A- A+

 

                                Информация за някои инфекциозни заболявания

                                Вирусен хепатит

                                Стомашно-чревни инфекции

                                Капкови инфекции

                                Паразитни заболявания

                                Предавани с кърлежи

                                Предавани от кучета

                                Предавани от комари

                                Лептоспироза

                                Полиомиелит

                                Скарлатина

                                Туберкулоза

                                Туларемия

                                Бруцелоза

                                Антракс

                                Листериоза

                                СПИН

                                Ебола