A- A+

 

Препоръки за комуникацията на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (10.08.2022)

Заповед № РД-01-606 от 19.07.2021 г. за създаване на Информационна система за популационен имунитет и задължително предоставяне на информация от всички лаборатории и лечебни заведения, които извършват изследвания за COVID-19.Отменена със Заповед № РД-01-586 от 14.11.2022 г. (17.11.2022)

Заповед № РД-01-550/02.11.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 3.11.2022 г. до 16.11.2022 г., срокът се удължава до със Заповед № РД-01-570/09.11.2022 г. (17.11.2022)

Заповед № РД-01-435 от 09.09.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки в детските ясли, градини, училища и центрове за СОП от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., срокът се удължава до 13.11.2022 г. със Заповед №РД-01-513/13.10.2022 г. (17.11.2022)

Заповед № РД-01-517/19.10.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 20.10.2022 г. до 02.11.2022 г., срокът е удължен със Заповед № РД-01-534/26.10.2022 г . (27.10.2022)

Заповед № РД-01-490/05.10.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 06.10.2022 г. до 12.10.2022 г., срокът се удължава до 19.10.2022 г. със Заповед №РД-01-512/12.10.2022 г. (13.10.2022)

Заповед № РД-01-454/21.09.2022
г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 22.09.2022 г. до 28.09.2022 г. (срокът е удължен до 05.10.2022 г. със Заповед №РД-01-462/28.09.2022 г.) (29.09.2022)
Заповед № РД-01-435 от 09.09.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепана територията на Република България от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., срокът се удължава до 13.11.2022 г. със Заповед №РД-01-513/13.10.2022 г. (14.10.2022)


Заповед № РД-01-432 от 07.09.2022 г.
за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (08.09.2022)

Заповед № РД-01-102 от 22.02.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, отменена със Заповед № РД-01-270 от 22.06.2022 г. (22.02.2022)

Заповед № РД-01-425 от 31.08.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 01.09.2022 г. до 07.09.2022 г. (01.09.2022)

Заповед № РД-01-415 от 24.08.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 25.08.2022 г. до 31.08.2022 г. (25.08.2022)

Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, удължена до 25.08.2022 г. със Заповед № РД-01-398 от 17.08.2022 г. (18.08.2022)

Заповед № РД-01-221 от 03.06.2022 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (06.06.2022)

Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 от 29.07.2021 г. (15.07.2022)

Заповед РД-01-22 от 01.02.2022 г.за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново (02.02.2022)

Заповед РД-01-15 от 21.01.2022 г. за разкриване на временни ваксинационни пунктове за ваксиниране срещу Covid-19 /отменя Заповед РД-01-227 от 07.09.2021 г./ (21.01.2022)

Заповед РД-01-203 от 18.08.2021 г. за болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с Covid-19 в неусложнено състояние и пациенти с Covid-19 нуждаещи се от интензивно лечение в лечебните заведения (18.08.2021)

Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, посл. изм. със Заповед № РД-01-102 от 22.02.2022 г., отм. със Заповед № РД-01-270 от 22.06.2022 г. (23.06.2022)

Заповед № РД-01-101 от 22.02.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., отм. със Заповед № РД-01-221 от 03.06.2022 г. (06.06.2022)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (изм. и доп. със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г., Заповед № РД-01-13 от 11.01.2022 г.и Заповед № РД-01-20 от 14.01.2022 г., отм. със Заповед № РД-01-221 от 03.06.2022 г.) (06.06.2022)

Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (последно изменена със Заповед № РД-01-136 от 14.03.2022 г., отм. със Заповед № РД-01-221 от 03.06.2022 г.) (06.06.2022)
     Всяка седмица лабораториите, определени със заповед на министъра за провеждане на PCR изследване, трябва да изпращат в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести най-малко 10% от положителните проби за SARS-CoV-2, но не по-малко от една проба за провеждане на целогеномно секвениране.
     В заповедта са посочени и изискванията към клиничните материали от положителни чрез PCR изследване проби за SARS-CoV-2, подходящи за провеждане на целогеномно секвениране. (23.06.2021)
     Бързите антигенни тестове се добавят като лабораторен критерий в дефиницията за случай на COVID-19, което създава допълнителна възможност за лабораторна диагностика на заболяването в страната.
     Лицата с положителен антигенен тест щe бъдaт отчитани като потвърдени случаи на СОVID-19 в Единния информационен портал и ще подлежат на 14-дневна изолация, а техните близки контактни лица - на 10-дневна карантина, ред, прилаган и при случаите, потвърдени с PCR тестове.
     Провеждането на бързи антигенни тестове ще се извършва от лечебни заведения (самостоятелни медико-диагностични лаборатории, медицински и диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, комплексни онкологични центрове) и РЗИ.
     Прилагането на бърз антигенен тест следва да се извършва съобразно посочените в заповедта критерии, които включват при болни лица - провеждане в рамките на 5 дни от началото на клиничната картина, а при контактни лица - в рамките на 7 дни от последния контакт със заразен с коронавирус.
     При лица с наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, следва да се проведе изследване по метода PCR, а при невъзможност да се извърши нов бърз антигенен тест след 2-4 дни.
     Направените до момента бързи антигенни тестове няма да се включат със задна дата в официалните данни за потвърдените в страната случаи.
Критерии за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2
(23.12.2020)
Дефиниция за случай на COVID-19 (22.11.2021)
Лечебни, здравни заведения и регионална здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (27.01.2022)
Изисквания към клиничните материали от положителни чрез PCR изследване проби за SARS-CoV-2, подходящи за провеждане на целогеномно секвениране (23.06.2021)

Заповед № РД-01-152 от 30.03.2022 г. относно влизане на
територията на Република България (изм. и доп. със Заповед № РД-01-170 от 12.04.2022 г., отм. със Заповед № РД-01-189 от 28.04.2022 г.) (13.04.2022)

Имунизационна кампания (23.02.2022 г.)

Заповеди на министъра на младежта и спорта (01.03.2022)

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете Приложение 1 към заповед № РД-09-1042 от 02.12.2021 г. (19.12.2021)

Заповед № РД-01-742 от 30.08.2021 г. за забрана износа на лекарствени продукти (30.08.2021)

Указания за работа на нощни закрити клубове (13.07.2020)

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
(02.06.2020)

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене (05.05.2020)

Писмо до РЗИ във връзка с дейността на ТЕЛК и ЛКК (04.05.2020)

Препоръки за заведенията за дългосрочни грижи за превенция на инфекциите в контекста на COVID-19 (30.04.2020)

ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ (01.04.2020)

Указание на зам.министъра на МЗ за §1 от ЗМВИП (30.03.2020)

Заповед № РД-01-126 от 09.03.2022 г. доп. със Заповед № РД-01-151 от 28.03.2022 г., относно влизане на територията на Република България. .Приложение № 1 към т. I, 3; Приложение № 2 към т. I, 4.1.2; Приложение № 3; Приложение № 4;

Заповед № РД-01-125 от 09.03.2022 г. относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Заповед № РД-01-114 от 01.03.2022 г. относно влизане на територията на Република България.

Заповед № РД-01-109 от 22.02.2022 г. относно влизане на територията на Република България.

