A- A+

Р Е Д

за подаване на сигнали, оплаквания и предложения в Регионална здравна инспекция - Велико Търново

        Гражданите и потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ – Велико Търново, имат възможност да подават сигнали, оплаквания, предложения и оценки относно дейността на РЗИ – Велико Търново и качеството на административното обслужване по следните начини:
1. Подаване на писмен сигнал или предложение до директора на инспекцията чрез деловодството на РЗИ – Велико Търново на адрес: ул. “Никола Габровски” № 23, стая № 207 и по пощата на същия адрес. Работно време – всеки работен ден от седмицата от 8.30 ч. до 17.00 ч.
2. Чрез обаждане на телефон (062) 614 333 или изпращане на факс (062) 614 370.
3. По електронен път на адрес на e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
4. Директорът на инспекцията, главният секретар и директорите на дирекции приемат и изслушват предложения и сигнали на гражданите и организациите в определени и предварително оповестени часове (приемно време).
5. Всички предложения и сигнали се регистрират, независимо от формата на подаването им – писмени или устни, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща и подлежат на проверка.
6. На всички предложения и сигнали се отговаря писмено в 30-дневен срок, от получаването им, ако е посочено име и адрес на лице за контакт.