A- A+

         

                                Информация за някои незаразни болести:  

                                Затлъстяване

                                Хипертония

                                Диабет

                                Мозъчно-съдова болест

                                Исхемична болест на сърцето

                                Йоддефицитни заболявания

                                Остеопороза   

                                Атеросклероза    

                                Психично здраве    

                                ХОББ   

                                Полово-преносими инфекции  

                                Рак на гърдата