A- A+

Дейност по ограничаване на тютюнопушенето

2021

01.12.-31.12.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 212, по чл. 54 от ЗЗ - 1

01.11.-30.11.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 219

01.10.-31.10.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 220, по чл. 54 от ЗЗ - 1

01.09.-30.09.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 148

01.08.-31.08.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 118

01.07.-31.07.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 148

01.06.-30.06.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 145, по чл. 54 от ЗЗ - 1

01.05.-31.05.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 91, по чл. 54 от ЗЗ - 1

01.04.-30.04.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 119

01.03.-31.03.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 286

01.02.-28.02.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 172, по чл. 54 от ЗЗ - 1

01.01.-31.01.2021

Брой извършени проверки: по чл. 56 от ЗЗ - 88, по чл. 54 от ЗЗ - 2

2020

2019

2018

2017

2016

2015