A- A+

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.01.2017 г. - 08.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Гастроентероколит

6

1

2

 

1

1

1

 

 

 

 

Варицела

46

45

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.01.2017 г. - 15.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Ентероколит

5

1

2

 

1

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

75

53

2

 

 

 

18

 

 

2

 

Скарлатина

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.01.2017 г. - 15.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Ентероколит

5

1

2

 

1

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

75

53

2

 

 

 

18

 

 

2

 

Скарлатина

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.01.2017 г. - 22.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Гастроентероколит

5

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингоенцефалит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Варицела

37

20

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.01.2017 г. - 29.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Колиентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

23

10

 

 

1

 

6

 

6

 

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневна справка за заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип

         В област Велико Търново ежедневно се събират и обобщават данни, от определени практики на общопрактикуващи лекари, за заболелите лица от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, въз основа на които се извършва оценка на епидемичната обстановка.
         С цел предпазване от заболяване от грип и остри вирусни инфекции РЗИ препоръчва спазването на следните правила:
         ограничаване на контактите, посещения на масови мероприятия, пътувания в области с по-висока заболяемост;
         спазване на т.н. ”респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
         спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         подходящо хранене с повишени количества на белтъци и витамини;
         носене на маска от болния и обслужващите го лица. Маската следва да се сменя на всеки 3 - 4 часа;
         изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване постелен режим, щадяща диета, почивка и продължителен сън;
         редовно проветряване и дезинфекция в помещенията.

         Заболяемостта от грип и ОРЗ във Великотърновска област
        
Към дата 15.02.2017 г. регистрираната заболяемост от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на Великотърновска област е 5.85 на 10 000 души население, при средна за страната 16.98.
        
Епидемичният процес е в обичайните за сезона граници, отговарящи на средно ниво на заболяемост от грип и ОРЗ.

Период

Заболяемост на 10 000 души население
във Великотърновска област

Заболяемост на 10 000 души население
за страната

27.02.-05.03.2017

32.20

80.40

20.02.-26.02.2017

38.05

97.72

13.02.-19.02.2017

32.20

97.91

06.02.-12.02.2017

57.08

100.84

30.01.-05.02.2017

62.93

112.38

23.01.-29.01.2017

45.37

107.43

16.01.-22.01.2017

67.32

122.98

09.01.-15.01.2017

83.42

173.28

02.01.-08.01.2017

46.83

215.52

26.12.-01.01.2017

40.98

168.38

19.12.-25.12.2016

77.56

165.24

12.12.-18.12.2016

35.12

140.90

05.12.-11.12.2016

49.76

120.49

28.11.-04.12.2016

52.69

111.88

21.11.-27.11.2016

19.03

103.77

14.11.-20.11.2016

23.42

102.09

07.11.-13.11.2016

55.61

107.09

01.11.-06.11.2016

23.42

90.66

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.01.2017 г. - 05.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Аскаридоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

7

2

2

 

 

 

2

 

 

 

1

Гастроентероколит

8

2

3

 

 

1

1

1

 

 

 

Варицела

31

21

3

 

 

 

1

 

6

 

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. януари 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 181 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 73.88‰оо), спрямо 319 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 128.74‰оо), през м. декември 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 76.80%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2017 г. са 149, срещу 243 за м. декември 2016г. През м. януари 2016 г. са регистрирани 85 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. януари 2017 г. са 26. В сравнение, през м. декември 2016 г. са регистрирани 75 случая на чревни инфекции. През м. януари 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 44. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 – 4 г.– 94.88‰оо, 10 - 14 г. – 29.99‰оо и 5 – 9 г.– 19.77‰оо.
През месец януари са регистрирани още 6 заболели от Вирусен хепатит тип А в с. Раданово, общ. П. Тръмбеш, епидемичен взрив регистриран през м. декември 2016 г.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Павликени – 181.00‰оо, Сухиндол – 163.67‰оо и В. Търново – 115.75‰оо.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари 2017 г.. са консултирани и изследвани общо 26 лица. От тях: 15 мъже и 11 жени, на възраст от 17 до 42 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 136;
                  Сектор “Микробиология” – 164;
                  Сектор “Вирусология” – 166.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.02.2017 г. - 12.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

Варицела

34

16

5

 

 

 

6

 

 

7

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.02.2017 г. - 19.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

 

2

 

2

1

 

1

 

 

 

Варицела

23

14

2

1

 

 

 

 

 

6

 

