A- A+

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

  Наименование на заболяването

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Чревни инфекции

                         

Остър вирусен хепатит А

34

25

27

10

30

36

12

7

4

9

29

24

2

Дизентерия

10

12

37

19

5

19

13

7

6

11

4

2

-

Гастроентерит, ентероколит

757

660

663

607

703

760

645

555

498

535

534

465

463

Ротавирусен гастроентерит

-

-

-

-

-

-

63

62

112

65

60

79

58

Салмонелоза

21

15

11

7

14

10

9

3

5

42

44

53

2

Колиентерит

22

11

6

7

5

8

9

6

9

4

5

9

-

Вирусен менингит и менингоенцефалит

12

8

14

11

21

9

22

15

18

14

21

12

19

Жиардиаза (ламблиоза)

31

107

75

74

54

23

40

12

11

14

18

11

8

Йерсиниоза

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Трихинелоза

-

-

-

88

21

-

-

-

-

-

-

-

-

Бруцелоза

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Аскаридоза

-

3

-

-

-

-

1

-

-

2

1

1

1

Лептоспироза

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Токсоплазмоза

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-

Трихоцефалоза

-

2

-

13

4

1

2

13

2

2

3

2

16

Хименолепидоза

-

-

2

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Ехинококоза

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Остра вяла парализа

-

-

-

-

-

2

1

3

4

3

5

1

4

Общо

887

844

835

839

858

868

818

683

670

701

726

660

573

Въздушно-капкови инфекции

                     

 

 

Варицела

999

565

713

1068

578

340

1024

1696

424

384

1089

677

889

Скарлатина

131

123

91

125

85

86

116

73

76

350

147

69

120

Туберкулоза

49

48

105

58

77

46

46

34

48

46

49

51

52

Морбили

-

-

-

-

185

30

-

-

-

-

-

-

-

Бактериални менингити и менингоенцефалити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

    - Пневмококов

-

-

3

2

1

1

1

1

1

-

-

-

-

    - Стрептококов

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

    - Хемофилус инфлуенце

-

2

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

    - Други

9

2

5

1

2

7

3

2

2

2

1

1

1

Менингококова инфекция (менингококов менингит и сепсис)

-

4

2

2

1

1

-

1

1

2

-

-

-

Епидемичен паротит

237

44

48

5

1

1

1

-

4

-

-

1

-

Коклюш

5

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

Рубеола

28

6

6

2

3

2

2

-

-

-

-

-

-

Общо

1458

794

974

1263

934

515

1195

1808

556

784

1287

800

1062

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

                     

 

 

Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

67

30

22

26

15

17

11

19

13

25

10

24

22

Хеморагична треска с бъбречен синдром

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

Лаймска борелиоза

37

43

50

49

16

24

9

3

4

20

8

18

12

Марсилска треска

3

1

2

10

2

2

4

13

9

6

1

5

7

Листериоза

-

2

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

Лайшманиоза, висцерална

-

-

-

1

-

-

-

-

 
-

-

-

-

СПИН

-

1

-

-

1

2

3

3

4

7

-

-

3

Сифилис

-

-

-

18

20

22

15

7

18

26

28

31

18

Сифилис, вроден и на кърмачето

-

-

-

-

-

-

7

3

2

2

5

4

2

Гонококова инфекция

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Ехинококоза

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Ку-треска

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Туларемия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Тетанус

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Хламидийна инфекция

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Общо

107

77

74

105

57

70

50

49

50

88

53

83

65

ВСИЧКО
2452
1715
1883
2159
1849
1453
2063
2540
1276
1573
2066
1543
1700
Информация относно епидемичния взрив, причинен от ентерохеморагичен щам О104 на Ешерихия коли

         От 22.05.2011г. в Германия отчитат значително увеличение на заболели с хемолитично-уремичен синдром /HUS/ и кървава диария. 87% от случаите са регистрирани сред възрастни хора, с превес на жените - 68%. Отчитат се случаи и сред деца в ученическа възраст. Регистрирани са случаи с летален изход. Броят на регистрираните случаи се повишава.
         Източникът на инфекцията не е изяснен, проучванията продължават.
         Предварителните резултати показват хранителен път на разпространение – заболелите са консумирали сурови домати, пресни краставици и листни салати /изолирани SТЕС от две проби краставици, с произход от Испания/.
         Колиентеритите /ешерихиози/ са остри инфекциозни заболявания, с ентеритен синдром, токсикоза и водно-електролитни нарушения.
         E.coli O104 е от групата на ентерохеморагичните E. coli, произвеждащи Shiga токсини, предизвикващи тежки чревни заболявания при хората. Основните видове токсини са два - Stx1 и Stx2.
         Възприемчивостта е всеобща. Инфекциозната доза е много ниска.
         Инкубационният период варира от 3 до 8 дни. Лечението на инфекцията STEC е патогенетично и се основава главно на рехидратацията. Възстановяването от заболяването при неусложнените форми продължава най-често в рамките на 5-7 дни.

