A- A+

БРУЦЕЛОЗА


        Бруцелозата е остро заразно заболяване, което се причинява от микроорганизми (бруцели), които се отделят с урината, млякото, околоплодната течност и други секрети от домашни животни (крави, кози, свине), гризачи и кучета. Бруцелите се съдържат и в месото, където попадат по кръвен път. С отделянията на болните животни се заразяват пасища, обори и водоеми.
        Човек може да се зарази чрез консумация на непреварено мляко, недостатъчно термично обработено месо, при пряк контакт с болни животни или замърсени от тях повърхности или чрез вдишване на заразен оборски прах.
        Клиничното протичане на бруцелозата у човека е разнообразно поради сформирането на огнища в различни органи и системи – костно-мускулна, пикочо-полова, нервна система, сърдечно – съдова и други. Наблюдават се бронхити, миокардити, менингити и менингоенцефалити, ставни поражения.
        Профилактика на заболяването:
                1. Да не се консумира непреварено мляко, не добре узряло сирене и недостатъчно термично обработено месо.
                2. Да не се пие вода от непроверени водоизточници.
                3. Да се измиват обилно плодовете и зеленчуците за консумация в суров вид.
                4. Хранителните продукти да се съхраняват на места, недостъпни за гризачи.
                5. Да се извършва ежедневна дезинфекция в помещенията, където се отглеждат животни.
                6. След обслужване на животните, ръцете да се измиват и дезинфектират.
                7. Да се използва отделно работно облекло при обслужване на животните.