A- A+

ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ И РИСКЪТ ОТ ТЯХ

        Поради разширяването на международните връзки, в страната ни все по-интензивно продължават да пристигат от тропически страни чужденци (предимно емигранти) и завръщащи се от там български граждани, носители на ендемични паразитози. Повечето от тези паразитози са с потенциална, а някои и с фактическа ендемичност у нас.
        Във връзка с това е необходимо всички пътуващи в ендемични страни да са запознати с начините на заразяване и съответните мерки за предпазване от тропически паразитози.
        Тези заболявания могат да бъдат разделени в три групи по начина на заразяване:

        I. Паразитни заболявания, при които заразяването става вследствие ухапване от кръвосмучещи насекоми (комари, флеботоми, мухи и др.):

        1. Маларията е паразитно заболяване предавано от комари,което протича с треска, анемия, увеличен черен дроб и слезка и може да причини смърт, ако не се диагностицира и лекува своевременно.
        2. Лайшманиозите са паразитни заболявания, засягащи кожата или вътрешните органи на човека, предавани от комароподобни кръвосмучещи насекоми.
        3. Филариозите са група паразитни заболявания предавани от комари, оводи, зли мухи и мокреци. Възрастните филарии паразитират в лимфните съдове или в подкожната съединителна тъкан, а техните ларви циркулират в кръвоносната система или се натрупват в повърхностните слоеве на кожата.

        4.Трипанозомиазите (сънна болест) се предават от мухата цеце. Заболяването се характеризира с неправилна температура, увеличени лимфни възли, обриви по кожата, локални отоци и сънливост.

        ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ

        По време на престоя се предпазвайте от ухапвания от кръвосмучещи насекоми,като използвате подходящо облекло, мрежи и препарати (репеленти и инсектициди). Репелентите се нанасят върху кожата на откритите части на тялото вечер и през нощта.Спалните помещения е необходимо да се обработват с инсектицидни препарати. За предпазване от малария е необходимо провеждане на химиопрофилактика с препарат, препоръчан от паразитолог.
        При всяко температурно състояние(една година след завръщането) незабавно потърсете медицинска помощ за изследване на малария и съобщете на медицинското лице, че сте пребивавали в тропическа страна.

        II.Паразитни заболявания, заразяване с които се осъществява чрез замърсени вода, храна, лоша лична и битова хигиена(амебиаза, ламблиоза, криптоспоридиоза, трихоцефалоза, аскаридоза, анкилостомидози, описторхоза и др.)

        ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ

        По време на престоя консумирайте само закупена, бутилирана вода. Не се хранете на случайни места (улични продавачи), избягвайте консумацията на приземно растящи плодове и зеленчуци, които са трудни за измиване. Термично обработените храни не крият риск. След завръщане при наличие на оплаквания от стомашно-чревния тракт потърсете консултация с паразитолог.

        III.Паразитни заболявания, заразяването с които става чрез проникване на миниатюрни паразитни ларви през откритата човешка кожа при пряк контакт с околната почва или при влизане, плуване в сладководни басейни(реки, езера).

        ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ

        При посещения на природни забележителности и сравнително малки селища без изградена канализация избягвайте прекия контакт с почва и трева, не влизайте и не плувайте в малки и/или бавнотечащи сладководни басейни.
         След завръщане при наличие на оплаквания от страна на стомашно – чревния или урогениталния тракт, потърсете незабавно консултация със медицински специалист.