A- A+

Лекарски консултативни комисии (ЛКК) и ТЕЛК

 

 

         - Списък на ЛКК за 2020 година

         - Списък на ТЕЛК

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания

         - Архив 2019
По Закона за интегриране на хората с увреждания

ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

         Специализираните ЛКК, които извършват и освидетелстване на лица за снабдяване с помощни средства по Приложение № 7, към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания са:

         ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов” ЕООД гр. В. Търново
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК
                  Специализирана хирургична ЛКК
                 
         МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. В. Търново
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по очни болести
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК

         МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Г. Оряховица
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по неврология
                  Специализирана ЛКК по очни болести
                  Специализирана ЛКК по УНГ болести

         „МБАЛ - Павликени” ЕООД гр. Павликени
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по неврология

         МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов
                  Специализирана ЛКК по неврология
                  Специализирана ЛКК по хирургия

         „КОЦ - Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново
                  Специализирана хирургична ЛКК

         „ДКЦ І - Велико Търново” ЕООД гр. В. Търново
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ортопедична ЛКК
                  Специализирана неврологична ЛКК

         „Диагностично-консултативен център” ЕООД гр. Горна Оряховица
                  Специализирана хирургична ЛКК
                  Специализирана ЛКК по очни болести

         МЦ „МЕДИАНА” ЕООД гр. Павликени
                  Специализирана хирургична ЛКК

         МЦ „ХИРОН” ООД гр. Свищов
                  Специализирана хирургична ЛКК