A- A+

УКАЗАНИЯ НА МЗ ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ

Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха съвместна заповед № на МОН РД 09-4247/08.11.2021 г., № на МЗ РД-01-911/08.11.2021 г., която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея те правят задължителни за изпълнение Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка. (09.11.2021)

Информация относно използването на въздухопречиствател в класни стаи (23.11.2020)

Информация за UV – С бактерицидни лампи (19.11.2020)

Синхронизиран подход от страна на Регионалните здравни инспекции по отношение определяне на контактни лица в учебни заведения и указания за носенето на защитна маска за лице (01.10.2020)

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 (23.09.2020)

Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование (29.05.2020)

Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация (29.05.2020)

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца (21.05.2020)