Заповед РД-01-69 от 29.03.2022 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Павликени" гр. Павликени / отменя Заповед РД-01-211 от 25.08.2021 г.(30.03.2022)

Заповед РД-01-67 от 24.03.2022 г.
за временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново/ отменя Заповед РД-01-21 от 31.01.2022 г. (12.04.2022)

Заповед РД-01-66 от 24.03.2022 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов /отменя Заповед РД-01-63 от 18.03.2022 г.(25.03.2022)

Заповед РД-01-76 от 05.04.2022 г.
за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (05.04.2022)

Заповед РД-01-72 от 30.03.2022 г.за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица /отменя Заповед РД-01-41 от 01.03.2022 г.(31.03.2022)

Заповед РД-01-58 от 11.03.2022 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново /отменя Заповед РД-01-48 от 08.03.2022 г. (14.03.2022)

Заповед РД-01-287 от 04.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново /отменя Заповед РД-01-285 от 03.11.2021 г./ (04.11.2021)

Заповед РД-01-211 от 25.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Павликени" гр. Павликени (26.08.2021)

Заповед РД-01-58 от 11.03.2022 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново /отменя Заповед РД-01-48 от 08.03.2022 г. (14.03.2022)

Заповед РД-01-41 от 01.03.2022 г.за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица /отменя Заповед РД-01-23 от 03.02.2022 г(04.03.2022)

Заповед РД-01-21 от 31.01.2022 г. за временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново (04.02.2022)

Заповед РД-01-63 от 18.03.2022 г.за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов /отменя Заповед РД-01-54 от 10.03.2022 г.(14.03.2022)

Заповед РД-01-54 от 10.03.2022 г.за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов /отменя Заповед РД-01-45 от 04.03.2022 г.(14.03.2022)

Заповед РД-01-48 от 08.03.2022 г.
за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново /отменя Заповед РД-01-12 от 18.01.2022 г.(10.03.2022)

Заповед РД-01-45 от 04.03.2022 г.
за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов /отменя Заповед РД-01-13 от 20.01.2022 г.(04.03.2022)

Заповед РД-01-23 от 03.02.2022 г.за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица (04.02.2022)

Заповед РД-01-13 от 20.01.2022 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов /отменя Заповед РД-01-11 от 17.01.2022 г./ (20.01.2022)

Заповед РД-01-12 от 18.01.2022 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново /отменя Заповед РД-01-319 от 10.12.2021 г./ (20.01.2022)

Заповед РД-01-11 от 17.01.2022 г. за отмяна на Заповед РД-01-41 от 11.01.2022 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов (20.01.2022)

Заповед РД-01-7 от 13.01.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново /отменена със Заповед РД-01-46 от 07.03.2022 г./ (20.01.2022)

Заповед РД-01-287 от 04.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново /отменя Заповед РД-01-285 от 03.11.2021 г./ (04.11.2021)

Заповед РД-01-283 от 28.10.2021 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (01.11.2021)

Заповед РД-01-274 от 21.10.2021 г. за временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново (22.10.2021)

Заповед РД-01-232 от 10.09.2021 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (11.09.2021)

Заповед РД-01-7 от 13.01.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново /отменена със Заповед РД-01-46 от 07.03.2022 г./ (20.01.2022)

Заповед РД-01-12 от 18.01.2022 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново /отменя Заповед РД-01-319 от 10.12.2021 г./ (20.01.2022)

Заповед РД-01-285 от 03.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново, считано от 05.11.2021 г. (04.11.2021)

Заповед РД-01-272 от 12.10.2021 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (14.10.2021)

Заповед РД-01-268 от 05.10.2021 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (07.10.2021)

Заповед РД-01-227 от 07.09.2021 г. за разкриване на временни ваксинационни пунктове за ваксиниране срещу Covid-19 - отменена със Заповед РД-01-15 от 21.01.2022 г. (08.09.2021)

Заповед РД-01-221 от 30.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново (31.08.2021)

Заповед РД-01-219 от 30.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (30.08.2021)

Заповед РД-01-220 от 30.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица (30.08.2021)

Заповед РД-01-214 от 25.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов (26.08.2021)

Заповед РД-01-208 от 23.08.2021 г. за разкриване на временни ваксинационни пунктове за ваксиниране срещу Covid-19 (23.08.2021)

Заповед РД-01-212 от 25.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново (26.08.2021)

Заповед РД-01-213 от 25.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (26.08.2021)

Заповед РД-01-199 от 16.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица (16.08.2021)

Заповед РД-01-202 от 18.08.2021 г. за увеличаване на леглата за лечение на COVID-19 за МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов (18.08.2021)

Заповед РД-01-196 от 13.08.2021 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново (13.08.2021)

Заповед РД-01-122 от 25.05.2021 г. за възстановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в ЛЗБП на територията на област Велико Търново (26.05.2021)

Заповед № РД-01-77 на Директора на РЗИ - Велико Търново от 15.03 2021 г. (изм. със заповед № РД-01-80 от 17.03.2021 г.) (17.03.2021)

Заповед № РД-01-65 на Директора на РЗИ - Велико Търново от 05.03 2021 г. (08.03.2021)

Въпроси и отговори относно новия коронавирус (22.03.2020)

На вниманието на общопрактуващите лекари и лечебните заведения - Информация за ваксинацията в област Велико Търново (23.02.2021)

Заповед № РД-01-227 на Директора на РЗИ - Велико Търново от 20.11 2020 г. (20.11.2020)

Заповед № РД-01-202 на Директора на РЗИ - Велико Търново от 31.10 2020 г. (31.10.2020)

Заповед № РД-01-201 на Директора на РЗИ - Велико Търново от 29.10 2020 г. (29.10.2020)

Заповед № РД-01-195 на Директора на РЗИ - Велико Търново от 26.10 2020 г. (28.10.2020)

В периода 30.05 – 05.06.2020 г. от РЗИ – Велико Търново са организирани и осъществени следните по-важни дейности по изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването:

  Извършени са 168 проверки в детски и учебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, места за настаняване, бази за туризъм, центрове за работа с деца, магазини за хранителни и нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, административни офиси, при които не са установени нарушения на въведените със заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
  В лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията областта са извършени 37 проверки по спазване на противоепидемичните мерки във връзка с епидемичната обстановка за COVID - 19 и са издадени 2 предписания.
  Издадени са 14 предписания относно спазване на въведените противоепидемични мерки и са извършени проверки в 23 училища. Осъществени са 22 проверки по спазване на мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, при които не са установени нарушения.
  Във връзка с подготовката на откритите плувни басейни за активния летен сезон и ограничаване на разпространението на COVID - 19 на територията на областта са издадени 10 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.
  Към 05.06.2020 г. са изследвани общо 378 лица персонал от 13 специализирани институции за социални услуги. Управителите на институциите своевременно са информирани за резултатите от проведените изследвания, които са отрицателни.
  За периода 30.05 – 05.06.2020 г. в разкрития в РЗИ – Велико Търново колцентър са постъпили (по обявените телефони и електронни пощи) общо 182 запитвания и сигнали от граждани, организации и др., на които е отговорено във възможно най-кратък срок, а сигналите (4) са проверени своевременно. (05.06.2020)

В периода 26.05 – 29.05.2020 г. от РЗИ – Велико Търново са организирани и осъществени следните по-важни дейности по изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването:

