A- A+
 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА
В ЗАТВОРЕНИ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

        Основното предназначение на жилището във всички времена е било да обезпечи защита на човека от различните атмосферни влияния. Оптималното съвременно жилище трябва да предостави психически и физиологически комфорт на човека, възстановяване на неговите умствени и физически способности.
        Доскоро се е смяташе, че негативната среда в жилището се формира основно за сметка на замърсяването на външната среда. В някаква степен това е вярно, но концентрацията на някои вещества като формалдехида, въглеродния оксид, азотните оксиди и други токсични вещества в дома превишават съответните концентрации във външния атмосферен въздух от 1,4 до 4 пъти. Това свидетелства за наличие на вътрешни източници на замърсяване. Факт е, че в строителството и при обзавеждането се използват малко изучени материали, които съдържат различни вредни химически примеси.

        ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ЖИЛИЩЕТО

        За много от вредните вещества в стайния въздух все още не са правени дългосрочни наблюдения, но е известно, че в домовете на хората съществуват над 100 химически вещества. Около 1/5 от тях се отнасят към много опасните вещества. Такива са веществата, отделяни от строителните материали, цигареният дим, продуктите на горенето, алергените (битова прах, плесени, гъбички, микрокърлежи), радонът и др.

        Формалдехид
        Все още малко се знае за ефектите, които предизвиква експозицията (излъчването) на ниски концентрации на органични вещества (включително и формалдехид), които се обичайни за домовете.
        Формалдехидът попада във въздуха от мебелите, изработени от дървесно-влакнести плочи (фазер) и дървесно-стърготинни плочи (талашит), нови или с повредени лакови покрития мебели. Замърсяването на стайния въздух с това вещество може да доведе до главоболие, гадене, дразнене на дихателните пътища, ракови образувания.

        Азбест
        Азбестът е много устойчив и почти неразложим влакнест минерален продукт и се използва широко в промишлените и строителните материали. Влакната му се освобождават при износване, разрушаване или ремонтиране на азбестсъдържащи материали, които проникват в човешкия организъм при вдишване. Азбестовите продукти не притежават акутна (остра) токсичност. Могат да предизвикат заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата и храносмилателната система – азбестоза, азбестобусловена плеврална фиброза, азбестови плеврити, белодробен карцином, злокачествени тумори на плеврата, перикарда, перитонеума.

        Продукти на горенето
        Отоплението на жилищата с печки на твърдо гориво (дърва и въглища) е съпроводено с отделяне на продукти на горенето – въглероден диоксид, въглероден оксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици. В зависимост от концентрацията им във въздуха и времето на въздействие посочените окиси могат да предизвикат главоболие, замайване, общо неразположение, кихане и кашляне, дразнещо действие върху очите, лигавиците, кожата и дихателните пътища. Високите концентрации на въглероден оксид могат да предизвикат отпадналост, силно главоболие, световъртеж, бучене в ушите, гадене, дори и коматозно състояние. При тежки отравяния със серен диоксид може да се наблюдават бронхоспазъм, остра обструкция на дихателните пътища и пневмония, белодробен оток.
        Някои от праховите частици, при отопление с твърдо гориво са по-големи и тъмни, видими с невъоръжено око, като сажди или дим, други са малки и се виждат само под електронен микроскоп. Попадайки в дихателната система след вдишване, те причиняват възпалителни процеси, създаващи дихателни проблеми. Фините частици достигат до алвеолите, където се задържат продължително време или, попадайки в кръвта, достигат до всички органи и системи.
        Използването на печки, използващи пропан-бутан за отопление или готвене е съпроводено с отделянето, както на окиси, така и на вода, а това повишава влажността на въздуха.

        Цигарен дим
        Цигареният дим съдържа над 4 800 химически съединения, като за 69 от тях е доказано, че причиняват ракови заболявания. Въздухът в затворени помещения се замърсява директно от т. н. “странична димна струя” при пушенето на цигари. От нея се отделят никотин, катрани, въглероден оксид, серен диоксид, кадмий, арсен, хром, нитрозамини, бензпирени, амоняк, формалдехид и други. Въздействието на тютюневия дим може да доведе до дразнене на очите и гърлото; главоболие и отпадналост; бронхити и пневмонии; астма; сърдечно-съдови проблеми; ракови заболявания.

