A- A+

Доставка на компютърна техника за нуждите на Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

        (Публикувана в АОП с № 26-02-3 / 15.11.2019 r.)

        Обява на обществена поръчка (Публикувано на 15.11.2019)

        Документация (Публикувано на 15.11.2019)

        Оферта за участие (Публикувано на 15.11.2019)

        Проект на договор (Публикувано на 15.11.2019)

        Протокол за резултатите от работата на комисията (Публикувано на 28.11.2019)