A- A+

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

към 24.09.2019

         - Болнична медицинска помощ

         - Извънболнична медицинска помощ

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания
Болнична медицинска помощ

         Съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ бр. 34/2010 г.) със заповеди на директора на РЗИ Велико Търново са определени общи и специализирани ЛКК в следните лечебните заведения за болнична помощ за 2017 г.:

         МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-85/23.07.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана ЛКК при Първо вътрешно отделение по ендокринология, хематология и пулмология
                  Специализирана ЛКК при Отделение по кардиология
                  Специализирана ЛКК при Отделение по гастроентерология
                  Специализирана ЛКК при Отделение по нефрология и диализно лечение
                  Специализирана ЛКК при Детско отделение
                  Специализирана ЛКК при Първо хирургично отделение
                  Специализирана ЛКК при Второ хирургично отделение
                  Специализирана ЛКК при Неврохирургично отделение
                  Специализирана ЛКК при Урологично отделение
                  Специализирана ЛКК при Отделение по съдова хирургия
                  Специализирана ЛКК при Отделение по анестезиология и интензивно лечение
                  Специализирана ЛКК при Акушеро-гинекологично отделение
                  Специализирана ЛКК при Ортопедо-травматологично отделение
                  Специализирана ЛКК при Неврологично отделение
                  Специализирана ЛКК при Отделение по физиотерапия и рехабилитация
                  Специализирана ЛКК при Отделение по очни болести
                  Специализирана ЛКК при Инфекциозно отделение

         МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица - Заповед №РД-02-4/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана ЛКК при Първо отделение по вътрешни болести
                  Специализирана ЛКК при Второ отделение по вътрешни болести
                  Специализирана ЛКК при Трето вътрешно отделение
                  Специализирана ЛКК при Отделение по хирургия
                  Специализирана ЛКК при Отделение по нервни болести
                  Специализирана ЛКК при Отделение по акушерство и гинекология
                  Специализирана ЛКК при Отделение по детски болести
                  Специализирана ЛКК при Отделение по очни болести
                  Специализирана ЛКК при Отделение по инфекциозни болести
                  Специализирана ЛКК при Отделение по УНГ болести
                  Специализирана ЛКК при Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
                  Специализирана ЛКК при Отделение по анестезия и интензивно лечение

         МБАЛ „Павликени” ЕООД гр. Павликени - Заповед №РД-02-5/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана ЛКК при Вътрешно отделение
                  Специализирана ЛКК при Хирургично отделение
                  Специализирана ЛКК при Неврологично отделение
                  Специализирана ЛКК при Детско отделение

         МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов - Заповед №РД-02-61/07.02.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана ЛКК при Вътрешно отделение
                  Специализирана ЛКК при Детско отделение
                  Специализирана ЛКК при Неврологично отделение
                  Специализирана ЛКК при Хирургично отделение

         СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-9/10.01.2019 г.
                  Специализирана ЛКК белодробни заболявания

         „СБАЛ по кардиология - Велико Търново” АД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-29/10.01.2019 г.
                  Специализирана ЛКК по кардиология

         „КОЦ - Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-8/10.01.2019 г.
                  Специализирана терапевтична ЛКК към Диагностично-консултативен блок
                  терапевтична ЛКК
                  Хирургична ЛКК
                  ЛКК към отделение по Гръдна хирургия
                  Гинекологична ЛКК
                  Радиологична ЛКК

         „Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-10/10.01.2019 г.
                  Специализирана ЛКК при Консултативно-диагностичен блок
                  Специализирана ЛКК при Стационарен блок

         „Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-11/10.01.2019 г.
                  Специализирана ЛКК по кожни и венерически заболявания

         Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Минерални бани - Полски Тръмбеш” ЕООД гр. Полски Тръмбеш - Заповед №РД-02-34/10.01.2019 г.
                  Специализирана ЛКК по физикална и рехабилитационна медицина
Извънболнична медицинска помощ

         Съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ бр. 34/2010 г.) със заповеди на директора на РЗИ Велико Търново са определени общи и специализирани ЛКК в следните лечебните заведения за извънболнична помощ за 2015 г.:

         ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

         ДКЦ „Д-р Ст. Черкезов” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-93/22.08.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана акушер-гинекологична ЛКК
                  Специализирана педиатрична ЛКК
                  Специализирана ендокринологична ЛКК

