A- A+

ТРИХИНЕЛОЗАТА –
СЕРИОЗНО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ

        Трихинелозата е тежко паразитно заболяване, което засяга хората, домашните и дивите животни – домашни и диви свине, котки, кучета, лисици, вълци, чакали, мечки, порове, бурсуци, плъхове, мишки и др. По-голямата част от заболявания са регистрирани през зимния сезон.
        Причинител на заболяването е малък живораждащ нематод Trichinella spiralis. Тя паразитира в домашните и дивите прасета, малки плъхове, мечки, лисици, диви гризачи. Но в последните години като такава се определят и Trichinella pseudospiralis, при която ларвите не образуват капсули в мускулите; Trichinella nativa – среща се в Европа и Северна Америка; Trichinella nelsoni – Южна Америка.
        У човека Trichinella spiralis се среща в три морфологични форми: полово зрели (чревни), млади (мигриращи) и мускулни (капсулирани). Мъжките полово зрели трихинели имат дължина 1,4 до 2,2 мм, а женските 3 до 4,4 мм. Биологичният цикъл се извършва в един и същ гостоприемников организъм – първоначално краен, а след това междинен. В организмът в новия гостоприемник паразитът попада с месото на животни опаразитени с мускулни трихинели. Попадналите в стомашно-чревния тракт на човека трихинели се декапсулират под влияние на стомашния сок. Преминават през тънките черва, достигат полова зрелост и след 5 дни женските започват да раждат млади ларви. Те извършват миграция по лимфен и кръвен път и се локализират в напречнонабраздената мускулатура. Капсулата се калцира след 6 месеца, а мускулните трихинели могат да се запазят в състояние близо на анабиоза в продължение на 30 и повече години.
        Животните се заразяват когато ядат месо от живи или умрели болни от трихинелоза животни.
        Хората се заразяват от месото на заразени с трихинели, най-често домашни и диви свине, или от месни продукти (кайма и др.), недобре топлинно обработени. Заразяват се и от колбаси, употребявани без топлинна обработка (луканка, суха наденица, пастърма и др.), непроверени от ветеринарните органи.
        Месото на болните животни не е променено на външен вид. Навлезлите от мускулните влакна трихинели са много малки и са невидими без микроскоп. Откриването на паразитите става чрез трихинелоскопиране на парченца месо взети от диафрагмата, езика, дъвкателната и междуребрената мускулатура на животните. Изследването се извършва от ветеринарните служби.
        Заболяването започва с отоци по лицето, постепенно покачване и задържане на висока температура, мускулни болки при гълтане, движение на очите, дъвкане, дишане и ходене. Понякога заболяването започва с повръщане, разстройство и болки в корема.
        При съмнение за заболяване от трихинелоза, незабавно да се търси лекарска помощ.       

        Предпазни мерки:

        - да не се консумира домашно или дивечово свинско месо, непрегледано от ветеринарните власти. Месото от трихинелозни свине да се изгаря, а сланината им може да се използува.
        - при кланета на домашни свине за лично ползване да се изпращат проби месо от диафрагмата и междуребрието за изследване във ветеринарната служба и консумацията на месото да става след получаване на резултата.
        - домашните свине да не се пускат по дворовете, сметищата, животинските гробища и др., където най-често се заразяват.
        - убитият вреден дивеч (лисици, чакали, вълци, порове и др.) трябва да се заравя дълбоко в земята, за да не се яде от хищни птици, гризачи, домашни и диви свине и др.