  Извършени са 98 проверки в обекти с обществено предназначение и в обекти, предоставящи услуги за населението, при които не са установени нарушения на въведените със заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
 В общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица са осъществени: 26 проверки в учебни заведения относно готовността им за провеждане на изпитите от Националното външно оценяване за 7-ми клас и държавните зрелостни изпити за 12-ти клас и изпълнението на дадените от РЗИ – Велико Търново предписания за спазване на въведените противоепидемични мерки; 19 проверки по спазване на мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, при които не са установени нарушения.
 В лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията областта са осъществени 32 проверки по спазване на противоепидемичните мерки във връзка с епидемичната обстановка за COVID – 19.
 За периода 26.05 – 29.05.2020 г. в разкрития в РЗИ – Велико Търново колцентър са постъпили (по обявените телефони и електронни пощи) общо 203 запитвания от граждани, организации и др., на които е отговорено във възможно най-кратък срок, а сигналите (6) са проверени своевременно.
(29.05.2020)

Заповед № РД- 01-189 за отлагане на майска сесия 2020 (10.04.2020)

ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ (01.04.2020)

ОТМЕНЕНИ ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-43 от 27.01.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., Заповед № РД-01- 519 от 22.06.2021 г., Заповед № РД-01-774 от 16.09.2021 г., Заповед № РД-01-952 от 19.11.2021 г., Заповед № РД-01-992 от 03.12.2021 г. и Заповед № РД-01-14 от 11.01.2022 г.(27.01.2022)

Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г. относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България. (18.03.2022)

Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (30.11.2021)
    
Удължават се временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 март 2022 г. (30.11.2021)

Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. (изменена със Заповед РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-125 от 09.03.2022 г. и Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г. в сила от 21.03.2022 г.) (18.03.2022)

Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г.
, изменена със Заповед № РД-01-68 от 03.02.2022 г., Заповед № РД-01-85 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-109 от 22.02.2022 г., и Заповед № РД-01-114 от 01.03.2022 г. относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България.Приложение № 1 към т. I, 3; Приложение № 2 към т. I, 4.1.2; Приложение № 3; Приложение № 4; отменена със Заповед № РД-01-126 от 09.03.2022 г.

Заповед № РД-01-417 от 04.06.2021 г.
за утвържаване на сертификат за преболедуване на COVID-19 (07.06.2021)
     Започна издаването на сертификати за преболедували COVID-19. Всички преболедували коронавирусна инфекция, които фигурират като потвърдени случаи с положителен PCR резултат в Националния регистър за борба с COVID-19, ще имат възможност да изтеглят цифровия вариант на европейския зелен сертификат от https://www.his.bg/bg/dgc, секция „Аз и моето семейство“, без да е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).
     Гражданите, които желаят да получат зелен цифров сертификат и са доказано преболедували COVID-19, като по време на лечението са били поставени в изолация в лечебно заведение за болнична помощ или в домашни условия, трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и специален SMS код. Той ще бъде изпратен на всеки, който е предоставил номер на мобилен телефон на оторизираните власти при въвеждане на данните му в COVID регистъра.
     Сертификатът е валиден 180 дни след датата на първия положителен PCR тест за COVID-19. В момента, по изискване на ЕК и според действащия регламент, наличието на положителен антигенен тест не е основание за издаване на европейски зелен сертификат.
     На този етап налични са сертификатите за ваксинация и за преболедували COVID-19 лица. Документите за негативен тест за наличието на вирус ще са достъпни за гражданите през втората половина на юни. (07.06.2021)

Заповед № РД-01-68 от 03.02.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г.

Заповед № РД-01-19 от 14.01.2022 г.
за определяне условията и изискванията за влизане на територията на Република България, (изм. със Заповед № РД-01-26 от 17.01.2022 г.) Пълният текст на заповедта може да прочетете тук както и Приложение № 2 към т. I, 4.1.2; Приложение № 3 към т. I, 10.2 - отменена със Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г. в сила от 01.02.2022г.

Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България (отм. със Заповед № РД-01-19 от 14.01.2022 г.)(06.01.2022)

Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (отм. със Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г.)(01.09.2021)
    
Удължават се временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 30 ноември. (01.09.2021)

Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 04.11.2021 г. до 30.11.2021 г. ) (изм. и доп. със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. в сила от 11.11.2021 г. поправена със Заповед № РД-01-919/10.11.2021 г., отм. със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.) (10.11.2021)

Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България (изм. със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., в сила от 15.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., в сила от 29.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г., Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г. и Заповед № РД-01-954 от 19.11.2021 г., в сила от 23.11.2021 г., отм. със Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г.) (22.11.2021)

Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г.
за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 21.10.2021 г., доп. със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г.) (22.10.2021)

Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г.
за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 07.09.2021 г. до 20.10.2021 г.) (03.09.2021)

Заповед № РД-01-742 от 30.08.2021 г. за забрана износа на лекарствени продукти (30.08.2021)

Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (изм. и доп. със Заповед № РД-01-712 от 19.08.2021 г. и изм. със Заповед № РД-01-745 от 31.08.2021 г.) (01.09.2021)
     Удължават се временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 10 септември. (01.09.2021)

Заповед № РД-01-646 от 29.07.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (30.07.2021)
    
Удължават се временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 август. (30.07.2021)

№ РД-01-645 от 28.07.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България (,изм. със Заповед № РД-01-673 от 02.08.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-701 от 13.08.2021 г.) (16.08.2021)
     Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членове на техните семейства, които пристигат от държава в червената зона и които представят при влизането си в страната само един от следните документи: валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване (или аналогичен документ, съдържащ същите данни), или отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест (удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ), се поставят под 10-дневна карантина. При предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест, директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина.
     Децата от 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от държава, попадаща в червена зона, се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България PCR тест, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни. В случай че не представят такъв документ, те се поставят под 10-дневна карантина. За децата, които са български граждани или лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България, карантината може да бъде отменена от директора на съответната регионална здравна инспекция при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест.
(30.07.2021)

Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, изм. и доп. със заповед №РД-01-515/ 21.06.2021 г. (22.06.2021)
     От 22 юни се разрешават свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни, по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19. Забраната за посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения не се отнася и за свижданията при пациенти в терминален стадий.
    
При посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения се спазват всички противоепидемични мерки, включително носенето на защитни маски, като не се допуска едновременно повече от един посетител на пациент. (22.06.2021)
     Удължават се временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 юли. (27.05.2021)

Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др., , доп. със заповед № РД-01-496 от 15.06.2021 г., изм. със заповед № РД-01-555 от 06.07.2021 г. (07.07.2021)
     От 7 юли за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19, може да се допусне изключение от изискването за носене на маска за лице на работните си места. Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. (07.07.2021)
     От 16 юни за работните колективи до 7 души може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска. Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. Условието е всички лица да са ваксинирани срещу COVID-19 и/или да са преболедували коронавирусната инфекция.
    