        Алергени
        Най-известният алерген в домашни условия е битовата прах, а също и микрокърлежите (акари), съдържащи се в нея. Битовата прах може и сама да бъде алерген, но тя е и своеобразно депо за плесени, гъби, патогенни микроорганизми, химически вещества, чрез която те попадат без затруднения в дихателните органи.
        Най-новите изследвания доказват, че най-опасни алергени са акарите. Те живеят във влакната на меките подови настилки, одеалата, пердетата, възглавниците. Акарите не хапят, но постоянно изпускат фекален секрет и се размножават десетократно на всеки 28 дни. Хранят се с остатъците от мъртва човешка кожа. Всеки човек отделя 50 милиона частици мъртва епител на ден. Затова леглата са най-добрата жизнена среда за акарите. Над 2 000 000 микрокърлежа се приютяват в едно легло. Проблемът започва с вдишването на протеините от фекалиите на акарите и техните трупове. Те са достатъчно леки, за да се носят из въздуха, полепнали по финия прах, който вдишваме. В един грам домашен прах има над 250 000 сухи изпражнения и трупове на акари.
        Според някои изследвания акарите може да се окажат причина за повечето от случаите на възпаление на очите, алергична хрема, астма, алергични обриви и екзема.
        Нерядко причина за алергични реакции са и домашните любимци. Най-често хората развиват алергии към котките (най-малко 6 млн. души в света), а птиците са убежище за акарите.
        Не по-малко значение за алергичните реакции имат екскрементите (изпражненията) на хлебарките.
        Повишената влажност в жилището стимулира и размножаването на различни видове гъбички и плесени, които от своя страна водят до алергии и заболявания на дихателната система.
        Алергени са и различни химични вещества.

        ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

        На базата на проведени хроматографски изследвания на въздуха в жилищни помещения са регистрирани следните основни източници на замърсяване:
                • строителни и облицовъчни материали – полимери, азбестоцименти и др.;
                • системата за вентилация и сметопровод;
                • битова прах;
                • продукти от жизнената дейност на хората и домашните животни, цигарен дим;
                • газови печки и уреди, печки на дърва и въглища, камини/огнища, свещи и благовония;
                • средства за почистване на дома, лакове, бои, лепила, аерозолни освежители и др.;
                • козметика (дезодоранти, одеколони), стайни растения;
                • приготвянето на храна;
                • стари вещи от кожи или възглавници с перушина
                • включени телевизори, монитори на компютри, климатици.

        РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ НА ЖИЛИЩАТА

        Радонът е радиоактивен газ и се продуцира (произвежда) при естественото разпадане на радиоактивните елементи торий и уран, които се срещат в повечето скали и почви. Тъй като радонът се разпада сам, той отделя атомни частици. Тези частици, носещи се във въздуха, който дишаме може да бъдат отложени в белия дроб. Енергията, свързвана с тези частици може да промени ДНК, което води до повишаване на риска от рак на белия дроб.
        В атмосферния въздух радонът обикновено не представлява риск за здравето, защото там той е разреден. Радонът обаче може да достигне до опасни нива вътре в жилищата. Най-високи нива се срещат в сутерените и приземните етажи. В новите сгради радонът може да проникне през пукнатините или порите на бетонните подове и стени или през отвори в основите, местата на свързване на стените с основите или хлабавини около тръбите. Тъй като радонът постъпва от почвата, познаването на геологията на района може да помогне за предвиждане на потенциалното повишаване на нивата на радон в стайния въздух.

        МИКРОКЛИМАТ В ЖИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

        Елементите на микроклимата в помещенията са температурата и влажността на въздуха, както и скоростта му на движение в помещението. Те са много важни, тъй като могат да отслабват или да усилват действието на други фактори.
        В съответствие с действащите норми, температурата в жилищните помещения трябва да бъде между 20 Со и 22 Со, а относителната влажност в границите 30-60%. За човека е вредна както ниската, така и повишената влажност на въздуха, но повечето хора предпочитат сухия и прохладен въздух.
        Голямо значение за човешкото здраве има също йонният състав на стайния въздух, т.е. баланса на позитивните и негативни йони. Отрицателните йони оказват много по-силно въздействие върху човека, отколкото положителните. Те нормализират кръвното налягане, особено при повишено умствено и физическо натоварване, благоприятстват на хората със сърдечно-съдови заболявания и заболявания на дихателните пътища. Ако във въздуха преобладават положителните йони, човек усеща "недостатък на кислород", умора, главоболие. Екраните на телевизорите и компютрите, климатиците, даже обикновените жизнени процеси на човека повишават концентрациите на положителните йони, нарушавайки още повече баланса.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ, ЗА ДА ПОДОБРИМ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В ЖИЛИЩНАТА СРЕДА

                • да използваме мебели и подови настилки от естествени материали
                • да проветряваме ежедневно
                • да почистваме с прахосмукачка и изпираме меките настилки (килими и мокети); одеала; пердета; покривки за маси, легла и други мебели
                • да почистваме с влажна кърпа праха от мебелите и твърдите подови настилки
                • да поддържаме оптимална температура
                • да отстраняваме своевременно течове и други източници на влага
                • да избягваме отоплението с твърди горива и газ пропан-бутан
                • да избягваме тютюнопушенето в закритите помещения