A- A+

Кабинет за получаване на ваксини по имунизационния календар на РБ

лице за контакт: Росица Димова
телефон: 062/614-350; 0879230640
електронна поща: nzb@rzi-vt.bg
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23 стая 403 А
приемно време: понеделник и петък: от 9.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

        Услуги

        1. Издаване на сертификат / свидетелство за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт / лична амбулаторна карта на лицето.
- такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.
- срок: 7 дни.

        2. Всички задължителни имунизации на лица без общопрактикуващ лекар и препоръчителни имунизации по желание на лица.

        Виж: Имунизационен календар на Република България

Дейност на имунизационния кабинет за 2022 г.

1. Направени имунизации и реимунизации

3718

2. Издадени свидетелства за имунизационно състояние

16

Дейност на имунизационния кабинет за 2021 г.

1. Направени имунизации и реимунизации

12677

2. Издадени свидетелства за имунизационно състояние

19

Дейност на имунизационния кабинет за 2020 г.

1. Направени имунизации и реимунизации

11

2. Издадени свидетелства за имунизационно състояние

21

Дейност на имунизационния кабинет за 2019 г.

1. Направени имунизации и реимунизации

2

2. Издадени свидетелства за имунизационно състояние

27