A- A+

УКАЗАНИЯ НА МЗ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Заповед № РД-01-606 от 19.07.2021 г. за създаване на Информационна система за популационен имунитет и задължително предоставяне на информация от всички лаборатории и лечебни заведения, които извършват изследвания за COVID-19.
Приложение 1 (към Заповед РД-01-606/19.07.2021 г.) Отчитане на резултати. (20.07.2021)

Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г. за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения за осигуряване лечението и хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция (изм. със заповед № РД-01-99 от 15.02.2021 г. и доп. със заповед РД-01-183/26.03.2021 г.) (29.03.2021)

На вниманието на ОПЛ, във връзка с издаването на болнични листове (08.04.2020)

На вниманието на лечебните заведения - необходима лична защитна екипировка на медицинския персонал според дейността (06.04.2020)

На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ - Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19 (26.03.2020)

На вниманието на всички ръководители на институции, фирми и организации - Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (11.03.2020)