         Във връзка с регистрирания в Германия епидемичен взрив, причинен от ентерохеморагичен щам О104 на Ешерихия коли са изпратени уведомителни писма до всички лечебни заведения за болнична помощ и ОПЛ. Издадени са предписания до МОБАЛ и МБАЛ със следните препоръки:
         1. При поява и приемане на случаи с ентероколит, особено такива с подчертан диариен синдром с кървави включвания, да се обърне внимание при снемане на анамнезата за евентуални пътувания в Германия, консумация на пресни зеленчуци или контакт с лица с подобна клинична картина.
         2. При наличие на клинична картина на тежка хеморагична диария и/или хемолитично-уремичен синдром, незабавно да се уведомява РЗИ по установения ред за организиране и изпращане на проба фецес за диагностициране в Националния център по заразни и паразитни болести и за своевременна информация до дирекция „Обществено здраве” на Министерство на здравеопазването.
ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ПОЛИОМИЕЛИТ

         През април 2010 г. в Таджикистан започна взрив, причинен от внесен див полиомиелитен вирус тип 1, генетично близък до щамовете от провинция Утар Прадеш, Индия. Регистрирани бяха 458 лабораторно потвърдени случаи на полиомиелит, от които 29 смъртни. В Руската федерация бяха регистрирани 14 случаи, в Тюркменистан - 3 сл., в Казахстан 1 сл. До момента в засегнатите държави са проведени общо 12 имунизационни рунда. От началото на 2011 г. няма регистрирани нови случаи.
         В световен мащаб и през 2011 г. четири държави останаха ендемични – Пакистан, Афганистан, Индия и Нигерия. Същевременно в ДР Конго, ЧАД и Ангола разпространението на див полиомиелитен вирус, след прекъсване през 2010 г., се възстанови. Поради близостта на Афганистан със засегнатите Прикавказки държави рискът от нов внос и разпространение на див полиомиелитен вирус в Европейския континент продължава да е много висок.
         На последното съвещание на Регионалния Сертификационен Комитет на СЗО за Европа степента на риск от внос на див полиомиелитен вирус за България бе повишена от средна на висока.
         В тази връзка министърът на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит на всички лица от 13 месечна до 7 годишна възраст, които нямат данни за проведени имунизации срещу полиомиелит или имат непълна имунизационна схема за възрастта, нямат избран личен лекар, нямат постоянна адресна регистрация.
         Личните лекари ще обхванат рисковите контингенти от пациентската си листа, а лицата без избран личен лекар ще бъдат имунизирани в Имунизационен кабинет на РЗИ – Велико Търново, в дните понеделник, сряда и петък от 09:00 до 16:30 часа.
         В населените места с преобладаващо рисково население, имунизации на лицата без личен лекар ще бъдат извършвани на място.

         още за полиомиелита ...

         РЕЗУЛТАТИ:

         При проведаната имунизационно кампания срещу полиомиелит са имунизирани 2151 деца, 973 от които от екипи на РЗИ – Велико Търново и 1178 от ОПЛ. Обхванати са 50 населени места от екипите на РЗИ.
НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ!

Във връзка с писмо № 32-00-100/ 20.06.2008 г. на МЗ,
Ви информираме, че:

