A- A+
 

Видеоклипове изработени в рамките на:

        програма СИНДИ – зона Велико Търново:
        1. Пирамида на здравословното хранене
        2. Детски клип за здравословното хранене
        3. Здравословност на хляба
        4. Вредата от солта
        5. Затлъстяване и риск от ХНБ
        6. Профилактика на наднорменото тегло и затлъстяването
        7. Защото не пуша
        8. Подари целувка вместо цигара
        9. Вредите от цигарите
        10. ХОББ
        11. Движението
        12. Алкохолът
        13. Живот без дрога
        14. Изборът
        15. Заедно срещу стреса
        16. Да поставим под контрол кръвното налягане
        17. Високо кръвно налягане
        18. Профилактика на диабет тип 2
        19. Не чакай непоправимото животът е прекрасен
        20. Сигурност на пътя за малки и големи
        21. Замърсяване от автомобилите

        Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето:
        1. Пази детето
        2. Тютюнопушенето
        3. Денят на Яна
        4. Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето
        5. Невидимият
            

        Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ и СПИН:
        1. Прави го красиво
        2. Бъди предпазлив
        3. Не съм инфектиран
        4. Като насън

        Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата:
        1.Карай внимателно

        Донорство
        1. Донорството е високо хуманно и благородно дело