Ротавирусен гастроентерит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.02.2017 г. - 26.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

12

5

2

1

1

2

 

 

 

1

 

Варицела

23

4

5

 

 

1

 

 

 

3

10

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.02.2017 г. - 05.03.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

5

1

1

 

 

 

 

 

6

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

14

5

6

 

1

 

1

1

 

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. февруари 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61,22‰оо), спрямо 181 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 73.88‰оо), през м. януари 2017 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 72%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2017 г. са 124, срещу 149 за м. януари 2017 г. През м. февруари 2016 г. са регистрирани 90 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. февруари 2017 г. са 24. В сравнение, през м. януари 2017 г. са регистрирани 26 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 31. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1–4 г. – 106.74‰оо, 0 г. – 95.92‰оо и 15–19 г. – 9.67‰оо.
         През месец февруари е регистриран още 1 случай на вирусен хепатит тип А в с. Раданово, общ. П. Тръмбеш, епидемичен взрив от декември 2016 г.
         За отчетния период един от случаите на туберкулоза е с летален изход – мъж на 61 г. от общ. Горна Оряховица.
         През месец февруари 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 197.14‰оо, Сухиндол – 81.83‰оо и В. Търново – 72.20‰оо.
         През м. февруари 2017 г. са извършени 82 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 6 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 80 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. февруари 2017 г.. са консултирани и изследвани общо 48 лица. От тях : 21 мъже и 27 жени, на възраст от 18 до 55 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2678
                  Сектор “Микробиология” – 722;
                  Сектор “Вирусология” – 146.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.03.2017 г. - 12.03.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

25

3

7

 

 

 

 

 

1

14

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

6

 

 

 

 

1

2

2

 

1

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.03.2017 г. - 19.03.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

18

6

7

 

 

 

 

 

2

3

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Гастроентероколит

7

3

2

1

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.03.2017 г. - 26.03.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

28

3

7

 

 

 

 

 

 

18

 

Вирусен хепатит

4

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

4

4

 

1

1

1

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. март 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61,22‰оо), спрямо 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61.22‰оо), през м. февруари 2017 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 59.33% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2017г. са 94, срещу 124 за м. февруари 2017 г.
         Чревните инфекции през м. март 2017 г. са 47. В сравнение, през м. февруари 2017 г. са регистрирани 24 случая на чревни инфекции. През м. март 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 56. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г.– 287.77‰оо, 1 – 4 г. – 189.75‰оо и 5 - 9 г.– 19.77‰оо.
         През месец март 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 418.93‰оо, Златарица – 130.17‰оо и Горна Оряховица – 75.55‰оо.
         През отчетния период са извършени 243 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 223 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 231 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. март 2017 г. са консултирани и изследвани общо 34 лица. От тях: 24 мъже и 10 жени, на възраст от 20 до 63 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 538;
                  Сектор “Микробиология” – 1425;
                  Сектор “Вирусология” – 354.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.03.2017 г. - 02.04.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

 

2

 

 

 

 

 

3

8

 

Гастроентероколит

20

6

5

 

 

4

1

2

 

2

 

Ротавирусен ентерит

3

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.04.2017 г. - 09.04.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

14

4

2

 

 

 

 

 

1

7

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

10

1

4

 

 

3

 

 

 

2

 

Пневмококов менингит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.04.2017 г. - 16.04.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

14

2

1

 

 

 

 

 

 

11

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

18

8

6

1

 

2

1

 

 

 

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.04.2017 г. - 23.04.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

16

1

3

 

 

 

 

 

1

11

 

Гастроентероколит

18

10

4

1

 

 

2

 

 

1

 

Ламблиоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

4

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.04.2017 г. - 30.04.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

14

1

 

 

 

1

 

 

 

12

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Гастроентероколит

14

3

3

3

2

1

1

 

 

1

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. април 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 132 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53.88‰оо), спрямо 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61.22‰оо), през м. март 2017 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 38.64%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2017 г. са 67 , срещу 94 за м. март 2017 г. През м. април 2016 г. са регистрирани 105 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2017 г. са 64. В сравнение, през м. март 2017 г. са регистрирани 47 случая на чревни инфекции. През м. април 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 49. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 296.49‰оо, 0 г. – 287.77‰оо и 5-9 г. – 49.44‰оо.
         През месец април 2017 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 336.78‰оо, Г. Оряховица – 59.53‰оо и Лясковец – 55.40‰оо.
         През м. април са извършени 109 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 7 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 109 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. април 2017 г. са консултирани и изследвани общо 23 лица. От тях: 12 мъже и 11 жени, на възраст от 18 до 66 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 703;
                  Сектор “Микробиология” – 659;
                  Сектор “Вирусология” – 357.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.05.2017 г. - 07.05.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

