A- A+
 

       В изграждането на личността имат важно значение училището, приятелската среда и редица други фактори, но решаваща е ролята на семейството. Какво могат да направят родителите, за да предпазят децата си, прочетете тук.