За „ваксинирано срещу COVID-19“ се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза. За „преболедувало COVID-19“ се приема лице с лабораторно доказан COVID-19 с PCR изследване или с бърз антигенен тест, за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, за което лицето е било в домашна или болнична изолация, удостоверено с предписание на съответната регионална здравна инспекция, или с Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване на COVID-19. (16.06.2021)
    
Удължават се временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 юли. (27.05.2021)

Заповед № РД-01-627 от 27.07.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България (в сила от 29.07.2021 г. до 31.07.2021 г.) (28.07.2021)

Заповед № РД-01-597 от 16.07.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България, изм. със заповед № РД-01-623 от 23.07.2021 г. (26.07.2021)

Заповед № РД-01-416 от 04.06.2021 г. относно правилата и условията за влизане на територията на Република България, доп. със Заповед № РД-01-467 от 14.06.2021 г. и Заповед № РД-01-498 от 15.06.2021 г. (07.06.2021)

Заповед № РД-01-412 от 03.06.2021 г. относно правилата и условията за влизане на територията на Република България (07.06.2021)

Заповед № РД-01-374 от 27.05.2021 г. относно правилата и условията за влизане на територията на Република България (27.05.2021)
  От 27 май румънските граждани, пристигащи от Република Румъния, могат да влизат в България през всички гранични контролно-пропускателни пунктове, без да е необходимо да предоставят документ за отрицателен резултат от PCR или антигенен тест, сертификат за ваксинация или положителен резултат, удостоверяващ преболедуване.
  Временно се забранява влизането у нас на лица, пристигащи от Индия, Бангладеш, Непал, Мианмар, Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия и държави и територии в Африка. Изключение са лицата, които са български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези места, се поставят под 10-дневна карантина.
(27.05.2021)

Заповед № РД-01-384 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на образците за цифров COVID сертификат на ЕС за извършена ваксинация срещу COVID-19 (01.06.2021)
  Всички граждани, които вече са получили сертификат за успешно преминал ваксинационен цикъл срещу COVID-19, ще могат да преиздадат своя документ в европейския формат безплатно на сайта на Националната здравно-информационна система www.his.bg, в секция „Аз и моето семейство“. За улеснение на гражданите „Информационно обслужване“ разработва функционалност, която ще позволи на притежателите на старата версия на сертификата да получат документ, отговарящ на регламента на Европейската комисия, без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Очаква се ваксинираните да могат да изтеглят новия формат след 04 юни 2021 г.
  Преиздаването на старата версия на сертификата в новия формат през сайта на НЗИС е направено за удобство на гражданите, което ще им спести време за посещение при личните лекари или ваксинационни центрове и ще предотврати струпването на хора. Ще бъде създадена възможност електронният документ да се запази директно на мобилно устройство или лаптоп, което ще улесни гражданите при евентуални проверки от оторизираните органи.
  Всеки гражданин, който вече разполага със сертификат, ще може да се сдобие с електронен вариант на новия европейски формат като въведе своя единен граждански номер (ЕГН), номера на личната си карта и националния референтен номер (НРН) на една от двете ваксини, които са описани във стария документ. При чуждите граждани се попълва съответно личен номер на чужденеца и номера на документа за постоянно пребиваване в България. Системата ще позволи изтеглянето на документа единствено ако всички въведени данни са попълнени коректно.
  Гражданите, които са преминали пълния ваксинационен цикъл за имунизация срещу COVID-19, но все още не са получили сертификата си, могат да се сдобият с него през електронното медицинско досие на пациента, което се достъпва с електронен подпис през www.his.bg, от личния си общопрактикуващ лекар или от ваксинационния център, извършил ваксинацията. Сертификатът може да бъде разпечатан на хартия както цветно, така и черно-бяло. Новият формат се прегъва на четири, така че основната част от личните данните да е във вътрешната част на хартията, за да се защитят личните данни на притежателя. Документът може също така да бъде съхранен като файл в PDF формат, което позволява да бъде разпечатан по-късно или да се съхранява на мобилно устройство. (01.06.2021)

Заповед № РД-01-354 от 18.05.2021 г. относно правилата и условията за влизане на територията на Република България (19.05.2021)

Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.)(изм. със Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 г.) (19.05.2021)
  От 19 май отпада забраната за провеждане на присъствено обучение, във висшите учебни заведения.
  От 31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици. От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.
  От 19 май спортните състезания ще се провеждат при заемане на не повече от 50% от местата за публика и при спазване на физическа дистанция от най-малко 1, 5 м, както и носене на защитни маски за лице.
(19.05.2021)
  От 1 май отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват „коридор“ за пазаруване на възрастни хора в часовия диапазон от 8.30 ч. до 10.30 ч.
  През месец май присъственият учебен процес на учениците от 5-ти до 12-клас ще се осъществява при спазването на графика:
  а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
  б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
  в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.
  Графикът не се отнася за учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.
  От началото на месец май спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение се допуска за провеждането на спортни състезания на открито, с публика – при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.
  Отменя се ограничението за работа на заведенията за хранене и развлечения в часовия диапазон между 06.00-23.00 часа.
(29.04.2021)

Заповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (29.04.2021)

Заповед № РД-01-278 от 29.04.2021 г. относно правилата и условията за влизане на територията на Република България (в сила от 1 май до 31 май 2021 г.) (доп. със Заповед № РД-01-278 от 29.04.2021 г.) (07.05.2021)
 
От 1 май временно се забранява влизането в България на лица, пристигащи от Индия, Бангладеш, Бразилия и държави и територии в Африка. Изключение са българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване у нас и членовете на техните семейства.
  Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези места, подлежат на 10-дневна карантина. В заповедта са посочени държави и територии в Африка, които не попадат в обхвата на забраната за влизане у нас.
  Всички други лица, които влизат на територията на Република България, независимо от тяхното гражданство и от държавата, от която пристигат, се допускат у нас при представянето на един от следните документи:
  документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19, посочени в приложение към заповедта, и изтичането на 14-дневен период, след поставяне на последната доза;
 
документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. 
  Българските граждани, гражданите на държави членки на ЕС, на страни по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства; гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Австралийски съюз, Канада, Съединени американски щати, Япония, Нова Зеландия, Китайска народна република, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Грузия, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Руска Федерация, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция; лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства; лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, могат да влизат у нас и при предоставяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа. В приложение към заповедта са посочени антигенните тестове за влизане в страната.
  В заповедта са посочени и случаите, при които не се изисква предоставяне на документ за влизане в държавата.
  В случай че българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, не представят документ от изброените по-горе, подлежат на 10-дневна карантина след пристигането си в страната. Карантината може да бъде отменена при представяне на отрицателен резултат от проведено до 24 часа след влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест. (29.04.2021)

Заповед № РД-01-196 от 31.03.2021 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, определяне на лицата, които трябва да представят PCR тест или се поставят под карантина при влизане на територията на страната (01.04.2021)

Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, посл.изм. и доп със заповед № РД-01-265 от 23.04.2021 г. (в сила от 24.04.2021 г.) (26.04.2021)
  От 24 април се възобновява провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица при спазване на дистанция, носене на защитни маски за лице, редовно проветряване на помещенията на всеки час и дезинфекция.
  От 24 април
се допуска присъствието на публика на спортни състезания на открито, при заемане на 30% от местата, не повече от 1 000 души на сектор, спазване на дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице. (26.04.2021)
  От 19 април посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.
 
Допуска се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма, при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от участниците.
  Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията. Същото важи за посещенията във фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни, СПА и уелнес центрове.
  До 27 април преустановени остават груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната. (19.04.2021)
  Възобновява присъственият учебен процес за:
  - учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
  - учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;
  - учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
  - учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график:
• от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
• от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
  Допуска се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас.
  Във висшите училища се допуска провеждането на: практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти; семестриални изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени в електронна среда; държавни изпити и защити на дипломни работи.
  От 12 април се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).
  От 12 април се допускат посещенията в заведенията за хранене и развлечения при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време между 6.00 и 23.00 часа.
  От 29 април посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им.
  От 16 април са разрешени посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им.
  От 16 април отпадат и ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове.
  Физическите и юридическите лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
(09.04.2021)

Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (27.01.2021)
 
От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата.
  Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в последните са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари, пресконференции и т.н. (27.01.2021)

Заповед № РД-01-197 от 31.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.) (01.04.2021)
  От 5 април детските градини и яслите възобновят работата си. След края на пролетната ваканция на учениците, от 12 април, се възобновява присъственото обучение на децата от 1-ви до 12-ти клас, като графикът ще бъде оповестен в рамките на следващата седмица. Също от 12 април се допускат груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа.
 
