A- A+

АРХИВ

Пазарни проучвания по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП и пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

 

        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Компютърни консумативи и извършване на услуги – поддръжка и ремонт на компоненти за компютърна техника през 2022 г." (Версия на MS WORD) (Публикувано на 04.01.2021)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 10.06.2022 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207, както и копия в документен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Доставка на лек автомобил" (Публикувано на 19.11.2021)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 21.11.2021 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207, или в документен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Компютърни консумативи и извършване на услуги – поддръжка и ремонт на компоненти за компютърна техника през 2021 г." (Версия на MS WORD) (Публикувано на 04.01.2021)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 29.01.2021 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207, както и копия в документен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на преносими компютъри среден и висок клас" (Версия на MS WORD) (Публикувано на 06.11.2020)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 11.11.2020 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, офис за административно обслужване на граждани, както и копия в документен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на таблетни компютри" (Версия на MS WORD) (Публикувано на 08.06.2020)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, офис за административно обслужване на граждани, както и копия в документен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg

        Срокът на пазарното проучване се удължава за уточняване параметрите на софтуера до 15.07.2020 г.


 

        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на високоскоростен скенер за документи" (Версия на MS WORD) (Публикувано на 21.09.2020)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 25.09.2020 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, офис за административно обслужване на граждани, както и копия в документен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg

        Корекции на минималните технически параметри на високоскоростен скенер за документи (Версия на MS WORD) (публикувано на 26.10.2020)

        Срокът на пазарното проучване се удължава до 17:00 часа на 03.11.2020 г.


        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на мрежово и телекомуникационно оборудване и софтуерни пакети за защита от вируси" (Версия на MS WORD) (Публикувано на 02.12.2019)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 10.12.2019 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207 и в електронен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


 

        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на високоскоростен скенер за документи“ (Версия на MS WORD) (Публикувано на 25.11.2019)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 02.12.2019 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207 и в електронен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


 

        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на един брой лек автомобил с повишена проходимост за нуждите на РЗИ – Велико Търново“ (Версия на MS WORD) (Публикувано на 22.11.2019)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 02.12.2019 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207 и в електронен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


 

        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на файлов сървър за нуждите на РЗИ – Велико Търново“ (Версия на MS WORD) (Публикувано на 12.09.2019)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207 и в електронен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg


 

Пазарно проучване за доставка на компютри и офис техника (Версия на MS WORD) (публикувано на 29.11.2018)

Корекция на минималните технически параметри за компютърна техника (Версия на MS WORD) (публикувано на 04.12.2018)