A- A+

Лекарски консултативни комисии (ЛКК) и ТЕЛК

 

         Регистър на ЛКК от Електронната система на медицинската експертиза

         - Списък на ЛКК за 2024 година

         - Списък на ТЕЛK 2024 г.

         - Списък на ЛКК по Закона за хората с увреждания за 2024 г.