       По данни на Световната здравна организация (СЗО), маларията запазва важното си здравно значение в световен мащаб. Над 2 милиарда души са изложени на риск от заразяване, като ежегодно се регистрират 300-500 милиона нови случаи, от които 1,5-2,7 милиона завършват летално – предимно деца. В Европейския регион на СЗО се увеличава вносът на малария след 1990 година. Възобновена е местната трансмисия с възникване на автохтонни случаи и епидемии в 10 страни: Турция, Азербейджан, Армения, Таджикистан, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Русия. В Таджикистан е възстановена не само тридневната малария, но и тропическата с данни за полирезистентност на P. falciparum. В резултат на провежданите организирани мерки през последните години е постигнато значително намаляване броя на местните случаи от малария. Новата глобална маларийна програма на СЗО предвижда елиминация на маларията в ендемичните страни на Европейския регион до 2015 г. и недопускане възстановяването на местното й предаване в страните с ликвидирана инфекция.
       У нас постоянно се регистрират случаи на малария, внесени от ендемични страни. За последните 10 години техният брой възлиза на 162. Расте броят и на гражданите на Р. България и на други страни, идващи от ендемични за тази паразитоза региони – потенциални източници на малария.
       Недостатъчната клинико-епидемиологична насоченост на медицинските специалисти към нея и все по-често срещащата се резистентност на причинителя на малария тропика към основните химиотерапевтици водят до тежки последици за заболелите и създават риск от възстановяване на местната малария в страната. За това допринасят и усилената миграция на населението, ограничената информация за българските граждани, които заминават за или се завръщат от ендемични за малария страни, подценяването на опасността от нейния внос и разпространение.
       Във връзка с това РИОКОЗ – Велико Търново работи в посока на запознаване на населението с рисковете при пътуване в страни ендемични за малария и разясняване на медицинските специалисти на клиничните и диагностични особености на паразитозата, препоръките на СЗО и съвременните насоки за нейното лечение и химиопрофилактика.
       Информираме Ви, че предстоят работни срещи с ОПЛ през месеците юли-септември за обсъждане на противоепидемичните мерки за недопускане на местно разпространение на малария и разглеждане на прилаганите дейности по Националната програма за контрол на ехинококозата по хората и животните.

Лечение на неусложнена малария при пътуващи

Разпространение на маларията, риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика
А Л Г О Р И Т М И
при случай, съмнителен за грип

за работа на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП
за поведение в лечебно заведение за болнична помощ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СЛУЧАЙ НА ГРИП

ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ БОЛНИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП


А Л Г О Р И Т ЪМ
за работа на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай съмнителен за грип

         Според прогнозите на Световната здравна организация, през сезон 2010-2011 г. се очаква по време на сезонната грипна епидемия да циркулират познатият вече пандемичен грипен вирус А(H1N1)2009 и успоредно с него – грипните вируси от подтип A(H3N2) – щам Пърт (нов за България) и от тип В – щам Бризбейн.

         При поява на болен със съмнение за грип, лекарят действа по следния начин:
         1. Извършва задълбочен преглед на заболелия и съответна епидемиологична анамнеза за контакт с други болни и възможности за заразяване на рискови лица.

         2. При поставяне на диагнозата се придържа към клиничните и епидемиологични критерии и основните симптоми на заболяването (Приложение № 1):
         • остро начало;
         • фебрилитет;
         • суха кашлица;
         • мускулни болки

         3. След комплексна оценка на симптомите и риска за болния и контактните се предприема хоспитализация или домашно лечение.

         4. Насочва за хоспитализация болните с тежка клинична картина или усложнения (пневмония и др.) към подходящо болнично отделение в зависимост от вида на усложненията.

         5. По-голямата част от пациентите не се нуждаят от антивирусни медикаменти при леко протичаща грипна инфекция и получават симптоматична терапия. Лицата с по-тежко протичане на заболяването или признаци на клинично влошаване, трябва бързо да получат емпирична антивирусна терапия, независимо от предишното им здравословно състояние или възрастта. Препаратите могат да се назначат безплатно от разпределените от РИОКОЗ количества. Веднъж назначено, лечението трябва за започне максимално бързо.
         Терапията с антивирусни препарати не изисква лабораторно потвърждение за грип.

         6. Ранно емпирично лечение с антивирусни средства трябва да се има предвид при лица, които са изложени на най-висок риск от усложнения:
         • Деца под две годишна възраст;
         • Лица над 65 години;
         • Лица с определени хронични заболявания- хронични белодробни (включително астма), сърдечносъдови (с изключение на хипертония), бъбречни, чернодробни, хематологични, или метаболитни (включително диабет);
         • Имуносупресирани, включително поради прилагане на медикаменти или носителство на ХИВ;
         • Болни от заболявания компрометиращи респираторните функции;

         7. Не се препоръчва постекспозиционна профилактика с антивирусни средства. Такава може да се назначи само при лица с висок риск от усложнения от грип, които са осъществили тесен контакт с пациент с потвърден случай на грип, по време на заразния период (един ден преди и един ден след фебрилния период).