11

4

1

 

 

 

 

 

 

6

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

6

1

2

 

 

1

1

 

 

1

 

Ротавирусен гастроентерит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.05.2017 г. - 14.05.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

19

7

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Вирусен хепатит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

4

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Ламблиоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.05.2017 г. - 21.05.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

26

16

1

 

 

 

 

1

 

8

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

2

3

 

 

 

 

1

 

1

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.05.2017 г. - 28.05.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

21

6

2

 

 

1

 

 

1

11

 

Ентероколит

20

10

8

 

 

1

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.05.2017 г. - 04.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

32

17

 

 

 

6

 

1

 

8

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

8

3

3

 

 

 

 

 

1

1

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

1

3

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. май 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61.22‰оо), спрямо 132 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53.88‰оо) през м. април 2017 г. Най - висок е относителният дял на варицелата - 60.67%.
         Регистрираните въздушно - капкови инфекции през м. май 2017 г. са 99, срещу 67 за м. април 2017 г. През м. май 2016 г. са регистрирани 95 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2017 г. са 45. За сравнение през м. април 2017 г. са регистрирани 64 случая на чревни инфекции. През м. май 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 38. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. - 296.49‰оо, 0 г. - 287.77 %ооо и 5-9 г. - 49.44‰оо.
         През месец май 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица - 377.85‰оо, В. Търново - 67.61‰оо и Лясковец - 63.31‰оо.
         За отчетния период е регистриран епидемичен взрив от салмонелоза в с. Поликрайще, общ. Г. Оряховица. До момента заболелите от област В. Търново са четирима, един случай е хоспитализиран в област Варна, където е постоянният адрес.
         През м. май са извършени 153 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 11 предписания и са съставени 4 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 147 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. май 2017 г. са консултирани и изследвани общо 186 лица. От тях: 129 мъже и 57 жени, на възраст от 19 до 53 г.
         Броят на извършените лабораторни изследвания е:
         Сектор “Паразитология” – 1139;
         Сектор “Микробиология” – 2018;
         Сектор “Вирусология” – 478.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.06.2017 г. - 11.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

16

 

 

 

1

 

 

 

7

 

Вирусен менингит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

6

2

1

 

 

1

2

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Салмонелоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.06.2017 г. - 18.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

18

1

 

 

4

 

 

 

1

 

Ентероколит

9

1

3

2

2

 

1

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.06.2017 г. - 25.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

15

7

3

 

 

2

2

 

 

1

 

Ентероколит

7

3

2

1

 

1

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен
гастроентерит

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.06.2017 г. - 02.07.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

23

16

4

 

 

1

 

 

 

2

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

17

3

13

 

 

 

1

 

 

 

Епидемичен паротит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Лаймска болест

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен
гастроентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Салмонелоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юни 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 179 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 73,06 %ооо), спрямо 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61.22‰оо), през м. май 2017 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 54.19%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юни 2017г. са 107, срещу 99 за м. май 2017 г. През м. юни 2016 г. са регистрирани 92 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юни 2017 г. са 56. В сравнение, през м. май 2017 г. са регистрирани 45 случая на чревни инфекции. През м. юни 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 46. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 383.69‰оо, 5 - 9 г. – 88.99‰оо и 1 – 4 г. – 83.02‰оо.
         През месец юни 2017 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 156.07‰оо, Лясковец – 134.54‰оо и Златарица – 130.17‰оо.
         За отчетния период са регистрирани още 5 случая на салмонелоза свързани с регистрирания епидемичен взрив през месец май 2017 в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.
         През м. юни са извършени 183 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 16 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 177 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         Лабораториите по паразитология, микробиология и вирусология към дирекция НЗБ, взеха участие в Националната система за външен контрол на качеството на диагностичните лаборатории и получиха сертификати за успешно приключване на контролния цикъл.
         Лаборатория “Паразитология” - 1451 изследвания с перианални секрети и фекални проби на организирани детски заведения, съгласно Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1428 брой изследвания на граждани и 160 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 213 бр. изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юни са преминали 27 лица От тях 18 мъже и 9 жени, на възраст от 16 до 65 г.
         Биологична лаборатория
         1. Осъществи се мониторинг на 20 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.
         2. Извърши с идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от граждани и лечебни заведения 36 бр. кърлежи.
         3. През м. юни се извърши контрол върху ефективността на дезакаризационните обработки в четири от десетте общини (Лясковец, Стражица, Сухиндол и Велико Търново) в които е извършена повторна обработка на паркове, зелени площи и други места за отдих.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.07.2017 г. - 09.07.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

