A- A+

Имунизационен кабинет

лице за контакт: Росица Димова
телефон: 062/614350; 0879230640
електронна поща: nzb@rzi-vt.bg
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23 стая 403 А
приемно време: понеделник и петък: от 9.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

        Услуги

        1. Издаване на сертификат / свидетелство за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.
- такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.
- срок: 7 дни.

        2. Всички профилактични имунизации - задължителни (на здравно-неосигурени лица) и препоръчителни (грип; хепатит А; тетанус при нараняване), проба Манту на лица без личен лекар.

        Противогрипна имунизация се извършва само със закупени от клиента ваксини.

        Виж: Имунизационен календар на Република България

        Повече информация относно видовете ваксини извън имунизационния календар на страната можете да получите от Национален център по заразни и паразитни болести - гр.София

Дейност на имунизационния кабинет за 2016 г.

1. Направени профилактични имунизации и реимунизации
задължителни:
        - тетанус и дифтерия
препоръчителни:
        - ваксина срещу Хепатит А и В
        - противогрипна ваксина
        - ваксина срещу коремен тиф
        - ваксина срещу тетанус при нараняване
        - други

75
11

11
64
3
54
1
2
4

2. Издадени сертификати

51