A- A+

Отчети

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първото тримесечие на 2024 година
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 10.04.2024)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА (публикуван на 28.02.2024)

Годишен касов отчет на РЗИ - Велико Търново за 2024 г. (публикуван на 28.02.2024)

Годишен отчет за енергийна ефективност на РЗИ - Велико Търново за 2023 г. (публикуван на 24.11.2023)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за 2023 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 28.02.2024)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2023 година
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 08.01.2024)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за трето тримесечие на 2023 година
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 17.10.2023)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за второ тримесечие на 2023 година
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 24.07.2023)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първото тримесечие на 2023 година
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 18.04.2023)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА (публикуван на 07.04.2023)

Годишен касов отчет на РЗИ - Велико Търново за 2022 г. (публикуван на 16.01.2023)

Годишен отчет за енергийна ефективност на РЗИ - Велико Търново за 2022 г. (публикуван на 24.11.2022)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за 2022 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 07.04.2023)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА (публикуван на 07.03.2022)

Годишен касов отчет на РЗИ - Велико Търново за 2021 г. (публикуван на 13.01.2022)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за 2021 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувани на 07.03.2022)

Годишен отчет за енергийна ефективност на РЗИ - Велико Търново за 2020 г. (публикуван на 09.03.2021)

Годишен касов отчет на РЗИ - Велико Търново за 2020 г. (публикуван на 21.01.2021)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2020 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 14.01.2021)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за трето тримесечие на 2020 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 09.10.2020)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за второ тримесечие на 2020 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 28.07.2020)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първо тримесечие на 2020 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 08.05.2020)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА (публикувано на 29.04.2019)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2019 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 07.01.2020)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за трето тримесечие на 2019 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 09.10.2019)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за второ тримесечие на 2019 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 09.07.2019)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първо тримесечие на 2019 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 18.04.2019)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (публикувано на 18.04.2019)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2018 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 22.01.2019)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за трето тримесечие на 2018 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 22.11.2018)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за второ тримесечие на 2018 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 11.07.2018)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първо тримесечие на 2018 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 16.04.2018)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (публикувано на 18.04.2018)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2017 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 16.01.2018)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за трето тримесечие на 2017 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 11.10.2017)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за второ тримесечие на 2017 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 30.08.2017)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първо тримесечие на 2017 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

(публикувано на 27.06.2017)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА (публикувано на 27.03.2017)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2016 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за трето тримесечие на 2016 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за второ тримесечие на 2016 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първо тримесечие на 2016 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2015 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за трето тримесечие на 2015 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Държавен здравен контрол"
- Дирекция "Обществено здраве", Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за второ тримесечие на 2015 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве"
- Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за първо тримесечие на 2015 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве"
- Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за 2014 година:
- Дирекция "Медицински дейности"
- Дирекция "Надзор на заразните болести"
- Дирекция "Обществено здраве"
- Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
- Дирекция "Лабораторни изследвания"