9

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

3

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

Ентероколит

12

1

6

1

 

1

2

1

 

 

 

Салмонелоза

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.07.2017 г. - 16.07.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

2

6

1

 

1

2

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

1

 

3

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.07.2017 г. - 23.07.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

6

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

21

7

8

 

 

3

3

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Трихоцефалоза

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Хеморагична треска с бъбречен синдром

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.07.2017 г. - 30.07.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

11

4

3

1

 

1

 

1

 

1

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юли 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 143 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58.37‰оо), спрямо 179 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 73.06‰оо), през м. юни 2017 г. Най – висок е относителният дял на гастроентероколитите – 41.26% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юли 2017 г. са 58, срещу 107 за м. юни 2017 г. През м. юли 2016 г. са регистрирани 60 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юли 2017 г. са 78. В сравнение, през м. юни 2017 г. са регистрирани 56 случая на чревни инфекции. През м. юли 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 73. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 239.81‰оо, 1–4 г. – 189.75‰оо и 5–9 г. – 98.87‰оо.
         През месец юли 2017 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Г. Оряховица – 119.05‰оо, Велико Търново – 69.91‰оо и Лясковец – 55.40‰оо.
         За отчетния период са регистрирани 4 случая на носителство на салмонелоза в организиран детски колектив от гр. В. Търново, от извършени микробиологични изследвания по повод заболели деца през месец юни 2017.
         През м. юли са извършени 58 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 50 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1556 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/ 06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 628 броя изследвания на граждани и изследвания на 80 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 164 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юли са преминали 18 лица. От тях: 14 мъже и 4 жени, на възраст от 23 до 58 г.
         Биологична лаборатория
         1. Осъществен е мониторинг на 27 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.
         2. Извършена е идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от началото на сезона от граждани и лечебни заведения 256 бр. кърлежи.
         3. През м. юли е извършен контрол върху ефективността на дезакаризационните обработки в четири от десетте общини, в които е направена обработка на паркове, зелени площи и други места за отдих.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.07.2017 г. - 06.08.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

26

6

10

 

 

3

1

4

 

2

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.08.2017 г. - 13.08.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

16

6

5

 

1

1

2

1

 

 

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.08.2017 г. - 20.08.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

16

6

7

1

 

1

 

 

 

1

 

Туберкулоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Шигелоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

8

1

 

1

 

 

 

6

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.08.2017 г. - 27.08.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

8

3

1

 

 

1

 

 

2

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.08.2017 г. - 03.09.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

15

4

2

 

 

5

1

1

1

1

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Лаймска болест

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. август 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 109 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 44,49%ооо), спрямо 143 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58.37‰оо), през м. юли 2017 г. Най – висок е относителният дял на гастроентероколитите – 55.05%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2017 г. са 16, срещу 58 за м. юли 2017 г. През м. август 2016 г. са регистрирани 27 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. август 2017 г. са 84. В сравнение, през м. юли 2017 г. са регистрирани 76 случая на чревни инфекции. През м. август 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 91. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г.– 239.81‰оо, 1–4 г. – 166.03‰оо и 5-9 г.– 138.42‰оо.
         През месец август 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Полски Тръмбеш – 112.82‰оо, Елена – 67.58‰оо и Стражица – 57.50‰оо.
         В началото на месеца беше регистриран взрив от салмонелоза в гр. Полски Тръмбеш. Семейно тържество по повод рожден ден се е провело в заведение за хранене на което са присъствали 23 гости и 3 души персонал. Със Заповед № РД-08-309/09.08.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново се сформира съвместен екип от служители на инспекцията и ОДБХ – Велико Търново, който извърши епидемиологично проучване на място в гр. Полски Тръмбеш. След предприетите противаепидемични мерки, взривът се ограничи до инфектирането на 10 души от които 4 са хоспитализирани, а останалите 6 са провели домашно лечение.
         През м. август са извършени 101 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 7 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 95 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 917 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 774 брой изследвания на граждани и 80 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 390 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. август са преминали 232 лица, от които 152 жени и 80 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 15 до 92 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.09.2017 г. - 10.09.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

