A- A+

 

                Харта на клиента   

                Вътрешни правила за административно обслужване 

                Административни услуги

                Дейности, свързани с обслужването на граждани 

                Електронни услуги 

                Подаване на сигнали, оплаквания, предложения  

                Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали 

                Достъп до обществена информация

                Ред за достъп до публичните регистри

                Проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция – Велико Търново

                Най-често задавани въпроси