A- A+

               

                                Информация за фактори в начина на живот и околната среда:  

                                Повишен холестерол  

                                Повишено кръвно налягане  

                                Здравословно хранене    

                                Здравословно хранене на деца от 3 до 7 години  

                                Кърмене

                                Контрацепция    

                                Наркомании  

                                Тютюнопушене   

                                Алкохол 

                                Движение за здраве

                                Безопасност на движението 

                                Нитрати

                                Замърсяване на въздуха в затворени жилищни помещения

                                Замърсяване на околната среда 

                                Слънце и здраве