A- A+

Пазарно проучване за доставка на компютри и офис техника (Версия на MS WORD) (публикувано на 29.11.2018)

Корекция на минималните технически параметри за компютърна техника (Версия на MS WORD) (публикувано на 04.12.2018)