От
1 април, се допускат посещенията в кина, театри, музеи, галерии, библиотеки и циркови представления при заетост на не повече от 30% от капацитета на помещенията. Същото условие важи и за занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство.
  От 1 април се допускат и посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.
  От 1 април до 12 април на магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, се разрешава работа с клиенти само на откритите площи, прилежащи към търговския обект.
  Посещенията в заведенията за хранене и развлечения се допускат само в откритите им площи (тераси, градини и др.), при ограничено работно време от 6.00 до 23.00 часа. Изключение са дискотеките, бар-клубовете, пиано баровете, бар-вариете и нощните барове, които остават затворени до края на месец април. (01.04.2021)

Заповед № РД-01-167 от 12.03.2021 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, определяне на лицата, които трябва да представят PCR тест или се поставят под карантина при влизане на територията на страната (15.03.2021)
  От 00:00 часа на 13 март всички лица, на които е разрешено влизането в страната и които пристигат от държави и територии в Африка, се поставят под задължителна карантина за срок от 10 дни. За тези лица не се допуска изключението за отмяна на карантината при предоставяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в България PCR тест.
  Карантината се отменя при изтичане на 10-дневния срок и предоставяне на отрицателен резултат от проведено на 10-ия ден от карантината изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Резултатът се представя на директора на регионалната здравна инспекция, който е издал предписанието.
(15.03.2021)

Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.) (19.03.2021)

  Със Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. се допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 23:30 ч. на 27.11.2020 г. до 30.04.2021 г.) (17.03.2021)
  От 18.03.2021 г. за областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия, се допускат изключения от забраната за присъствени учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас, при спазване на следния график:
  от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
  от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
  на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;
  от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.
  От 18.03.2021 г., се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.
  От 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски. (17.03.2021)
 
От 1 март се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия в училищата за ученици със сензорни увреждания. Занятията трябва да се провеждат в съответствие с изготвените от министерствата на образованието и науката и здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното и предучилищното образование в условията на COVID-19.
  Допуска се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изискването е за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитна маска за лице, проветряване на всеки час и дезинфекция.
  Отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда занимания.
  От 1 март се разрешават посещенията (между 6:00 ч. и 23:00 ч.) в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма , с изключение на дискотеки – бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, които ще отворят от 1 април. Изискванията към обектите, които ще отворят на 1 март, са да използват не повече от 50% от капацитета си, при настаняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска за лице от персонала.
  От 1 март работата си могат да възобновят игралните зали и казината (в часовия диапазон между 6:00 ч. и 23:00 ч.), при използване на не повече от 50% от капацитета си и носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите.
  От 1 март се разрешава провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната, а от 1 април - и в чужбина.
  Разрешават се и изложенията при създаване на организация за еднопосочно движение и спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между посетителите. (26.02.2021)
  От 15 февруари се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

 
Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. (15.02.2021)
  Със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. се удължава се срока на въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април.
  От 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещения и спазване на физическа дистанция.
  От 1 февруари фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.
  До 28 февруари са преустановени посещенията в заведенията за хранене и развлечение, като се допускат доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при досегашните изисквания.
  От 1 март се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.
  От 1 февруари работата си възобновяват и търговските центрове, и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават, само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице. (27.01.2021)

Заповед № РД-01-105 от 01.02.2021 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, определяне на лицата, които трябва да представят PCR тест или се поставят под карантина при влизане на територията на страната (17.02.2021)
 
От 17 февруари (сряда) за учениците и студентите от Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония и Румъния, пътуващи всекидневно или най-малко веднъж седмично до България с цел обучение, отпада изискването при влизане в страната да предоставят документ, доказващ отрицателен резултат от PCR-тест. Същото важи, при влизане у нас, и за учениците и студентите, които живеят в България, но всеки ден или най-малко веднъж седмично с цел обучение пътуват до някоя от петте държави.
 
В заповедта са посочени граничните контролно-пропускателни пунктове, през които у нас влизат лицата, задължени да представят документ за отрицателен резултат от PCR-тест: ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“; ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); ГКПП „Пристанище Бургас“; ГКПП „Пристанище Варна“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Връшка чука“; ГКПП „Дуранкулак“; ГКПП „Гюешево“; ГКПП „Илинден“; ГКПП „Калотина“; ГКПП „Капитан Андреево“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Лесово“; ГКПП „Маказа“; ГКПП „Малко Търново“; ГКПП „Оряхово“; ГКПП „Русе“и ГКПП „Сомовит-Никопол“. (17.02.2021)

Заповед № РД-01-74 от 01.02.2021 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, определяне на лицата, които трябва да представят PCR тест или се поставят под карантина при влизане на територията на страната (02.02.2021)
 
От 2 февруари до 30 април, влизащите в страната български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Р България и членовете на техните семейства, които не представят документ за отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането у нас PCR-тест, се поставят под карантина за срок от 10 дни, като карантината може да бъде отменена при отрицателен резултат от PCR-тест, извършен 24 часа след пристигането в България.
  Карантината се отменя в срок до 24 часа от предоставянето на документа, показващ отрицателен резултат от PCR-тест.
  Директорите на регионалните здравни инспекции могат да отменят карантината на съответната група лица, пристигнали у нас в периода 29 януари - 1 февруари. Условието е гражданите да представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено в срок до 24 часа от влизането в сила на настоящата заповед PCR-изследване. В тези случаи карантината се отменя до 24 часа след предоставянето на документа. (02.02.2021)

Заповед № РД-01-76 от 02.01.2021 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, определяне на лицата, които трябва да представят PCR тест или се поставят под карантина при влизане на територията на страната (27.01.2021)
 
От 29 януари
до 30 април се въвежда изискването пристигащите у нас да предоставят документ за отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR-тест.
  Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и членовете на техните семейства, които не представят документа, се поставят под 10-дневна карантина.
  Изключение от изискването за отрицателен резултат от PCR-тест се допуска за водачите на автобуси, извършващи международен превоз, водачите на товарни автомобили, извършващи или приключващи международен превоз, екипажите на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, пограничните работници и транзитно преминаващите през страната. (27.01.2021)

Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (в сила от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.) (26.11.2020)

Заповед № РД-01-725 от 23.12.2020 г. за забрана за влизане на територията на Република България на пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и определяне на изключенията от тази забрана (23.12.2020)

Заповед № РД-01-719 от 20.12.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (21.12.2020)

Заповед № РД-01-721 от 21.12.2020 г. за забрана за влизане на територията на Република България на пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и определяне на изключенията от тази забрана (22.12.2020)
  От 00.00 ч. на 22 декември, се разширява обхвата на лицата, пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които могат да влизат на тероторията на България. Забраната за влизане в страната не важи за български граждани и членовете на техните семейства. Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и техните семейства. (22.12.2020)