         „ДКЦ І Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-94/16.09.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана ЛКК по педиатрия
                  Специализирана ЛКК по хирургия
                  Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология
                  Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология
                  Специализирана ЛКК по психиатрия
                  Специализирана ЛКК по пневмоголия и фтизиатрия
                  Специализирана ЛКК по неврология
                  Специализирана ЛКК по кардиология

         „Дентален център І Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-7/10.01.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана терапевтична ЛКК

         „МЦ „АРКУС МЕДИКЪЛ” АД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-15/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана акушер-гинекологична ЛКК
                  Специализирана педиатрична ЛКК
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана кардиологична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК

         „МЦ „АУРА” ООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-16/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана ендокринологична ЛКК

         „МЦ „ДОЗИС” ООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-17/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         „МЦ „ЦЕНТРОМЕД - 2000” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-18/10.01.2019 г.
                  Специализирана неврологична ЛКК

         „МЦ „НЕВРОМЕДИКС” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-19/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         „МЦ „АВИЦЕНА” ООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-2/10.01.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана акушер-гинекологична ЛКК

         „КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-30/10.01.2019 г.
                  Специализирана кардиологична лекарска консултативна комисия

         „МЦ „ТАРА” ООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-31/10.01.2019 г.
                  Специализирана ЛКК попневмология и фтизиатрия

         „АГПСАГИП „ХЕРА - 2000” ООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-21/10.01.2019 г.
                  Специализирана акушеро-гинекологична ЛКК

         ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

         „ДКЦ І Горна Оряховица” ЕООД гр. Горна Оряховица - Заповед №РД-02-14/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана кардиологична ЛКК
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана акушер-гинекологична ЛКК
                  Специализирана педиатрична ЛКК
                  Специализирана офталмологична ЛКК

         „МЦ ТОНУС” ЕООД гр. Горна Оряховица - Заповед №РД-02-22/09.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         „МЦ ВИЗУС” ЕООД гр. Горна Оряховица - Заповед №РД-02-95/24.09.2019 г.
                  Специализирана офталмологична ЛКК

         „МЦ СВЕТА ВАРВАРА” ООД гр. Горна Оряховица - Заповед №РД-02-33/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана акушер-гинекологична ЛКК
                  Специализирана педиатрична ЛКК

         ОБЩИНА ЕЛЕНА

         „МЦ І ЕЛЕНА” ЕООД гр. Елена - Заповед №РД-02-23/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

         „МЦ І ЛЯСКОВЕЦ” ЕООД гр. Лясковец - Заповед №РД-02-24/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

         „МЦ МЕДИАНА” ЕООД гр. Павликени - Заповед №РД-02-25/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         „МЦ ВИТА” ЕООД гр. Павликени - Заповед №РД-02-26/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         „МЦ ЗДРАВЕ 2” ООД гр. Павликени - Заповед №РД-02-20/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия

         ОБЩИНА СВИЩОВ

         „МЦ АНТИВА” ЕООД гр. Свищов - Заповед №РД-02-27/10.01.2019 г.
                  Обща лекарска консултативна комисия
                  Специализирана акушеро-гинекологична ЛКК

         „МЦ ХИРОН” ООД гр. Свищов - Заповед №РД-02-28/10.01.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
По Закона за интегриране на хората с увреждания

ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

         Специализираните ЛКК, които извършват и освидетелстване на лица за снабдяване с помощни средства по Приложение № 7, към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания са:

         ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов” ЕООД гр. В. Търново - Заповед №РД-02-70/22.04.2019 г.
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК
                  Специализирана хирургична ЛКК
                 
         МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. В. Търново - Заповед №РД-02-69/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по очни болести
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК

         МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Г. Оряховица - Заповед №РД-02-71/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по неврология
                  Специализирана ЛКК по очни болести
                  Специализирана ЛКК по УНГ болести

         „МБАЛ - Павликени” ЕООД гр. Павликени - Заповед №РД-02-72/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по неврология

         МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов - Заповед №РД-02-73/22.04.2019 г.
                  Специализирана ЛКК по неврология
                  Специализирана ЛКК по хирургия

         „КОЦ - Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново - Заповед №РД-02-74/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК

         „ДКЦ І - Велико Търново” ЕООД гр. В. Търново - Заповед №РД-02-75/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК

         „Диагностично-консултативен център” ЕООД гр. Горна Оряховица - Заповед №РД-02-77/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по очни болести

         МЦ „МЕДИАНА” ЕООД гр. Павликени - Заповед №РД-02-78/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК

         МЦ „ХИРОН” ООД гр. Свищов - Заповед №РД-02-76/22.04.2019 г.
                  Специализирана хирургична ЛКК