A- A+

Лечебни заведения за болнична помощ, ЦСМП, КОЦ, диализни центрове,
ЦПЗ, ЦКВЗ и ЦКОДУХЗ

последна актуализация на 05.06.2023


"МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"" АД
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Даниел Илиев
Велико Търново, ул. „Ниш” № 1
(062) 64-09-16, 62-68-41
mobal_sch@yahoo.com


ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Веселка Стоянова
Велико Търново, ул. „Ниш” № 1
(062) 64-38-25
csmpvt@vdsbg.com


"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Иван Николов
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 62-02-49 ; (062) 600 766*200
onkovt@abv.bg


"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

"Д-Р ТРЕЙМАН"" ЕООД, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Стела Стефанова
Велико Търново, м. Света гора
087 9976631
sbpfz_vt@abv.bg


"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Петя Диновска
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 63-20-20
info.vt@cardiacinstitute.bg


"ЧАСТЕН ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ВТ" ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

д-р Валентина Атанасова
Велико Търново, ул. „Ален мак” № 13
(062) 69-00-73
pdcvtarnovo@gmail.com


"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Мариана Петрова-Андреева
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 62-37-96 ; 62-56-97
cpzvt@abv.bg


"ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД
, гр.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
д-р Теодора Чолакова
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1
(062) 62-35-98
odkvzs_vt@abv.bg


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
, с.  ЦЕРОВА КОРИЯ
д-р Даниела Иванакова-Пачикова
с. Церова кория, общ. Велико Търново
(06126) 23-29, 25-14
office@dpb-zcoria.com


ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, гр.  ДЕБЕЛЕЦ

д-р Анелия Петкова
гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий” № 49
0879 338 751
ckoduhz_debeletz@abv.bg


"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА" EООД
, с.  ВОНЕЩА ВОДА
Светлин Радев
с. Вонеща вода, ул. „Първа” № 1, общ. Велико Търново
(06118) 23 00
office@dimina-balneo.com


"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ
ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД
, гр.  ГОРНА ОРЯХОВИЦА
д-р Иван Иванов
Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” № 72
(0618) 6-02-60; ц.6-07-01
mbal_go@mail.bg


"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ" ЕООД
, гр.  ПАВЛИКЕНИ
д-р Ренета Кръстева
Павликени, ул. „Васил Петлешков” № 2
(0610) 98905, 98922, 088 2373777
mbal_pavlikeni@abv.bg


„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ /СБПЛР/
„МИНЕРАЛНИ БАНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ““ ЕООД, гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

д-р Пламен Лаков
гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска“ №92
0879400085
mineralnibanipt@gmail.com


"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ЕООД
, гр.  СВИЩОВ
Илиян Венков
Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 18
(0631) 6-07-32
info@mbal-svishtov.bg


"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -
НАЦ.КОМПЛЕКС" ЕАД - СОФИЯ, ФИЛИАЛ - с. ОВЧА МОГИЛА

д-р Виргиния Цолова
с. Овча могила, ул. „Детелина” № 2, общ. Свищов
(06327) 24-04
sbr_nk_om@mail.bg