10

4

2

 

 

2

1

 

 

1

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Салмонелоза

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.09.2017 г. - 17.09.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

23

5

6

1

 

2

6

 

1

2

 

Токсоплазмоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.09.2017 г. - 24.09.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

17

3

5

2

 

1

1

2

 

3

 

Ротавирусен ентерит

3

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

6

4

 

 

 

 

1

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.09.2017 г. - 01.10.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менинигит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

16

7

6

 

1

1

 

1

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. септември 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 98 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 40.00‰оо), спрямо 109 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 44.49‰оо), през м. август 2017 г. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите – 59.18%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. септември 2017г. са 14, срещу 16 за м. август 2017 г. През м. септември 2016 г. са регистрирани 36 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. септември 2017 г. са 79. В сравнение, през м. август 2017 г. са регистрирани 84 случая на чревни инфекции. През м. септември 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 123. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1–4 г. – 426.94‰оо, 5-9 г.– 69.21‰оо и 0 г.– 47.96‰оо.
         През месец септември 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 98.57‰оо, Елена – 56.32‰оо и Павликени– 54.30‰оо.
         За отчетния период са регистрирани 4 случая на салмонелоза с епидемична връзка – домакинство от община В. Търново с контактно-битов път на предаване на заболяването. Предприети са своевременно необходимите профилактични и противоепидемични мерки, съгласно действащите нормативни документи.
         През м. септември са извършени 301 проверки в обектите подлежащи на контрол. Издадени са 16 предписания за спазване на противоепидемичния режим в контролираните обекти.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 102 проверки в контролираните обекти. Няма констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1393 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
         Лаборатория “Микробиология” – 802 брой изследвания;
         Лаборатория “Вирусология” – 122 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. септември са преминали 18 лица, от които 5 жени и 13 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 19 до 43 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.10.2017 г. - 08.10.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менинигит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

17

10

2

 

1

2

1

 

1

 

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.10.2017 г. - 15.10.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

5

1

 

 

 

2

1

1

 

 

 

Ламблиоза

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.10.2017 г. - 22.10.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

2

2

 

 

1

 

 

 

 

1

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.10.2017 г. - 29.10.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

7

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

Гастроентероколит

15

11

1

 

1

1

 

1

 

 

 

Колиентерит

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.10.2017 г. - 05.11.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

9

2

4

 

2

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. октомври 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 95 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 38,77 ‰оо), спрямо 98 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 40.00 ‰оо), през м. септември 2017 г. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите – 49.47 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. октомври 2017г. са 19, срещу 14 за м. септември 2017 г. През м. октомври 2016 г. са регистрирани 106 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. октомври 2017 г. са 71. В сравнение, през м. септември 2017 г. са регистрирани 79 случая на чревни инфекции. През м. октомври 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 51. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1–4 г. – 249.05 ‰оо, 0 г. – 191.85 ‰оо и 5-9 г. – 49.44 ‰оо.
         През месец октомври 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 156.21 ‰оо, Павликени – 63.35 ‰оо и Велико Търново – 43.55 ‰оо.
         През м. октомври са извършени 119 проверки в обектите подлежащи на контрол. Издадени са 12 предписания за спазване на противоепидемичния режим в контролираните обекти.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 63 проверки в контролираните обекти. Няма констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1950 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
         Лаборатория “Микробиология” – 760 брой изследвания;
         Лаборатория “Вирусология” – 297 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. октимври са преминали 71 лица, от които 25 жени и 46 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 17 до 65 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.11.2017 г. - 12.11.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

12

3

3

 

2

1

1

 

 

1

1

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.11.2017 г. - 19.11.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

9

 

1

1

 

 

1

6

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

10

2

5

 

 

1

1

 

1

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.11.2017 г. - 26.11.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

7

2

3

 

1

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. ноември 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 82 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33.47 ‰оо), спрямо 95 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 38.77 ‰оо), през м. октомври 2017 г. Най – висок е относителният дял на гастроентероколитите – 50.00 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. ноември 2017г. са 27, срещу 19 за м. октомври 2017 г. През м. ноември 2016 г. са регистрирани 209 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. ноември 2017 г. са 47. В сравнение, през м. октомври 2017 г. са регистрирани 71 случая на чревни инфекции. През м. ноември 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 49. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1–4 г. – 106.74 ‰оо, 0г.– 95.92 ‰оо и 5-9 г.– 59.32 ‰оо.
         През месец ноември 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 182.24 ‰оо, Лясковец– 47.48 ‰оо и Горна Оряховица– 43.50 ‰оо.
         През м. ноември са извършени 123 проверки в обектите подлежащи на контрол. Издадени са 20 предписания за спазване на противоепидемичния режим в контролираните обекти.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 109 проверки в контролираните обекти. Няма констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1134 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
         Лаборатория “Микробиология” – 1406 брой изследвания;
         Лаборатория “Вирусология” – 320 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. ноември са преминали 188 лица, от които 80 жени и 108 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 16 до 77 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.11.2017 г. - 03.12.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