         8. Лекарят, поставил диагнозата, взема проби за вирусологично изследване само при първи случаи в съответната община (в острия период на заболяването – до 5 ден от появата на симптомите). Материалите да се вземат, съхраняват и транспортират съгласно указанията на МЗ – Приложение № 2.

         9. Препоръчва изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване постелен режим, щадяща диета, почивка и продължителен сън.

         10. За намаляване възможността от заразяване на членове от семейството и други лица дава указания за:
         • спазване на т. н. “респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
         • спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         • носене на маска от болния и обслужващите го лица. Маската следва да се сменя на всеки 3-4 часа.

         11. Съблюдава следните противоепидемични изисквания:
         • използване на лични предпазни средства (маски, престилки, ръкавици) при обслужване на пациентите;
         • извършване хигиенна дезинфекция на ръцете след манипулации, прегледи, сваляне на ЛПС и пр.;
         • изхвърляне на всички използвани консумативи (кърпички за еднократна употреба, маски и пр.) в съдовете за опасни болнични отпадъци;
         • провеждане стриктна текуща дезинфекция във всички помещения;
         • редовно проветряване на кабинета.

         12. При необходимост се консултира с епидемиолозите от РИОКОЗ за организиране на противоепидемични мерки, особено в рискови групи – училища, детски градини и ясли, организирани колективи и др.


А Л Г О Р И Т ЪМ
за поведение в лечебно заведение за болнична помощ
при случай, съмнителен за грип

         I. В Консултативно-диагностичния блок и спешното отделение:

         1. Лекарят извършва задълбочен преглед на болния и снема епидемиологична анамнеза за контакт с други болни и възможности за заразяване на рискови лица.

         2. При поставяне на диагноза „Грип” лекарят се придържа към клиничните и епидемиологични критерии (Приложение № 1) и основните симптоми на заболяването
         • остро начало;
         • фебрилитет;
         • суха кашлица;
         • мускулни болки.

         3. След оценка на обективното състояние на болния и тежестта на заболяването лекарят може да предостави антивирусен препарат за домашно лечение, като даде указания за:
         • спазване на т. н. “респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да се изхвърли в кошче за отпадъци; да се избягва докосването с ръце на очите, носа и уст
         • спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         • носене на маска от болния и обслужващите го лица; маската следва да се сменя на всеки 3-4 часа;
         • изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване на постелен режим, щадяща диета, почивка
         • насочване на пациента към ОПЛ за осъществяване на медицинско наблюдение.

         При необходимост се извършва консултация с инфекционист.
         4. Началник-отделенията, посочени в т. I, контролират правилното предоставяне на антивирусните препарати за домашно лечение на пациентите (срещу подпис на пациента). Определят лице, което отговаря за приемане на препаратите в отделението и за изготвяне на ежеседмична справка за изразходваните и налични количества.

         5. Лекарят насочва за хоспитализация болните с тежка клинична картина на грип към инфекциозно отделение.
         При наличие на усложнения (пневмония и др.) насочва пациента към подходящото отделение съобразно вида на усложнението.
         Лицата, които са изложени на най-висок риск от усложнения са:
         • Деца под две годишна възраст;
         • Лица над 65 години;
         • Бременни жени;
         • Лица с определени хронични заболявания - хронични белодробни (включително астма), сърдечносъдови (с изключение на хипертония), бъбречни, чернодробни, хематологични или метаболитни (включително диабет);
         • Имуносупресирани, включително поради прилагане на медикаменти или носителство на ХИВ;
         • Болни от заболявания, компрометиращи респираторните функции;
         • Пациенти с висока степен на затлъстяване и придружаващи заболявания, които водят до риск от усложнения при грип.

         II. В Стационарния блок:
         1. Началник-отделението осигурява условия за изолация на болния и спазване на противоепидемичния режим в отделението.
         2. Потвърждаването на диагноза „Грип” се извършва с вирусологично изследване (Приложение № 2).
         3. Началник-отделението контролира правилното използване на антивирусните препарати за стационарно лечение на пациентите, съгласно указанията на МЗ и по преценка на лекуващия лекар.
         4. Началник-отделението определя лице, което отговаря за приемане на препаратите в отделението и изготвяне на ежеседмична справка за изразходваните и налични количества.

