A- A+

СКАРЛАТИНА

        Скарлатината е остро заразно заболяване, което протича с температура, обща интоксикация, ангина, и дребно петнист обрив по кожата. Причинители са бета - хемолитичните стрептококи. Инкубационният период е от 1-10 дни.
        Може да протече в следните форми:
        - Лека форма – слабо изразена интоксикация, леко повишена и бързо преходна телесна температура, ангина, обрив с различна интензивност и трайност от 1 до 5 дни.
        - Средно тежка форма - добре изразена интоксикация , повръщане, болки в гърлото, телесна температура над 39 градуса, сърцебиене, силно зачервено гърло, уголемени и болезнени шийни лимфни възли, обривът е интензивен и се последва от лющене.
        - Тежка форма –( в изключително редки случаи)- възможни са усложнения от страна на ставния апарат, отит, гломерулонифрит, миокардит или менингит.
        Източник на заразата са болните и заразоносителите. Болният е източник на зараза от момента на възникване на първите болестни симптоми, през цялото време на боледуването и по време на възстановителния период.
        Здраво носителство се среща средно в 4-8%. Възприемчивостта е около 35-40%. При скарлатината се наблюдава латентна имунизация (придобиване на имунитет при контакт с болни или носители). Това обуславя увеличаването на невъзприемчивостта след периоди на увеличен брой заболели.
        Механизъм на предаване на заболяването – основно по въздушно - капков път (при вдишване на въздух, съдържащ причинителя). Възможно е предаване на заболяването по контактно - битов път (при директно общуване при целувки, замърсени ръце и предмети, намиращи се в обкръжението на болния).
        Противоепидемични мерки:
        Мерки спрямо болните:
        Изолацията и лечението на болните се извършва в дома или в инфекциозно отделение в продължение на 10 дни от деня на заболяването. Преболедувалите се поставят под медицинско наблюдение, с оглед своевременно откриване на настъпили усложнения.
        Мерки спрямо контактните:
        Контактните от предучилищна възраст и възрастните контактни, работещи в детски и родилни заведения се подлагат на 7-дневно медицинско наблюдение. При поява на скарлатина в детско и учебно заведение, децата от групата или класа на болния се поставят под медицинско наблюдение 7 дни. За същия пероид в съответната група на детското заведение не се приемат нови деца, неболедували от скарлатина. На бактериологично изследване за бета -хемолитични стрептококи подлежат преболедувалите, съмнителните и застрашените от ревматизъм, прекарали ставни възпаления и сърдечни смущения във връзка с предишни стрептококови заболявания, лица с вродени сърдечни пороци.
        Текуща дезинфекция:
        Извършва се във всички помещения, обитавани от болния.