A- A+
 

СЛЪНЦЕ И ЗДРАВЕ

ПОЛЗА, РИСК И ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЧЕВАТА UV РАДИАЦИЯ


        Лятото е сезон за почивка и забавления. На море, на планина, на басейн или даже в парка или на село не трябва да се забравя, че слънцето освен, че създава условия и настроение за приятно изкарване на почивката, крие сериозен риск за здравето.
        В малки количества ултравиолетовата слънчева радиация е полезна за синтеза на витамин Д в кожата и за лекуване на някои болести, като рахит, псориазис и екзема, което се осъществява под лекарско наблюдение. Ползата от лечението, съпоставена с рисковете от UV радиацията е въпрос на преценка на лекаря. Продължителното излагане на UV радиация може да доведе до временни и хронични здравни проблеми с кожата, очите и имунната система.
        По данни на Световната здравна организация (СЗО) всяка година в света се регистрират между два и три милиона случаи на доброкачествен рак на кожата и около 132 000 случая - на злокачествен. Между 12 и 15 милиона души са загубили зрението си, вследствие на катаракта, която в 20% от тези случаи е в резултат на прекомерно излагане на слънце.

        КАКВО Е УЛТРАВИОЛЕТОВА РАДИАЦИЯ?

        Слънчевите емисии включват светлина, топлина и ултравиолетова радиация, която е нейонизираща радиация в електромагнитния спектър. При преминаване през атмосферата 90% от ултравиолетовата радиация се абсорбира от озоновия слой. Нивата на ултравиолетова радиация на земната повърхност зависят от: годишното и часово време през деня, географската ширина, надморската височина, облачността и нивата на озона, които варират през годината. Стандартизираната система за измерване на ултравиолетова радиация се нарича ултравиолетов индекс.

        КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА UV ИНДЕКС?

        Глобалният слънчев UV индекс характеризира нивото на слънчевата UV радиация на повърхността на земята. Неговите стойности започват от нула и с увеличаването им нараства вероятността за вреда върху кожата и очите и намалява времето, необходимо за появата й. Нивата на UV радиацията и стойностите на нейния индекс варират в рамките на деня. При определяне на UV индекса, се подчертава най-високата стойност за деня, реализираща се в 4-часов период около пладне. В зависимост от географското местоположение и сезона, този период е между 12:00 и 14:00 часа.
        В България информация за UV индекс може да се намери заедно с прогнозата за времето в някои от медиите и в интернет.

СТЕПЕН НА ИЗЛАГАНЕ НА
UV РАДИАЦИЯ

ГРАНИЦИ НА
UV ИНДЕКСА

НИСКА

ДО 2 ВКЛЮЧИТЕЛНО

СРЕДНА

3 - 5

ВИСОКА

6 - 7

МНОГО ВИСОКА

8 - 10

ЕКСТРЕМАЛНА

11 И ПОВЕЧЕ


ТИПОВЕ КОЖА

ИЗГАРЯНЕ НА СЛЪНЦЕ

ТЕН

1. УЯЗВИМИ
2. УЯЗВИМИ

ВИНАГИ
ОБИКНОВЕНО

РЯДКО
ПОНЯКОГА

3. ПРИСПОСОБИМИ
4. ПРИСПОСОБИМИ

ПОНЯКОГА
РЯДКО

ОБИКНОВЕНО
ВИНАГИ

5. ЗАЩИТЕНИ
6. ЗАЩИТЕНИ

КАФЯВА КОЖА
ЧЕРНА КОЖА


        Дори за хора с много чувствителна и светла кожа рискът от краткотрайни и дълготрайни вреди от UV радиация при стойности на UV индекса <=3 е минимален и при нормални обстоятелства предпазни мерки не са необходими. Защита от слънцето е необходима при стойности на UV индекс над 3 и е задължителна при стойности над 8 и повече.