         III. В лечебното заведение за болнична помощ при обслужване на пациенти, съмнителни за грип се съблюдават следните противоепидемични изисквания:
         • използване на лични предпазни средства (маски, престилки, ръкавици) при обслужване на пациентите;
         • извършване на хигиенна дезинфекция на ръцете след манипулации, прегледи, сваляне на ЛПС и пр.;
         • изхвърляне на всички използвани консумативи (кърпички за еднократна употреба, маски и пр.) в съдовете за опасни болнични отпадъци;
         • провеждане на стриктна текуща дезинфекция във всички помещения;
         • редовно проветряване на кабинета;

         IV. При необходимост се извършва консултация с епидемиолозите от РИОКОЗ за организиране на противоепидемични мерки.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СЛУЧАЙ НА ГРИП

         Клинично описание

         Клинична картина, типична за грип, напр. остро начало на заболяването, температура над 38оС, мускулни болки и/или главоболие

         Лабораторни критерии за диагноза

         - Доказване на грипен антиген, или РНК на грипен вирус
         - Изолиране на грипен вирус
         - Доказване на специфичен антитяло-отговор към грип А или В в серума

         Класификация на случаите

         Възможен: Случай с типична клинична картина и наличие на епидемична връзка

         Потвърден: Случай с типична клинична картина, който е лабораторно потвърден.


ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ БОЛНИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП

         Пробите за вирусологична диагностика на грип са назофарингеални секрети. Те се вземат от пациенти със симптоми на грипоподобно заболяване в острия стадий на заболяването (от 1-5 дни от началото му) или от контактни на болния със симптоми на респираторно заболяване в рамките на 7 дни от контакта.
         Вземане на назофарингеален секрет. Секретът се взема с два тампона - по един за фарингеалния и за носния секрет. С първия тампон се взема материал последователно от двата носни хода, а с втория – от фаринкса. В едната ноздра, паралелно на небцето, се вкарва сух памучен или полиетиленов тампон и се оставя за няколко секунди, след което се изважда с въртеливо движение и притискане към стената на носния ход. С един и същи тампон може да се вземе секрет и от двете ноздри. След манипулацията тампонът се поставя в стерилна епруветка, с 1-2 ml транспортна среда, съдържаща антибиотици. Сливиците и задната страна на фаринкса се обтриват енергично с друг тампон, след което той се поставя в друга епруветка с не-повече от 1-2 ml транспортна среда. Транспортната среда, в което се поставят пробите за вирусологично изследване най-често представлява физиологичен разтвор с pH 7,4 или разтвор на Хенкс. В последно време за вирусологична диагностика са налични специални фирмени транспортно среди, съдържащи триптозо-фосфатен бульон, захарозо-фосфатен бульон или клетъчно-културална среда.
         Взетите материали за вирусологично изследване е необходимо да се съхраняват на + 4о С до пристигането в лабораторията за изследване, за възможно най-кратък срок. Транспортирането им се извършва в термос или хладилна чанта. В противен случай те се замразяват на или под - 70о С. Пробите не трябва да се съхраняват или транспортират в сух лед (СО2) без да са изолирани в стъклен съд или двойна полиетиленова торбичка, тъй като СО2 може да инактивира вируса, ако получи достъп до пробата.

         Забележка: Пробата задължително се придружава от съпроводително писмо с анамнестични данни за пациента (три имена и възраст), както и с имената на лекаря, взел пробата и телефон за контакт с него и наименованието на здравното заведение, което изпраща материала.
 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.12.2014 г. - 07.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

5

1

 

 

 

 

1

 

 

3

Епидемичен паротит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

12

10

 

 

 

 

1

1

 

Скарлатина

5

2

2

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

65

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.12.2014 г. - 14.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

2

4

 

 

1

 

1

 

1

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Менингококов сепсис

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

9

9

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

17

3

14

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

         

1

       

ОРЗ

86

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.12.2014 г. - 21.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

2

3

2

 

1

 

 

 

1

Варицела

8

8

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

1

4

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

72

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.12.2014 г. - 28.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

 

2

 

 

2

2

 

 

1

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

27

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.12.2014 г. - 04.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

1

 

 

