

последна актуализация на 29.06.2018

"МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"" АД
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Стефан Филев
Велико Търново, ул. „Ниш” № 1
(062) 64-09-16, 62-68-41
mobal_sch@yahoo.com


ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Валентина Хаджирадева
Велико Търново, ул. „Ниш” № 1
(062) 64-38-25
csmpvt@vdsbg.com

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Мария Рачева
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 62-02-49 ; (062) 600 766*200
onkovt@abv.bg

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
"Д-Р ТРЕЙМАН"" ЕООД, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Стела Стефанова
Велико Търново, м. Света гора
sbpfz_vt@abv.bg

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Йорданка Томова-Димова
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 63-20-20
info.vt@b-c-i.eu

"ЧАСТЕН ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ВТ" ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Валентина Атанасова
Велико Търново, ул. „Ален мак” № 13
(062) 69-00-73
pdcvtarnovo@gmail.com

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, с.  ЦЕРОВА КОРИЯ
д-р Даниела Иванакова-Пачикова
с. Церова кория, общ. Велико Търново
(06126) 23-29, 25-14
z_coria_psychiatry@abv.bg

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Мариана Петрова-Андреева
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 62-37-96 ; 62-56-97
cpzvt@abv.bg

"ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Теодора Чолакова
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 62-35-98
odkvzs_vt@abv.bg

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА, гр.  ДЕБЕЛЕЦ
д-р Анелия Петкова
гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий” № 49
(06117) 21-30
dmsgd_debeletz@abv.bg

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ
ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД
, гр.  ГОРНА ОРЯХОВИЦА
д-р Иван Иванов
Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” № 72
(0618) 6-02-60; ц.6-07-01
mbal_go@mail.bg

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ" ЕООД, гр.  ПАВЛИКЕНИ
д-р Ренета Кръстева
Павликени, ул. „Васил Петлешков” № 2
(0610) 98905, 98922, 088 2373777
mbal_pavlikeni@abv.bg

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ /СБПЛР/
„МИНЕРАЛНИ БАНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ““ ЕООД, гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

д-р Пламен Лаков
гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска“ №92
0879400085
mineralnibanipt@gmail.com

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ЕООД
, гр.  СВИЩОВ
д-р Пламен Пелов
Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 18
(0631) 6-07-32
info@mbal-svishtov.bg

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА" EООД
, с.  ВОНЕЩА ВОДА
Събина Събева
с. Вонеща вода, ул. „Първа” № 1, общ. Велико Търново
(06118) 23 00
office@dimina-balneo.com

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -
НАЦ.КОМПЛЕКС" ЕАД - СОФИЯ, ФИЛИАЛ - с. ОВЧА МОГИЛА

д-р Виргиния Цолова
с. Овча могила, ул. „Детелина” № 2, общ. Свищов
(06327) 24-04
sbr_nk_om@mail.bg