A- A+

Имунизационен календар на Република България

 

Възраст/
Имунизации

В месеци

В години

при раждането

от 1 месец

от 2 месец

от 3 месец

от 4 месец

от 6 месец

от 7 месец

от 12 месец

от 13 месец

от 16 месец

6

7

11

12

17

25+

Туберкулоза (БЦЖ)
БЦЖ (2)
БЦЖ (3)
БЦЖ (4)
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа)
ДТКа
ДТКа
ДТКа
ДТКа (8)
ДТКа

Тдка

Тд

Тд (9)

полиомиелит (Пи)
Пи
Пи
Пи
Пи (8)
Пи
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ)
ХИБ
ХИБ
ХИБ
ХИБ (8)
вирусен хепатит тип Б (Хеп.Б)
Хеп.Б (1)
Хеп.Б (5)
Хеп.Б (6)
Хеп.Б (6)
Хеп.Б (6)
Хеп.Б (5)
пневмококови инфекции (Пневмо)
Пневмо
Пневмо (7)
Пневмо
Пневмо (7а)

морбили, паротит и рубеола (МПР)

МПР
МПР

 

 

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): Не се прилага при децата, родени след 31.12.2019 г.
(7а): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием при децата, родени преди 1.01.2020 г., и не по-рано от 6 месеца след прилагане на втория прием при децата, родени след 31.12.2019 г.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.