1

4

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

18

         През м. декември 2014 г. във Великотърновска област са регистрирани 115 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 45,36 ‰оо), спрямо 84 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33,14 ‰оо), през м. ноември 2014 г. Най-висок е относителният дял при: варицела – 30,43% и ентероколити – 28,70 %.
         Регистрираните въздушно - капкови инфекции през м. декември 2014 г. са 70, срещу 59 за м. ноември 2014 г. През м. декември 2013 г. са регистрирани 52 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2014 г. са 41. За сравнение - през м. ноември 2014 г. са регистрирани 21 случая на чревни инфекции. През м. декември 2013 г. заболяванията от чревни инфекции са били 38. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 132,26 ‰оо, 10-14г. – 39,41‰оо и над 65г. – 11,28 ‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: – Горна Оряховица – 72,52 ‰оо, Стражица – 63,80 ‰оо и Велико Търново – 62,30 ‰оо.
         Не е допуснато епидемично разпространение на остри заразни заболявания в резултат на несвоевременни или неефективни противоепидемични мерки.
         През м. декември 2014 г. са извършени 172 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Издадени са 5 предписания. Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 152 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. декември 2014 г. са консултирани и изследвани общо 475 лица. От тях 301 мъже и 174 жени, на възраст от 18 до 57 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 476;
                  Сектор “Микробиология” – 713;
                  Сектор “Вирусология” – 351.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.01.2015 г. - 11.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

2

1

 

1

1

 

 

 

 

1

Салмонелоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

2

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

3

3

 

 

 

2

 

5

 

Скарлатина

8

4

4

     

 

       

ОРЗ

73

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.01.2015 г. - 18.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

1

5

 

 

1

 

1

 

1

Салмонелоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

3

1

 

 

 

 

1

1

 

Варицела

5

2

1

 

 

 

2

 

 

 

Скарлатина

7

4

3

     

 

       

ОРЗ

51

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.01.2015 г. - 25.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

4

3

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

15

8

5

   

1

 

   

1

 

ОРЗ

111

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.01.2015 г. - 01.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

5

3

1

 

 

1

 

1

1

Туберкулоза

5

 

3

 

 

 

1

 

1

 

Варицела

6

3

 

 

 

 

3

 

 

 

Скарлатина

14

9

4

   

 

 

   

1

 

ОРЗ

119

         През м. януари 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 137 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 54,55‰оо), спрямо 115 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 45,36‰оо), през м. декември 2014 г. Най–висок е относителният дял на скарлатината – 34, 30% и на варицелата – 24, 08%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2015 г. са 83, срещу 70 за м. декември 2014 г. През м. януари 2014 г. са регистрирани 57 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. януари 2015 г. са 44. В сравнение, през м. декември 2014 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. януари 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 38. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 212,69‰оо, 0 – 1 г. – 94,30‰оо и 5 – 9 г. – 40,14‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 85,34 ‰оо, Горна Оряховица – 80,01‰оо и Златарица – 77,28‰оо.
         Не е допуснато епидемично разпространение на остри заразни заболявания в резултат на несвоевременни или неефективни противоепидемични мерки.
         През м. януари 2015 г. са извършени 91 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 91 проверки в контролираните обекти. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 9 предписания, а поради констатирана завишена опаразитеност с главови въшки в детски и учебни заведения, са издадени 172 предписания за предприемане на необходимите профилактични мероприятия.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. януари 2015 г. са консултирани и изследвани общо 55 лица. От тях 28 мъже и 27 жени, на възраст от 16 до 59 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 328;
                  Сектор “Микробиология” – 492;
                  Сектор “Вирусология” – 206.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.02.2015 г. - 08.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

4

1

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

13

5

4

   

4

 

   

 

 

ОРЗ

78

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.02.2015 г. - 15.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

2

1

 

 

 

 

1

2

Ротавирусен ентерит

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Лаймска болест

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Листериоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

2

1

 

 

 

 

 

6

 

Скарлатина

18

12

6

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

75

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.02.2015 г. - 22.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

3

 

 

1

 

 

1

2

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

11

3

7

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

15

10

3

   

1

 

   

1

 

ОРЗ

73

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.02.2015 г. - 01.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

10

5

 

 

1

 

 

1

 

3

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

6

 

 

 

 

 

4

 

2

 

Скарлатина

15

15

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

57

         През м. февруари 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 148 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58,93‰оо), спрямо 137 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 54,55‰оо), през м. януари 2015 г. Най – висок е относителният дял на скарлатината – 42,57% и на ентероколитите – 20,95%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2015 г. са 99, срещу 83 за м. януари 2015г. През м. февруари 2014 г. са регистрирани 70 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. февруари 2015 г. са 44. В сравнение, през м. януари 2015 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 69. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 106,35‰оо, 5 – 9 г. – 60,21‰оо и над 65 г. – 12,97‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 103,04‰оо, Велико Търново – 79,29‰оо и Горна Оряховица – 71,20‰оо .
         Не е допуснато епидемично разпространение на остри заразни заболявания в резултат на несвоевременни или неефективни противоепидемични мерки.
         През месец февруари е регистриран 1 случай на листериоза с летален изход – мъж на 71 г. от община Велико Търново.
         През м. февруари 2015г. са извършени 164 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 195 проверки в контролираните обекти. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 8 предписания.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. февруари 2015г. са консултирани и изследвани общо 86 лица. От тях 41 мъже и 45 жени, на възраст от 17 до 44 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2813;
                  Сектор “Микробиология” – 813;
                  Сектор “Вирусология” – 233.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.03.2015 г. - 08.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

