A- A+

ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ - Велико Търново, през 2023 г. (22.01.2024)

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ - Велико Търново, през 2022 г. (17.01.2023)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г. (29.03.2022)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. (21.07.2021)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. (26.02.2021)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. (10.07.2020)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г. (03.01.2020)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. (10.07.2019)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ - Велико Търново за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. (11.01.2019)


Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. (11.07.2018)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ Велико Търново за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. (07.03.2018)

Доклад от проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2016 г. (29.08.2017)