A- A+

Здравно образование   

                Профилактика на заразните и паразитни заболявания 

                Профилактика и промоция на незаразните заболявания

                Здравен календар