Заповед № РД-01-648 от 10.11.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (посл.изм. заповед РД-01-701/14.12.2020 г.) (15.12.2020)

Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г. за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения за осигуряване лечението и хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция (изм. със заповед № РД-01-99 от 15.02.2021 г. и доп. със заповед РД-01-183/26.03.2021 г.) (29.03.2021)

Заповед № РД-01-720 от 20.12.2020 г. за забрана за влизане на територията на Република България на пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (21.12.2020)
  От 00.00 часа на 21 декември 2020 г. до 31.01.2021 г. се забранява влизането на територията на България през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт на всички лица, които пристигат с начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
  Забраната не се отнася за българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства. Обръщаме внимание, че при пристригането си в България те подлежат на задължителна 10-дневна карантина в дома си или в друго място за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават.
  Мярката се налага заради нов щам на COVID-19, за който има данни, че се разпространява на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. (21.12.2020)

Заповед № РД-01-680 от 27.11.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (в сила от 1.12.2020 г. до 31.01.2021) (30.11.2020)

Заповед № РД-01-547 от 30.09.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (в сила от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г.) (30.09.2020)

Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (22.10.2020)
  От 22 октомври се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. гражданите трябва да носят маска или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключения са клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и др. подобни по време на изказванията си; водещите и гостите в телевизионни предавания. Изключения са и децата до 6-годишна възраст.
  Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, следва да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
(22.10.2020)

Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (16.11.2020)

Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (12.11.2020)

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (28.10.2020)

Заповед № РД-01-637 от 06.11.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (09.11.2020)

Заповед № РД-01-552 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 , изм. и доп. със заповеди №№ РД-01-583/ 12.10.2020 г., РД-01-608/ 21.10.2020 (22.10.2020)

Заповед № РД-01-619 от 23.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (26.10.2020)
  Лечебните заведения в областите със заболеваемост над 120 души на 100 хил. население преустановяват плановия прием и плановата оперативна дейност. Всички лечебни заведения в съответните области са задължени да разкрият COVID структури с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат.
 
В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 хил. население се преустановява плановата оперативна дейност. Тези лечебни заведения са задължени да разкрият COVID структури с минимум 5% от общия брой легла, с които разполагат.
  Забраната, съответно за планов прием и планова оперативна дейност, не се отнася за извършването на дейностите, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение.
  Областните управители и органите на местно самоуправление създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, както и че имат право да въвеждат допълнителни мерки. (26.10.2020)

Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (23.10.2020)
  От 23 октомври посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта. (23.10.2020)

Заповед № РД-01-604 от 13.10.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (14.10.2020)
  Изолацията в домашни условия на положителните за COVID-19 граждани се преустановява автоматично след изтичане на 14-дни. Това означава, че вече не е необходимо получаването на отрицателен резултат от PCR тест за преустановяване на изолацията.
  Хоспитализираните с COVID-19 пациенти се изписват от болница след преценка на лекуващия лекар и при конкретни индикации/показатели/резултати от образни изследвания. Това важи за лицата, при които има възможност за последваща изолация в домашни условия и придържане към препоръчания режим на лечение. Т. е. за изписване от лечебно заведение на тези пациенти отпада изискването за отрицателно PCR изследване, както и условието за документирани минимум 10 дни от началото на клиничните оплаквания и минимум 3 допълнителни дни без оплаквания.
  Условието за изписване от лечебното заведение за болнична помощ при документирани поне 10 дни от началото на клиничните оплаквания и поне три дни без оплаквания остава за лицата, при които се налага прилагане на последваща медицинска грижа в болнични условия, за лицата, настанени в места за предоставяне на социални услуги, както и за лицата с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, поради съжителство с хора от рисковите групи.

Заповед № РД-01-603 от 13.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (14.10.2020)
  От 14 октомври, при провеждане на футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“ се допуска публика до 30 % заетост на местата, при настаняване на зрителите най-малко през две седалки и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
Остава в сила изискването при провеждане на спортни състезания на открито на всички други спортни съоръжения да се допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата до 50 %, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
(14.10.2020)

Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (30.09.2020)

Заповед № РД-01-404 от 15.07.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (16.07.2020)

Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (08.10.2020)

Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (30.09.2020)

Заповед № РД-01-500 от 08.09.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-473 от 14.08.2020 г.за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (10.09.2020)

Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (01.09.2020)
  Възобновяват се присъствените учебни занятия в системата на предучилищното и училищното образование. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.
 
Присъствената дейност във висшите училища се осъществява според изискванията на съответното висше училище и при спазване на въведените в страната общи противоепидемични мерки. При възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използването на информационни и комуникационни технологии.
  Езикови и образователни центрове, както и занимални, организирани от юридически и физически лица, предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра и при спазване на въведените противоепидемични мерки.
  От 1 септември се разрешават посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения единствено за близките на пациенти в терминален стадий.
  В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора. (01.09.2020)

Заповед № РД-01-488 от 31.08.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (01.09.2020)
  Лицата, които пристигат в България от Турция, Сърбия и Беларус се допускат на територията на страната без да е необходимо да представят документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Директорът на съответната регионална здравна инспекция отменя със заповед издадените предписания за поставяне под карантина на лица, пристигнали в България от Турция, Сърбия и Беларус в периода от 20.08.2020 до 31.08.2020 г. (01.09.2020)

Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (01.09.2020)
  Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Това се посочва в издадена днес заповед на министъра на здравеопазването.
 
Работодателите могат да прилагат и други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, с цел да бъде осигурено по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. и ограничаване на несъществените контакти на работното място. (01.09.2020)

Заповед № РД-01-452 от 04.08.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (05.08.2020)
  Провеждането на спортни състезания на открито се разрешава при заетост на местата до 50% от капацитета на съответното спортно съоръжение, до 1000 души на сектор, при сядане през седалка и при спазване на физическа дистанция от метър и половина между присъстващите.Задължително остава и спазването на въведените общи противоепидемични мерки в страната. (05.08.2020)

Заповед № РД-01-459 от 11.08.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (11.08.2020)

Заповед № РД-01-446 от 31.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (31.07.2020)

Заповед № РД-01-284 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (17.07.2020)

Заповед № РД-01-448 от 31.07.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (31.07.2020)

Заповед № РД-01-447 от 31.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (31.07.2020)

Заповед № РД-01-443 от 30.07.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (31.07.2020)

Заповед № РД-01-403 от 15.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (16.07.2020)

Заповед № РД-01-402 от 15.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (16.07.2020)

Заповед № РД-01-438 от 27.07.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (28.07.2020)
(28.07.2020)

Заповед № РД-01-405 от 15.07.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни (16.07.2020)

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-405 / 15.07.2020 г.
Декларация при влизане на територията на България, DOCX файл, 17 KB (16.07.2020)

РД-01-405 / 15.07.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
Bulgaristan topraklarına giriş bildirgesi, DOC dosyası, 53 KB (16.07.2020)

Příloha č.1 k usnesení č RD-01-405/15.07.2020
Prohlášení o vstupu na území Bulharska, soubor DOCX, 20 KB (16.07.2020)

Appendix No 1 to order RD-01-405/15.07.2020
Declaration upon entering the territory of Bulgaria, DOCX file, 13 KB (16.07.2020)

Declarație (bulgarian_romanian)
Declarație la intrarea pe teritoriul Bulgariei, dosar DOCX, 17 KB (16.07.2020)

Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (13.07.2020) Приложение към Заповед № РД-01-399 / 12.07.2020 г. - Указания за работа на нощни закрити клубове (13.07.2020)

Заповед № РД-01-371 от 30.06.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (01.07.2020)

Заповед № РД-01-372 от 30.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни(01.07.2020) Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372 / 30.06.2020 г. - Декларация при влизане на територията на България (01.07.2020)

Заповед № РД-01-393 от 09.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (09.07.2020)

Заповед № РД-01-370 от 30.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (01.07.2020)

Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (23.06.2020)

Заповед № РД-01-353 от 22.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др (23.06.2020)

Заповед № РД-01-347 от 19.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни(22.06.2020)

Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.) (15.06.2020)

Заповед № РД-01-333 от 12.06.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (15.06.2020)

Заповед № РД-01-331 от 12.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.) - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (15.06.2020)

Заповед № РД-01-341 от 17.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни (18.06.2020)

Заповед № РД-01-338 от 13.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни (в сила от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.) (15.06.2020)

Заповед № РД-01-159 за определяне на лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 (27.03.2020)

Заповед № РД-01-334 от 12.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни (отменена със Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.)

Заповед № РД-01-332 от 12.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (отменена със Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г.)

  Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определените изключения от тази забрана (05.06.2020)

Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. (04.06.2020)

Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г. за задължителна изолация и лечение (20.05.2020)

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. с включен алгоритъм на дезинфекционни мероприятия, инструкция за правилна хигиена на ръцете и носене на лицева маска (14.05.2020)  

Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определените изключения от тази забрана (02.06.2020)

Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г. (03.06.2020)

Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (01.06.2020)  

Заповед № РД-01-285/29.05.2020 г., с която регламентира влизането в Р България, считано от 1 юни, транзитното преминаване през територията на страната, както и поставянето под 14-дневна карантина. (01.06.2020)

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (27.05.2020)

  Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. (22.05.2020)

Заповед № РД-01-150 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (11.05.2020)

Дефиниция на случай на COVID-19 (04.05.2020)

Актуализирана заповед № РД-01-184 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването (28.04.2020)

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (20.05.2020)

Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, транзитно преминаване, карантина (14.05.2020)

Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. за противоепидемичните мерки, касаещи увеселителни заведения, учебни занятия и извънкласни мероприятия, детски ясли и детски градини, масови спортни, научни, културно-развлекателни мероприятия, посещения на магазини и аптеки за лица под 60 години, организирани събирания на групи над 10 лица, МОЛ-ове, фитнес зали, и други (19.05.2020)

Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. за задължителна изолация и лечение (14.05.2020)

Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. (18.05.2020)

Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. (14.05.2020)

Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. за мерките във връзка със земеделието, храните и животновъдството (15.04.2020)

Заповед на МЗ за отмяна на задължителното поставяне на защитна маска (заповед №РД-01-169 от 31.03.2020) (31.03.2020)

Заповед № РД-01-124 за въвеждане на противоепидемични мерки в страната (11.05.2020)

Заповед № РД-01-143 за забрана на посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, организиране на контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове (07.05.2020)

Заповед № РД-01-129 за случаите, подлежащи на изолация, и срока на изолация (30.03.2020)

Заповед № РД-01-183 за временна забрана за влизане и поставяне под карантина на влизащите в РБ и за мерки за водачите на товарни автомобили и екипажите на въздух. средства (07.05.2020)

От 12 април до 26 април включително всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.), съгласно заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 на министъра на здравеопазването (13.04.2020)

Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени единствено в периода от 17-ти до 19-ти април, включително, съгласно заповед № РД-01-218 от 15.04.2020 на министъра на здравеопазването (15.04.2020)

Заповед № РД-01-231/23.04.2020 г. на министъра на здравеопазването (24.04.2020)

Срокът на противоепидемичните мерки се удължава до 12 април 2020 г. вкл. (заповед № РД-01-154 от 26.03.2020) (26.03.2020)

Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12 април 2020 г. и от 16.04.2020 до второ нареждане, със заповед № РД-01-199 от 11.04.2020 на МЗ (13.04.2020)

Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице (заповед №РД-01-168 от 30.03.2020) (30.03.2020) ОТМЕНЕНА

Заповед №РД-01-158 за лицата, пристигащи от държави с регистрирани случаи на COVID-19, изменение и допълнение на заповед РД-01-130 (27.03.2020) ОТМЕНЕНА

Заповед №РД-01-152 за отмяна на предходни заповеди (26.03.2020)

Допълнителна временна забрана за влизане и преминаване през България на тежкотоварни автомобили, пътуващи от/за изброените в заповедта държави (заповед РД-01-149 от 25.03.2020, допълнение на заповед РД-01-127 от 16.03.2020) (25.03.2020) ОТМЕНЕНА

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка - заповед №РД-01-144 от 21.03.2020 - допълнение към заповед №РД-01-124 (23.03.2020) ОТМЕНЕНА

От 00:00 часа на 20 март влиза в сила забрана за влизане в България на граждани, пристигащи от следните държави-членки на ЕС: Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерландия, страни от Шенгенското пространство: Великобритания, Северна Ирландия и Швейцария, и от всички останали трети страни (заповед РД-01-138/19.03.2020 на МЗ) (19.03.2020) ОТМЕНЕНА

Заповед на МЗ за лицата, пристигащи от рискови държави, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина - заповед РД-01-130/17.03.2020 (17.03.2020) ОТМЕНЕНА

Важно за лица, влизащи на територията на РБългария - шофьори на ТИР, лица с двойно гражданство (31.03.2020) ОТМЕНЕНА

От 00:00 часа на 18 март влиза в сила забрана за влизане в България на граждани, пристигащи от рискови държави (заповед РД-01-127/16.03.2020 на МЗ) (17.03.2020) ОТМЕНЕНА и допълнение към заповедта за забрана преминаване на камиони от Иран (заповед РД-01-133/18.03.2020 на МЗ). (18.03.2020)
СЪОБЩЕНИЕ - Областният кризисен щаб удължи обучението от разстояние в електронна среда за учениците от гимназиална степен на територията на областта до 13 ноември 2020 г. включително.


  Днес, по време на онлайн заседание Областният кризисен щаб на област Велико Търново взе решение да удължи обучението от разстояние в електронна среда за учениците от гимназиална степен на територията на областта до 13 ноември 2020 г. включително.
  Проф. д-р Любомира Попова откри заседанието и представи на вниманието на членовете на областния кризисен щаб информация във връзка с проведената на 09.11.2020 г. онлайн работна среща с Министъра на образованието и науката и Министъра на здравеопазването, касаеща продължаването на обучението в условията на COVID-19.
  На общинско ниво решенията за преминаване на училищното обучение в електронна среда да се вземат от общинския кризисен щаб, след анализ на заболеваемостта, проучване мнението на родителите за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда, реши щабът за борба с коронавирус.
  За училищата и класовете, в които е взето решение за обучение в електронна среда, директорите на училища трябва да определят дейностите, които се провеждат присъствено (учебна и производствена практика; тренировъчна дейност в спортните училища) съобразно спецификата на училището и учениците да са задължително с лични предпазни средства. Препоръчва се присъствено обучение за учениците от V, VII, VIII, Х и ХII класове.
  В случай, че училището има висок процент заболели ученици, но стойностите са под посочените в общите насоки, директорите на училища правят предложение за обучение в електронна среда по паралелки. Директорите предлагат график за редуване на паралелки/ класове за присъствено/неприсъствено обучение в електронна среда до 23.12.2020г.
  Щабът взе и решение до края на седмицата /13.11.2020 г./, членовете на Областния кризисен щаб и представителите на общинските кризисни щабове да предложат конкретни мерки за превенция на разпространението на COVID-19, които след обсъждане да бъдат заложени на областно ниво.

