A- A+

Геохелминтози

        Геохелминтозите са паразитни заболявания причинени от кръгли червеи-нематоди. За местното разпространение на геохелминтозите имат значение условията на външната среда, които определяат ендемичния характер на заболяванията, и социалните фактори - хигиенно-битовите условия. Във външната среда, където съществуват подходяща влажност, температура и кислород, яйцата на тези паразити бързо стават заразоспособни. Но във външната среда ще попаднат повече или по-малко яйца в зависимост от санитарно-битовата обстановка при която живее населението. При лошо санитарно състояние на селищата, ниска санитарна култура на населението, външната среда може да бъде замърсена в значително по-голяма степен и населението да се изложи на по-голям риск от инвазиране. Тези фактори определят до голяма степен и неравномерното разпространение на тези паразитози. Равнините и низините у нас са неендемични за тези заболявания, защото през лятото в тях настъпват засушавания или високи почвени температури, които са неблагоприятни за паразитните яйца и водят до загиването им. Потенциално ендемични са планинските и полупланинските райони. В България около един милион от населението живее в около 900 ендемични селища в някои от които опаразитеността достига 20-30%, дори 50-60%. Най-засегнати са районите на Кърджалийски, Смолянски, Благоевградски, Търговишки, Пазарджишки и др. На територията на Великотърновска област такива условия има на територията на Еленска община. Ежегодно в с.Илаков рът се откриват случаи на заболели от аскаридоза и трихоцефалоза. Това са двете паразитози отнасящи се към геохелминтозите.
        Причинителят на аскаридозата при човека е Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides e разделнополов червей с бледорозов цвят, вретенообразен, заострен в двата си края, слабо подвижен. Женските аскариди достигат дължина до 40 см, а мъжките – дължина до 20 см, като женските снасят в денонощие повече от 250 000 яйца.
        В биологичния цикъл на аскаридите са различават два стадия: паразитен стадий, през който се осъществяват последователно заразяване с инвазиоспособни яйца през устата, излюпване на ларви от яйцата в дванадесетопръстника, миграция през стената на червата, черния и белия дроб, нарастване на ларвите в тънкото черво до полова зрялост, оплождане и отделяне на яйца от женските в продължение на 1 година, умиране и непаразитен ембрионален стадий изхвърляните с фекалиите на oплодени яйца, през който при подходящиусловия (температура и влажност) с различна скорост съзряват яйцата.

        Източник на инфекцията е човекът, който отделя във външната среда с фекалиите оплодени аскаридни яйца. При наличие на благоприятни условия те стават заразоспособни. Човекът се заразява при поглъщане на тези яйца чрез зеленчуци, плодове, замърсени и контаминирана почва ръце и др.
        В клиничното протичане на заболяването могат да се разграничат белодробна аскаридоза и чревна аскаридоза. Белодробната аскаридоза се проявява в първите 10-18 дни от момента на заразяването. Болните се оплакват от обща отпадналост, безапетитие, бодежи, болки в гърдите, суха кашлица.
        Чревната аскаридоза протича нехарактерно. Най-често болните, особено децата, получават безапетитие, булимия, извратен вкус, повдигане, тежест и болки около пъпа. При двете фази на аскаридозата се развива различна по степен алергизация, която сама по себе си понякога представлява тежко заболяване (астматичен бронхит, ринит, конюктивит, уртикария, колит и др.).
        Трихоцефалозата е хелминтно заболяване на човека, което протича обикновено хронично, без манифестни клинични изяви. Причинителят на трихоцефалозата е нематодът Trichocephalus trichiurus. Космоглавът е кръгъл червей с концеподобен преден край и по-дебел заден край. Женските са по-големи от мъжките и достигат дължина от 35 мм до 55 мм. Мъжките са дълги от 35 мм до 45 мм.

        В биологичния цикъл на трихоцефалите наподобава този при аскаридозата. Половозрелите женски паразити отлагат до 3500 яйца в денонощие в червата на човека. Клиничното протичане се отличава с 3 вида симптоми – стомашно-чревни, анемични и нервно-астенични.Стомашно-чревните симптоми се изразяват с тежест в епигастриума, тъпи и остри болки в корема. Анемията е резултат на загубите на кръв от кръвосмучещите паразити. От страна на нервната система се наблюдава главоболие, световъртеж и безсъние.
        Предпазването от аскаридоза и трихоцефалозата е насочено към спазване правилата на обществената и личната хигиена. Преди всичко от фекално замърсяване (пряко и косвено) трябва да се предпазват външната среда, дворовете, битовите и обработваемите площи. Да се консумират само добре измити плодове, зеленчуци и чисти питейни води. Ръцете се мият преди всяко ядене. Необходима е широка целенасочена здравна просвета сред населението.