A- A+

Организация на административното обслужване

 

        Вътрешни правила за организация на административното обслужване

        Заявление за комплексно административно обслужване

        Работно време на Центъра за административно обслужване:

        от понеделник до петък
        08:30 – 17:00 ч. без прекъсване

        В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Центъра за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.

        Карта

        За въпроси и информация:

        тел: 062 / 614 331
        office@rzi-vt.bg

        В Регионална здравна инспекция - Велико Търново е обособено отделно гише – каса, на което могат да се извършват плащания на такси за административни услуги в брой или чрез ПОС – терминал, с работно време от 08:30 часа до 17:00 часа.
        Плащане чрез ПОС – терминал е възможно и в Центъра за административно обслужване.
        Плащанията към Регионална здравна инспекция – Велико Търново могат да се извършат и по банков път по следната банкова сметка:
        IBAN BG16UNCR75273140017801,
        BIC UNCRBGSF
        Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново