A- A+

         От декември 2014 до 18 август 2014 в четири държави от Западна Африка - Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне, са регистрирани общо 2 473 случая с Ебола вирусна инфекция (ЕВИ), а 1 350 случаи са завършили фатално. Настоящата епидемия с Ебола вирусна инфекция е най-голямата досега в историята не само по броя случаи, а и по засегнатите географски области. За първи път при настоящата епидемия заболяването е обхванало освен отдалечени малки селища в близост до тропическите джунгли и градските зони.
         По тази причина на 8 август 2014 СЗО прие декларация, в която оцени епидемията от Ебола в Западна Африка като извънредна ситуация с международно значение, свързана с общественото здраве, въз основа на становището на Комитета по извьнредни ситуации в съответствие с Международните здравни правила.
         Въпреки незначителният риск от внос на вируса за населението на ЕС, в частност на България, предоставяме Ви за сведение и ползване кратка информация относно заболяването, рискът от заразяване и предпазните мерки.


         Ебола - информация за пътуващите (актуализирано на 20 август 2014 г.)

         Какво представлява ебола?
         Ебола е рядко срещано и тежко заболяване, често смъртоносно, предизвикано от вируса ебола.
         Предава се при пряк контакт с кръв или друга телесна течност (например слюнка, урина, повръщано) от заразени хора или трупове. Вирусът се предава също така до три месеца след оздравяването при сексуален контакт без използване на предпазни средства.
         Можете да се заразите и при пряк контакт с кръв или друга телесна течност от заразени живи или мъртви диви животни — например маймуни, горски антилопи и прилепи.
         В период от два до 21 дни след излагане на вируса болестта може да започне внезапно с температура, болка в мускулите, слабост, главоболие и болки в гърлото.
         Характерна за следващия етап от развитието на болестта е появата на повръщане, диария, обрив и функционални смущения в дейността на черния дроб и бъбреците. При някои пациенти се наблюдават също така обилни вътрешни и външни кръвоизливи и полиорганна недостатъчност.
         За болестта няма специална одобрена ваксина или одобрено лечение.

         Рискът от заразяване с вируса ебола — как да се избегне
         Дори ако живеете или сте пътували в засегната зона, рискът от заразяване с вируса ебола е изключително малък, освен ако не сте били пряко изложени на контакт с телесна течност от заразен човек или животно или от заразен човешки или животински труп. Контактът с телесна течност включва сексуален контакт без използване на предпазни средства до три месеца след оздравяването.
         Ебола не се предава при случаен контакт на обществени места с хора, при които не се наблюдават признаци на заболяване. Не е възможно да се заразите с вируса ебола при досег с пари, при покупка на хранителни стоки или ако плувате в басейн. Вирусът ебола не се пренася от комари. За разлика от грипния вирус вирусът ебола не се разпространява по въздушно-капков път.
         Вирусът ебола се унищожава лесно със сапун, избелващи препарати, излагане на слънце и висока температура или изсушаване. Ако замърсени със заразена течност дрехи се изперат в перална машина, вирусът ебола се унищожава. Върху изложени на слънце или изсъхнали повърхности вирусът ебола остава жизнеспособен за изключително кратко време. Той може да оцелее по-дълго време върху дрехи или материали, които са били замърсени с кръв или други телесни течности.
         Има риск от предаване на ебола при контакт с принадлежности или замърсени материали в болнични условия, ако не се следват правилно процедурите за предотвратяване на заразяването.

         Огнища на ебола през 2014 г.
         В момента има огнища на ебола в Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и Нигерия. Информацията по-долу е предназначена за пътниците, които пристигат в засегнатите зони или заминават от там.
         Съвети за пристигащите в Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и Нигерия
         Ако пътувате към засегнатите държави, прилагането на описаните по-долу профилактични мерки би трябвало да премахне риска от заразяване:
         • избягвайте пряк контакт с кръв или телесна течност от пациент или труп, както и с предмети, които може да са заразени;
         • избягвайте контакт с диви животни (живи или мъртви) и консумация на месо от дивеч;
         • избягвайте сексуален контакт без използване на предпазни средства;
         • избягвайте места, където може да има прилепи, като пещери, изолирани постройки или мини;
         • мийте си редовно ръцете със сапун или антисептични препарати.
         Имайте предвид, че в болничните заведения има увеличен риск от инфекция. Поради това, от съображения за предпазливост:
         • като използвате контактите си с местни лица, приятели или близки, установете кои са подходящите болнични заведения в съответната държава;
         • уверете се, че при болест или злополука пътната ви застраховка включва медицинско репатриране, за да се ограничи престоят ви в местни болнични заведения.
         •Освен това следва да имате предвид съветите от страна на националните органи при пътуване в
засегнатите държави.
         Съвети за заминаващите от Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне
         Рискът да сте били изложени на вируса ебола е изключително малък. Въпреки това:
         Ако вдигнете температура, ако се чувствате отпаднали без причина, както и при поява на диария или други тежки симптоми (например повръщане, необясними кръвоизливи, силно главоболие) до няколко седмици след заминаването ви от тропическа зона, задължително
         • веднага потърсете медицинска помощ, като посочите последните си пътувания —
симптомите могат да бъдат причинени от заболяване, например малария, което налага незабавна диагностика и лечение.
         Ако сте били изложени на пряк контакт с каквато и да било телесна течност от заразен човек или животно или от заразен човешки или животински труп, или ако сте имали сексуален контакт с вече оздравели болни, задължително
         • веднага потърсете медицинска помощ, като посочите последните си пътувания;
         • обадете се по телефона в медицинската служба, преди да отидете, за да може персоналът да вземе подходящи предпазни мерки за приемането ви.
         Имайте предвид, че Световната здравна организация препоръча на засегнатите държави да извършват прегледи при напускане на територията им за необясними симптоми, съвместими с евентуално зарязване с вируса ебола, а за заразените лица или тези, които са били в контакт с вируса — да не пътуват в чужбина освен ако това е част от съответното медицинско репатриране.