(публикувано на 11.11.2020 г.)
Проверки за месец юли 2020 г., свързани с контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново

 
  През месец юли 2020 г. от РЗИ – Велико Търново са извършени общо 585 проверки, свързани с контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново в обекти с обществено предназначение и в обекти, предоставящи услуги за населението (търговски обекти, офиси и административни сгради, заведения за обществено хранене, хотели, къщи за гости, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, детски градини и детски ясли, плувни басейни, фитнес центрове, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, транспортни средства за обществен превоз и други).
  При извършените проверки, за установени нарушения на въведените със заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, са издадени 7 предписания и съставени общо 16 акта, на стойност 5 200 лв., от които 13 на физически лица за неизползване на защитни маски за лице в затворени помещения и 3 на юридически лица за липса на дезинфектанти в работните помещения.

(публикувано на 12.08.2020 г.)
Възможност за закупуване на ЛПС от държавни и общински институции и лечебни заведения за болнична помощ

  По указания на зам.-председателя на Логистично-координационния център – старши комисар Асен Игнатов към момента държавните и общински институции и лечебните заведения за болнична помощ могат да закупуват от „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД маски за обща употреба, ръкавици, калцуни и защита за очи-шлем.

  Личните предпазни средства се заявяват директно от „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, адрес: гр. София 1504, бул. "Янко Сакъзов" № 26, тел.: 02 944 61 91, факс: 02 943 34 55, е-mail: bulbio@bulbio.com
  Лице за контакт: д-р Антон Баев 0878 19 64 07, a.baev@bulbio.com

  По информация по телефона от д-р Баев от днес цените на ЛПС са:
  0,66 лв с ДДС – 1 бр. маска за обща употреба
  3,00 лв с ДДС – 100 бр. калцуни
  нитрилни и латексови ръкавици по 100 бр. в кутия – между 6,80 и 7,20 без ДДС (между 8,16 и 8,64 с ДДС) и в зависимост от партидата
  Не разполагат в момента със защита за очи-шлем.

  След изпратена заявка се получава проформа-фактура и след заплащане ЛПС се доставят по куриер.

(27.03.2020)
На вниманието на Областна администрация, кметове на общини, ОД на МВР, лечебни заведения, РУО на територията на област Велико Търново - заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 (12.03.2020)
Въпроси и отговори относно новия Коронавирус (03.02.2020)
Препоръки за лица пътуващи до Китай и пристигащи от Китай във връзка със създадената епидемична ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов коронавирус

 На 31 декември 2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център иа провинция Хубей, Китай информираха за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба и животни - Wuhan’s South China Seafood City market и оплаквания от треска, суха кашлица и затруднено дишане.
 На 9 януари 2020 г. бе съобщено, че е установен причинителят на заболяването - нов щам Короиавирус, който е различен от всички познати досега. Коронавирусите причиняват заболябания, вариращи от обикновената настинка до тежки заболявалия, като Близкоизточен респираторен синдром и Тежък остър респираторен синдром. Обявеният инкубационен период на заболяването е от 2 до 12 дни, средно 7 дни.
 По данни на Световната здравна организация към 26.01.2020 г. в световен мащаб са регистрирани общо 2014 потвърдени случая на заразени с новия коронавирус. Съобщени са 56 смъртни случая. В Китай, Хонг Конг, Тайпе и Макао са регистрирани 1 985 сл. 29 случая са докладвани от други -страни: Тайланд, Япония, Република Корея, Сингапур, Виетнам, Австралия, Малайзия, Непал, Франция и САЩ.
 Поради създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи, Министерство на здравеопазването препоръчва на гражданите следното:
 При пътуване до Китай:
  • Избягвайте близък контакт с хора с клинични симптоми на респираторна инфекция (висока телесна температура, кашлица, кихане), както и места със струпване на много хора и масови прояви;
 • Избягвайте консумация на сурова или недобре термично обработена храна от животински произход;
 • Избягвайте близък контакт с живи или умрели домашни и диви животни или повърхности били в контакт с животни;
 • Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа;
 • Избягвайте да докосвате очите, устата и носа си;
 • Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето й избягвайте да я докосвате, а след сваляне я изхвърлете веднага и измийте ръцете си;
 • При възникнали симптоми на остра респираторна инфекция спазвайте т. нар. респираторен етикет - при кихане и кашляне закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и
измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха като свийте ръката в лакьтната става, така че с предмгашгацата да се прокрият носа и устата. Не използвайте дланта на ръката си.
 • При поява на висрка телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицйнска помощ и споделете с медицинския специалист информация за пътуването си.
 За пристигащи от Китай:
 В случай на симптоми, подсказващи за респираторни заболявания преди, по време или след пътуване:
 • Избягвайте контакти с други хора и потърсете медицинска помощ от лекар-инфекцирнист, а при невъзможност от общопрактикуващ лекар;
 • Използвайте маска, покриваща носа и устата;
 • Избягвайте използването на обществения транспорт;
 • Задължително информирайте медицинските специалисти за подробности за пътуването - дати иа отпътуване и завръщане, продължителност на престоя, места, на които са пребивавали, евентуални контакти с болни, посещения на пазари за животни или контакти с животни.
 В случай, че симптомите на респираторна инфекция се появят по време на полет, информирайте незабавно за това екипажа на самолета.

(публикувано на 31.01.2020 г.)
 

Случаи на пневмония в град Ухан, Китай

 По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (ЕЦКЗ), Стокхолм на 31 декември 2019г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай са информирали за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология сред лица посетили пазар за продажба на риба и животни в града. Заболелите са били с оплаквания от треска, затруднено дишане, и рентгенографски данни за двустранна пневмония. До 05.01.2020 г. случаите са общо 59, седем от които са в критично състояние.
 Проведените лабораторни изследвания изключват като причинители сезонните грипни вируси, вирусите на птичия грип, аденовируси, коронавируси, причиняващи тежък остър респираторен синдром (ТОРС/SARS) и близкоизточен респираторен синдром (MERS). Според Европейския център за контрол на заболяванията вероятно се касае за нов коронавирус, като причините за взрива засега остават неясни.
 Според китайските власти не се наблюдава предаване на инфекцията от човек на човек.
  По информация на Световната здравна организация, лица със симптоми на пневмония и данни за пътуване до Ухан са идентифицирани на международни летища. Директни полети от Ухан има до Париж, Лондон и Рим в рамките на Европейския съюз.
 Във връзка с гореизложеното е необходимо:
 1. Лица, посетили засегнатите територии със симптоми на грип или остро респираторно заболяване да потърсят незабавно лекарска помощ, като информират медицинските лица за пътуването.
 2. При предстоящо пътуване в Китай се препоръчва:
 - поради високата интензивност на сезонния грип в Китай – имунизация с противогрипна ваксина поне две седмици преди пътуването;
 - да се избягва посещение на пазари за риба, животни и птици, както и контакти с домашни животни и птици;
 - да се спазват добри хигиенни практики при измиване на ръцете и приготвяне и консумация на храна.

(публикувано на 16.01.2020 г.)