A- A+

 

Предложения на базите за обучение за местата за специализанти, финансирани от държавата

 

Предложения на базите за обучение за местата за специализанти, финансирани от държавата 09.2023