СТЕПЕН НА UV РАДИАЦИЯ

ГРАНИЦИ НА UV ИНДЕКСА

НИСКА 1 - 3

Не се изисква защита, когато сте навън

СРЕДНА 4 - 5

Необходима е защита

ВИСОКА 6 - 7

Търсете сянка по време на обедните часове! Облечете си блуза, използвайте защитно тоалетно мляко и шапка!

МНОГО ВИСОКА 8 - 10

Необходима е сериозна защита
Избягвайте излизанията навън през обедните часове! Стойте на сянка! Задължителни са блуза, защитно тоалетно мляко и шапка!

        Най-добрата защита от слънцето предоставят сянката, облеклото и шапката. За частите, които остават непокрити, като лицето и ръцете, трябва да се използва тоалетно мляко. Тоалетното мляко никога не трябва да бъде използвано с цел да се увеличи времетраенето на престоя на слънце.

        НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ

ГРЕШНО

ВЯРНО

Слънчевият тен е здравословен.

Тенът е резултат от защитата на тялото срещу по-нататъшна вреда от UV радиацията.

След образуването на тен не е необходимо използването на други средства за защита.

Тъмен тен върху светла кожа оказва само ограничена защита, равна на слънцезащитен фактор около 4, следователно трябва да се използва допълнителна защита.

През тънка облачна покривка може да проникне до 80% от слънчевата UV

През тънка облачна покривка може да проникне до 80% от слънчевата UV радиация. Маранята в атмосферата може дори да увеличи UV радиацията.

Не може да се получи изгаряне докато си във водата.

Водата предоставя само минимална защита от UV радиацията, а отражението от нея може да увеличи стойността на UV радиацията.

UV радиацията не е опасна през зимата.

UV радиацията е по-ниска през зимните месеци, но отражението от снега може да удвои стойността и, особено на голяма височина. Обърнете специално внимание на ранната пролет, когато температурите са ниски, но лъчите на слънцето са неочаквано силни.

Тоалетно мляко със защитен фактор увеличава времето за безопасен престой на слънце.

Tоалетно мляко със защитен фактор не се прилага за увеличение времето на излагане на слънце, а за увеличаване на защитата по време на неизбежно излагане на слънце. Защитата, която то оказва зависи много от правилната му употреба.

Редуването на престоя на слънце с почивки предотвратява изгарянето.

Излагането на UV радиация се натрупва по време на целия ден.

Ако не се усеща припарване на кожата, не се изгаря.

Изгарянето се причинява от UV радиацията и не може да бъде почувствано. Ефектът на затопляне е причинен от инфрачервената радиация на слънцето, а не от UV радиацията.

        ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ UV РАДИАЦИЯ

КОЖА

        • стареене на кожата;
        • еритема или зачервяване на кожата (изгаряне);
        • дегенеративни промени на клетките, фиброзните тъкани и кръвните телца на кожата (лунички, невуси, кафяви петна и други);
        • доброкачествен рак на кожата (базоцелуларен и спиноцелуларен);
        • злокачествен рак на кожата, за който главните рискови фактори са големият брой нетипични невуси (бенки) при светлокожите нации, типа на кожата (светли хора, със сини очи, червена или светла коса), периодично и често излагане на слънчева UV радиация и географската ширина.

ОЧИ

        • възпалителни реакции, сравними със слънчевото изгаряне на много чувствителна кожа (фотокератози и фотоконюнктивити);
        • катаракта (основен причинител на слепота), главният рисков фактор за която е UV радиация.

ИМУННА СИСТЕМА

        • намаляване на защитните функции на организма, вследствие на продължителен престой на UV радиация и следователно увеличаване на риска от вирусни, бактериални, паразитни или гъбични инфекции;
        • намаляване на ефективността на ваксините;
        • употребата на имуннопотискащи лекарства, съчетана с продължително излагане на UV радиация, увеличава рискът от поява на спиноцелуларен карцином.

        ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО:

         Намаляване на престоя на слънце по време на обедните часове.
         Използване на сенници – естествени, чадъри, тенти и други.
         Ползване на защитаващо облекло.
         Ползване на шапка с широка периферия, която защитава очите, лицето и врата.
         Защита на очите, чрез очила със странични панели, предпазващи очите и отстрани.
         Използване на широкоспектърно тоалетно мляко със слънцезащитен фактор (СЗФ) над 15 за откритите части на тялото. Използването на защитно тоалетно мляко не означава удължаване на престоя на слънце, а намаляване на здравния риск по време на престоя.
         Използването на някои лекарства, парфюми и дезодоранти може да направи кожата по-чувствителна и да доведе до сериозни слънчеви изгаряния. Необходимо е съвет от лекар.
         Ограничаване на ползването на солариуми.
         Защитата на бебета и малки деца е от особено голямо значение.

Материалът е изработен по „Глобален слънчев UV индекс. Практически наръчник” на Световна Здравна Организация, Световна Метеорологична Организация, Програма за Околна Среда на ООН и Международна Комисия за Защита от Нейонизираща Радиация.

Издава: РЗИ – Велико Търново


ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УЛТРАВИОЛЕТОВАТА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ (2014)
(резюме)


        Последиците от интензивно излагане на УВ радиация са значим здравен и социален проблем. И макар, че в малки количества УВ-та радиация е полезна за синтеза на витамин Д в кожата, в големи количества е рисков фактор за заболявания на кожата (в т. ч. и рак на кожата, който в нашата страна е на второ място в структурата на онкологичните заболявания, и при мъжете и при жените), очите и имунната система.
        През 2010 година РЗИ - Велико Търново (тогава РИОКОЗ), съвместно с Националния център за опазване на общественото здраве проведе изследване на информираността на възрастното население за риска от въздействието на ултравиолетовата радиация върху човешкото здраве. Резултатите показваха много ниска информираност на населението.
Изследването, което се проведе в периода юни - август 2014 г., по адаптиран въпросник на НЦОЗА, имаше за цел установяване на знания, поведение и навици във връзка с ограничаване въздействието на УВ-та радиация върху рискови групи от населението. Анкетирани са млади хора, активно почиващи на открито, работещи на открито и други. Обхванати са общо 141 души, 99 жени и 42 мъже.
        Изследването установи следните положителни резултати за информираността на изследваните лица в риск от Велико Търново относно въздействието на УВ-та радиация и използването на слънцепредпазни средства: анкетираните имат познания за рисковите фактори (излагане на обедно слънце, излагане на бебета до 6 месечна възраст на слънце, опасност от изгаряне във вода, през облачен ден и др.); за последствията от ултравиолетовата радиация върху човешкото здраве (увреждания кожата, очите, намаляване на имунната защита на организма, рак на кожата и т.н.), както и за начините за предпазване от УВ-та слънчева радиация. Благоприятни резултати има и относно използването на изкуствени източници на УВ радиация – 83,0% от анкетираните не са използвали, както и за нагласите за използване на слънцепредпазни средства - 90,8% са на мнение, че трябва да се използват комбинирано различни средства за предпазване от слънце.
        Едновременно с това се установяват и неблагоприятни резултати: две трети (66,0%) от анкетираните не знаят какво означава числото на слънцезащитния фактор върху етикета на козметичните продукти; 73,0% от анкетираните не са информирани правилно за рисковите часове на продължителна експозиция (между 10 и 16 часа).
        Въпреки тези пропуски може да се направи извода, че великотърновци са сравнително добре информирани за здравния риск от УВ-та радиация, но за съжаление не са изградили здравословни навици и поведение: слънцепредпазни козметични продукти за откритите части на тялото (в ежедневието) ползват едва 19,2%; шапка през лятото – 24,1%; сенници – 34,0%; очила при слънчево време – 52,1%; спазване на часовете за безопасно излагане на слънце – 25,5%; използване на слънцезащитни козметични продукти при продължително излагане на слънце (на море, басейн и в планината) – 55,3%.
        На базата на тези резултати, ще бъдат планирани и реализирани дейности за повишаване на знанията на населението относно здравните последици от въздействието на УВ-та радиация и начините за предпазване от нея, както и за изграждане на навици за безопасно поведение при излагане на слънце и използване на изкуствени източници на УВ лъчение.