A- A+

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - ОТЧЕТИ

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2023 г.

(публикувано на 08.01.2024 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2022 г.

(публикувано на 03.01.2023 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2021 г.

(публикувано на 27.01.2022 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2020 г.

(публикувано на 05.01.2021 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2019 г.

(публикувано на 06.01.2020 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2018 г.

(публикувано на 14.01.2019 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2017 г.

(публикувано на 02.01.2018 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно ползване на информация от обществения сектор в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2016 г.

(публикувано на 06.01.2017 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2015 г.

(публикувано на 19.01.2016 г.)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2014 г.

(публикувано на 21.05.2015 г.)