11

7

1

 

 

 

3

 

 

 

Скарлатина

4

3

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

32

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.03.2015 г. - 15.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

5

4

 

2

3

1

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

             

1

   

Варицела

8

6

2

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

20

17

3

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

61

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.03.2015 г. - 22.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

1

2

1

 

 

 

 

2

1

Менингококов менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

5

2

 

 

 

 

2

 

 

 

1

Вирусен хепатит

1

         
 

 

1

 

Варицела

17

9

5

 

 

 

3

 

 

 

Скарлатина

16

12

4

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

70

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.03.2015 г. - 29.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

2

6

1

 

1

6

 

 

1

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

       
 

1

 

 

Варицела

20

10

2

 

 

1

 

 

 

7

Скарлатина

7

4

3

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

71

         През м. март 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 175 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 69,69‰оо), спрямо 148 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58,93‰оо), през м. февруари 2015 г. Най – висок е относителният дял на скарлатината – 34,29% и на варицелата – 33,71%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. март 2015 г. са 125, срещу 99 за м. февруари 2015г. През м. март 2014 г. са регистрирани 55 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. март 2015 г. са 45. В сравнение, през м. февруари 2015 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. март 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 48. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 165,43‰оо, 5 – 9 г. – 100,35‰оо и 10 - 14 г. – 39,29‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Сухиндол – 123,25‰оо, Стражица – 120,54‰оо и Велико Търново – 114,41‰оо.
         През м. март 2015г. са извършени 223 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 9 предписания и е съставен 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 169 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. март 2015г. са консултирани и изследвани общо 44 лица. От тях 22 мъже и 22 жени, на възраст от 18 до 86 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 432;
                  Сектор “Микробиология” – 1420;
                  Сектор “Вирусология” – 332.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.03.2015 г. - 05.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

5

2

 

 

3

 

 

3

1

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

 

1

   

1

 

 

 

Варицела

25

4

19

 

 

 

 

 

1

1

Скарлатина

15

9

5

   

 

1

   

 

 

ОРЗ

53

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.04.2015 г. - 12.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

4

2

 

3

1

1

1

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

5

 

 

 

1

4

 

 

 

Скарлатина

9

9

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

28

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.04.2015 г. - 19.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

20

10

4

 

 

2

1

1

1

1

Варицела

13

4

3

 

 

 

 

 

2

4

Скарлатина

6

4

2

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

44

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.04.2015 г. - 26.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

2

2

 

 

 

2

 

 

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

3

1

 

 

 

1

1

 

 

 

Варицела

14

9

1

 

 

2

 

 

 

2

Скарлатина

14

8

3

   

2

1

   

 

 

ОРЗ

42

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.04.2015 г. - 03.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

4

 

 

 

1

 

1

 

 

Ламблиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

7

 

 

 

 

 

 

 

3

Вирусен менингоенцефалит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

7

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

25

         През м. април 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 62,92‰оо), спрямо 175 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 69,69‰оо), през м. март 2015 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 39,24% и на гастроентероколитите – 27,22%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2015 г. са 101, срещу 125 за м. март 2015г. През м. април 2014 г. са регистрирани 57 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2015 г. са 57. В сравнение, през м. март 2015 г. са регистрирани 45 случая на чревни инфекции. През м. април 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 50. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 424,33‰оо, 1 – 4 г. – 236,32‰оо и 30 - 34 г. – 33,74‰оо.
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица– 89%ооо, Павликени – 78,91‰оо и Велико Търново – 78,16‰оо.
         През м. април 2015г. са извършени 127 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 5 предписания.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 170 проверки в контролираните обекти.          В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. април 2015г. са консултирани и изследвани общо 42 лица. От тях 20 мъже и 22 жени, на възраст от 17 до 66 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2555;
                  Сектор “Микробиология” – 1635;
                  Сектор “Вирусология” – 357.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.05.2015 г. - 10.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

