A- A+

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ
ОТ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ ?

        Чревните заразни болести - дизентерия, салмонелоза, епидемичен хепатит, колиентерит, холера и други са широко разпространени заболявания, които се наричат още болести на лошата хигиена.
        Причинителите им са разнообразни болестотворни микроорганизми, които се отличават със значителна устойчивост в околната среда - вода, почва, хранителни продукти.
        Тези заболявания протичат с голямо разнообразие на клиничната картина, но най - характерните оплаквания са: чревното разстройство, повръщането и високата температура. При хепатит тип А, след тези общи симптоми се наблюдава: потъмняване на урината (цвят на тъмна бира), избледняване на изпражненията, пожълтяване на кожата и видимите лигавици.
        Лекото начало бързо може да прерасне в тежко заболяване, а самолечението да доведе до по - късни усложнения, както и до разпространение на заразата. Източник на заразата са хората - болни и заразоносители, а за салмонелозите - и домашните животни, птици и гризачи. Те отделят заразата с изпражненията и урината.
        Чревните заразни инфекции (дизентерия, хранителни токсикоинфекции, различните видове ентероколити и др.) не са невинни заболявания. Те могат да доведат до много сериозни последствия за здравето. Чревните заразни заболявания (инфекциозните диарии) най-често се причиняват от бактерии и по-рядко от вируси. Причинителите се съдържат главно в изпражненията, както на болните, така и на здравите заразоносители. От изпражненията заразата се разпространява в околната среда - замърсени ръце и предмети, плодове, зеленчуци и хранителни продукти - чрез които попада в човека (фекално-орален механизъм на предаване). Най-честите бактериални инфекции са:
        1. Бактериална дизентерия (Шигелоза)
        Дизентерията е остро инфекциозно заболяване, от което боледува само човекът. Причинява се от дизентерийните бактерии, които са обединени в род Шигела. Боледуват хора от всички възрасти, но най- засегнати са децата от 0 до 4 год. Източник на заразата е човекът – болен или здрав заразоносител. Най-често заразяването става по контактно - битов път, особено в семейна среда и в детски колективи. Инкубационният период е от няколко часа до седем, осем дни. Заболяването протича с гадене, отказ от храна, повръщания, които зачестяват, увеличава се броя на изхожданията до 10-15 за 24 часа. Температурата може да достигне до 39 градуса С. Чрез повърнатите материи и многократните изхождания се губят вода и соли, което води до дехидратация. При благоприятно протичане и навреме проведено лечение състоянието на пациента се подобрява. При тежко протичане възстановяването настъпва след15-20 дни.
        2. Салмонелози
        Салмонелозата е широко разпространено чревно заразно заболяване, което засяга както хора, така и животни. Причинителите (салмонели) са над 1000 вида. Широкото разпространение на салмонелите се улеснява от инфектираността на животни и хранителни продукти от животински произход (яйца, месо, риба, мляко и др), а също така и замърсяването на водните източници, плодовете, зеленчуците и др. Поради връзката на заразата с хранителния продукт, някои форми на Салмонелозите се наричат остри хранителни отравяния. Най-честата клинична форма е салмонелния гастроентерит, който протича тежко при кърмачета. Инкубационният период е кратък – 6 - 48 часа, но при някои форми може да продължи до 7 дни. Началото е остро, с повишена температура, болки в корема, чести повръщания и диарични изхождания. При тежките форми настъпват обезводнявания на организма, замъглено съзнание и възпаление на различни органи.
        3. Ешерихиози (колиентерити)
        Причинител на заболяването са ентеропатогенни бактерии - Ешерихия коли. Те предизвикват остри стомашно чревни заболявания, специфични за ранната детска възраст. Основен резервоар на инфекцията е човека. Механизма на предаване на заразата е фекално-орален. Колибактериите притежават голяма устойчивост във външната среда. Инкубационният период е от 1-21 дни. Повръщането, отказа от храна, изразеното неспокойствие са характерни прояви на заболяването.
Диарията се засилва към 10-15 изхождания дневно. Лечението е в болнична обстановка и е продължително, особено при тежките форми.
        4. Ротавирусни гастроентерити.
        Най-честите остри чревни инфекции в ранна детска възраст се причиняват от ротавируси. Източник на заразата е болен и здрав вирусоносител. Механизмът на заразяването е фекално-орален, а заразяването става чрез контаминирани хранителни продукти, ръце, вода и предмети от обкръжението на болните. Инкубационният период е до 4 дни. Заболяването протича с висока температура, неспокойствие, болки в коремчето, гадане, повръщане и диариен синдром.

