A- A+

Дейности, свързани с обслужването на граждани

Отлагане на имунизации и реимунизации по медицински противопоказания за срок по-дълъг от три месеца
          Образец на заявление

Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии
         Приложение №1 към чл.7, ал.4 от ПУОРОМЕ и РКМЕ (предложение за ЛКК)

Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение  
          
Образец на заявление   

Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица:

Извършване на микроскопски, микологични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания    

Лабораторни изпитвания на води, козметични продукти, химични вещества и други продукти и стоки от значение за здравето на човека:    
                 Заявление-образец на ЛИК (ФК 7.1-01 ЛИК-ВТ)
                 Списък на нормативни документи за гъвкав обхват (СпК 7.2-01 ЛИК-ВТ) (01.03.2024)
                 Списък на изпитвани продукти с характеристика "пестициди" с гъвкав обхват (СпК 7.2-03 ЛИК-ВТ) (01.03.2024)
                 Анкета

                 Жалби (ЛИК)
                 Карта за жалби

Контрол на физични фактори на жизнената среда   
                 Заявление-образец на ОК А (ФК 7.1-01 ОК А-13)

                 Декларация за осигуряване на независимостта, безпристрасността и самостоятелността на Органа за контрол от вид А

                 Декларация за политиката и целите по качеството

                 Жалби и възражения (ОКА)
                 Карта за жалби и възражения

                 Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите