A- A+
 

ЙОДИРАНАТА СОЛ - УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ГУШАВОСТТА И ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

        Всяка година на 20 октомври се отбелязва Световния ден за профилактика на йоддефицитните заболявания.
        Йоддефицитните заболявания представляват глобален медико-социален проблем, който засяга над 1,5 милиарда души в целия свят.
        Йодният дефицит, наред с гладуването, се явява една от главните причини за непълноценното развитие на големи групи от населението. Ето защо, Световната здравна организация (СЗО) отделя изключително внимание на този проблем, като стимулира и подпомага въвеждането на широко мащабни програми за ликвидиране на йоддефицитни заболявания в световен мащаб.
        Йодът е един от микроелементите в природата, жизнено необходим за пълноценното развитие и растеж на човешкия организъм. Той е главна съставна част на хормоните, произвеждани от щитовидната жлеза, които осигуряват обменните процеси в организма, както и нормалните функции на нервната, сърдечно-съдовата и половата система. Йодът е абсолютно необходим за пълноценното развитие на мозъка през вътреутробния период и в първите месеци след раждането, за растежа и развитието в детската възраст и пубертета. По време на бременност недостигът на йод причинява аборти, мъртво раждания и тежки вродени дефекти на плода (кретенизъм, глухонемота и др.).

Източници на йод

        България е част от Балканския йоддефицитен регион, тъй като голяма част от територията и е с намалено количество йод в почвата и водата. Йодният дефицит и причинените от него заболявания и нарушения могат да бъдат предотвратени чрез системна йодна профилактика. Универсално средство за масова йодна профилактика е йодираната готварска сол, която се използва от населението, в общественото хранене и производството на храни. Съдържанието на йод в нея е съобразено с дневните нужди от йод, като количеството сол, което трябва да се консумира дневно е не повече от 5 грама. Готварската сол, която се предлага в търговската мрежа и се използва в хранително-вкусовата промишленост трябва да съдържа калиев йодат от 28 - 55 мг/кг сол.

        Контролът върху качеството на готварската сол, продавана на пазара и използвана в хранително-вкусовата промишленост и общественото хранене се извършва от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
        През деветмесечието на 2010 година, изследваните от РИОКОЗ – Велико Търново 45 проби йодирана готварска сол, взети от различни хранителни обекти (2/3 от пробите са от предприятия за производство на храни, останалите са от търговски обекти) са без отклонения.

        За да бъде профилактиката с йодирана готварска сол ефективна, следва да се спазват следните правила:
                • Да се използва само йодирана сол, с валиден срок на годност;
                • Да се съхранява в плътно затворени сухи съдове, за да се запази йодното й съдържание (след отваряне на опаковката)
                • Да се прибавя в края на термичната обработка на ястията, за да се предотврати намаляването на йодното съдържание;
                • Да се използват йодни или йод-съдържащи лекарства по време на бременност и кърмене само след консултиране със съответния специалист, наблюдаващ бременността и послеродовия период.

        Ежедневната употреба на йодирана сол в количество не повече от 5 грама (1 чаена лъжичка) предотвратява йоддефицитните заболявания.


        ЙОДИРАНАТА СОЛ Е ЗАЛОГ ЗА ДОБРО ПСИХИЧНО И ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