 

СТОМАШНО - ЧРЕВНИТЕ ИНФЕКЦИИ ВЪЗНИКВАТ НАЙ-ЧЕСТО СЛЕД:

        - консумация на хранителни продукти, заразени с чревни микроби от мухи, хлебарки или гризачи;
        - контакт със здрави заразоносители;
        - пиене на вода от съмнителни водоизточници;
        - консумация на месо, яйца или мляко от болни животни и птици, непреминали достатъчна термична обработка (при салмонелозите);
        - консумация на бързоразвалящи се храни, неправилно съхранявани (извън хладилник) и на такива с изтекъл срок на годност;
        - консумация на не добре измити плодове и зеленчуци.

ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ СТОМАШНО - ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ Е НЕОБХОДИМО:

        - Да се спазва строго режима на почистване и дезинфекция в обектите за производство и търговия с храни;
        - Да се поддържа висока обществена и лична хигиена, особено от работещите в рискови за здравето обекти - хранителни, детски и здравни заведения;
        - Да се измиват обилно с течаща вода плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид;
        - Да се измиват ръцете със сапун преди приготвяне на храната, преди хранене и след ползване на тоалетна;
        - Да се подлагат на добра термична обработка и съхраняват при хладилни условия хранителните продукти, особено тези от животински произход (месо, мляко, яйца);
        - Да не се допуска размножаване на мухи и гризачи в домовете като се замрежват прозорците, затварят плътно съдовете за смет и редовно се извозват отпадъците;
        - Да не се използват замърсени водоеми за спорт, риболов, къпане;
        - Да не се пие вода от съмнителни водоизточници;
        - Да не се употребяват консерви с “бомбаж” и храни с изтекъл срок на годност.

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ

        ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ

        • Почистване, измиване и дезинфекция на всички работни повърхности, които влизат в контакт с храните, в т. ч. и посудата, след всяка употреба;
        Поддържане на санитарно-битовите помещения чисти и дезинфекцирани;
        Използване на дезинфекционни средства, разрешени от МЗ и съгласно указанията на производителя за начина на употребата им;
        Използване на течаща студена и топла вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качествата на водите, предназначени за питейно-битови нужди (ДВ бр.30/2001г.);
        Осъществяване на постоянен контрол за наличие на насекоми и гризачи, като при появата им се предприемат незабавни мерки за унищожаването им;
        Недопускане присъствие и отглеждане на животни в обектите;
        Недопускане в обектите на външни лица, които нямат отношение към дейността в тях.


        ПРИГОТВЯНЕ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ

        • Приемане и влагане в кулинарните изделия само на продукти, придружени с документи за произход и годност, със запазени опаковки, етикетирани и маркирани, съгласно нормативните изисквания;
        • Спазване изискванията на поточност и разделност при съхранението и първичната обработка на суровините и полуфабрикатите;
        • Влагането на яйца в приготвените ястия или десерти да става само след тяхното измиване и дезинфекция в обособени помещения или кътове
                ► забранява се приготвянето на десерти със суров яйчен белтък;
        • Обилно измиване на плодовете и зеленчуците на силна струя течаща вода;
        • Използване на вода с добри качества;
        • Стриктно спазване на условията и сроковете за съхранение на
                ► кулинарната продукция от момента на приготвянето до сервирането и;
                ► топлите и панирани ястия, скарата, аламинутите от яйца, месо, риба, птици, (вкл. и грил) се консумират веднага след приготвянето им;
                ► не се допуска съхранение на готови за консумация панирани ястия.

        ЛИЧНА ХИГИЕНА И ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ХРАНИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ

        • Измиване на ръцете със сапун и дезинфекция с подходящи дезинфектанти преди започване на работа, след всяко посещение на тоалетната и при всяко видимо замърсяване;
        • Ползване на индивидуално работно облекло и средства за прибиране на косата (шапки, кърпи и други):
                ► не се разрешава носенето на работно облекло извън обекта;
        • Работещите подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи, съгласно Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, ДВ бр. 57/14 юли 2006 г.;
        • При наличие на стомашно-чревни оплаквания, ангини, гнойни възпаления по кожата и други работещите незабавно се отстраняват от работа и се насочват за преглед към личния лекар.

        АКО СЕ РАЗБОЛЕЕМ да не забравяме, че самолечението може да ни навреди, поради което е необходимо незабавно да потърсим медицинска помощ.