A- A+

Здравно-демографски показатели

Население по възраст, пол и местоживеене

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

                     

Население /динамичен ред/

1990-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Живородени, умрели и естествен прираст

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

                     

Демографски показатели

1985-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Регистрирани заболявания в ЛЗ

 

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

                     

Хоспитализирани болни в ЛЗ

 

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018