17

5

8

1

1

 

 

 

1

1

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.12.2017 г. - 10.12.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

6

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

Вирусен хепатит

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Ентероколит

6

2

1

 

 

 

 

1

1

1

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.12.2017 г. - 17.12.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

9

2

4

 

 

 

 

 

 

3

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.12.2017 г. - 24.12.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

1

1

 

 

 

1

 

1

 

 

Ентероколит

12

1

5

 

 

 

2

 

 

4

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.12.2017 г. - 31.12.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

11

8

2

 

 

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 74 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 30.20 ‰оо), спрямо 82 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33.47 ‰оо), през м. ноември 2017 г. Най-висок е относителният дял на гастроентероколитите – 37.84 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2017г. са 26, срещу 27 за м. ноември 2017 г. През м. декември 2016 г. са регистрирани 243 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2017 г. са 41. В сравнение, през м. ноември 2017 г. са регистрирани 47 случая на чревни инфекции. През м. декември 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 75. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. - 189.75 ‰оо, 0 г. - 47.96 ‰оо и 10 - 14 г. - 29.99 ‰оо.
През месец декември 2017 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица - 52.07 ‰оо, Горна Оряховица - 48.08 ‰оо и Стражица - 41.07 ‰оо.
         През м. декември са извършени 133 проверки в обектите подлежащи на контрол. Издадени са предписания за спазване на противоепидемичния режим и във връзка с указателно писмо на МЗ за промяна на типа ваксина за първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит В на новородените през 2018 г.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 112 проверки в контролираните обекти. Няма констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 609 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
         Лаборатория “Микробиология” – 755 брой изследвания;
         Лаборатория “Вирусология” – 137 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември са преминали 52 лица, от които 20 жени и 32 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 16 до 48 г.
На вниманието на ОПЛ

         Информирамe Ви, че в ДВ. бр. 38 от 12.05.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуване на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с ВСG към 12.05.2017 г. деца, навършващи 17 г. през 2017 г., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика (Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15), свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации.
         Към момента Министерство на здравеопазването е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017 г. както следва:
         - за ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична с търговско наименование ENGERIX В/ притежател на разрешението за употреба GlaxoSmithKline Biologicals Белгия;
         - за ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование ВСG и за ППД туберкулин/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование INFANRIX НЕХА/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу пневмококи с търговско наименование SYNFLORIX/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование M-M-RVAXPRO/ притежател на разрешението за употреба Мерк Шарп и Доум България ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование РЕNТАХIМ/ притежател на разрешението за употреба Sanofi Pasteur s.а. Франция;
         - за ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговско наименование ТЕТАDIF/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу Кримска хеморагична треска/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
         Въз основа на сключените договори за 2017 г. и налични количества ваксини по договори от 2016 г. през настоящата година задължителните и целевите имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:
         - За първична имунизация срещу хепатит тип Б в родилен дом се прилага ваксина ENGERIX В.
         - За първична имунизация в родилен дом и реимунизации срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 години и 11 години се прилага ваксина ВСG.
         - За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип B, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 2 месечна възраст се прилага единствено шесткомпонентна ваксина (НЕХАСIМА или INFANRIX НЕХА). Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема НЕХАСIМА или с три приема INFANRIX НЕХА, без допускане тяхното заменяне.
         - За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили 16 месечна възраст се прилага петкомпонентна ваксина РЕNТАХIМ.
         Реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца, родени през 2011 г. се извършва с четирикомпонентна ваксина ТЕТRАХIМ, осигурена по последни доставки от сключен договор за 2016 г.
         - Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина РRIORIХ или М-М-RVAXPRO.
         Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17 г. за периода 01.04-12.05.2017 г. да се впише в отделен ред в края на Приложение № 7 към наредбата.

         Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр.45 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.38 от 2017 г.)

         Имунизационен календар

(публикувано на 22.05.2017 г.)