A- A+

 

Местата за специализанти, обявени от базите за обучениеМестата за специализанти, обявени от базите за обучение 19.01.2024 г.

Уведомление за обявени свободни длъжности за специализанти - "СБАЛПФЗ д-р Трейман"

Уведомление за обявени свободни длъжности за специализанти - "ЦПЗ - Велико Търново"

Местата за специализанти, обявени от базите за обучение 23.08.2023 г.

Уведомление за обявени свободни длъжности за специализанти - "МОБАЛ д-р Ст. Черкезов"

Уведомление за обявени свободни длъжности за специализанти - "ЦПЗ - Велико Търново"