1

6

1

 

 

1

 

1

1

Ротавирусен ентерит

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Варицела

8

2

3

 

 

2

 

 

1

 

Вирусен менингоенцефалит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

18

10

8

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

42

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.05.2015 г. - 17.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

8

2

4

 

 

1

 

 

 

1

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Варицела

8

4

1

 

 

 

 

 

 

3

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Скарлатина

6

5

1

   

 

 

   

 

 

Лаймска болест

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

37

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.05.2015 г. - 24.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

3

2

 

 

 

 

 

 

2

Ротавирусен ентерит

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

6

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

1

   

 

 

   

 

 

Вирусен менингоецефалит

1

 

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

29

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.05.2015 г. - 31.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

3

 

 

2

 

1

 

 

 

Салмонелоза

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ламблиоза

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

2

   

 

 

   

 

 

Лаймска болест

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

24

         През м. май 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 134 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53,36‰оо), спрямо 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 62,92‰оо), през м. април 2015 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 29,10% и скарлатината – 26,12%.
Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. май 2015 г. са 77, срещу 101 за м. април 2015г. През м. май 2014 г. са регистрирани 65 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2015 г. са 50. В сравнение, през м. април 2015 г. са регистрирани 57 случая на чревни инфекции. През м. май 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 58. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 141,79‰оо, 0 - 1 г. – 141,44‰оо и 5 - 9 г. – 90,32‰оо.
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Сухиндол – 123,25‰оо, Стражица – 112,50‰оо и Велико Търново – 73,63‰оо.
         През м. май 2015г. са извършени 173 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 5 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 165 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. май 2015г. са консултирани и изследвани общо 133 лица. От тях 65 мъже и 68 жени, на възраст от 19 до 55 г..
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1752;
                  Сектор “Микробиология” – 1385;
                  Сектор “Вирусология” – 476.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.06.2015 г. - 07.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

18

5

4

4

 

 

 

1

2

2

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

3

1

   

1

 

   

 

 

Туберкулоза

1

 

 

   

 

1

   

 

 

ОРЗ

32

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.06.2015 г. - 14.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

2

5

1

 

1

 

 

1

1

Салмонелоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

3

 

 

 

1

 

 

2

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

   

 

 

   

 

 

Туберкулоза

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

20

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.06.2015 г. - 21.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

4

 

 

 

2

1

 

 

Вирусен менингит

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Скарлатина

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

35

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.06.2015 г. - 28.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

10

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

4

 

 

 

 

 

 

3

 

Скарлатина

5

2

2

   

1

 

   

 

 

ОРЗ

33

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.06.2015 г. - 05.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

3

4

 

 

 

1

2

 

4

Вирусен енцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

 

3

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

20

         През м. юни 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 111 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 44,20‰оо ), спрямо 134 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53,36‰оо ), през м. май 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 44,14% и варицелата – 17,12%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юни 2015 г. са 40, срещу 77 за м. май 2015г. През м. юни 2014 г. са регистрирани 23 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юни 2015 г. са 65. В сравнение, през м. май 2015 г. са регистрирани 50 случая на чревни инфекции. През м. юни 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 52. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 236,32‰оо , 5 - 9 г. – 100,35‰оо и над 65 г. – 16,67‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 154,56‰оо , Горна Оряховица – 68,97‰оо и Елена– 65,82‰оо .
         През м. юни 2015г. са извършени 208 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 23 предписания и са съставени 2 акта.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 199 проверки в контролираните обекти.          В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. юни 2015г. са консултирани и изследвани общо 111 лица. От тях 96 мъже и 15 жени, на възраст от 19 до 59 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1885;
                  Сектор “Микробиология” – 1015;
                  Сектор “Вирусология” – 708.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.07.2015 г. - 12.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

21

12

5

 

 

1

 

1

 

1

1

Скарлатина

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Ламблиоза

3

1

2

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

18

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.07.2015 г. - 19.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

25

9

11

1

 

 

2

2

 

 

Шигелоза

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

26

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.07.2015 г. - 26.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

25

8

11

 

 

3

 

3

 

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

2

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

14

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.07.2015 г. - 02.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

28

8

3

1

1

3

6

3

1

1

1

Варицела

6

5

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

1

 

 

 

   

 

 

ОРЗ

40

         През м. юли 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 99 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 39,42‰оо ), спрямо 111 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 44,20‰оо ), през м. юни 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 59,60% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юли 2015 г. са 23, срещу 40 за м. юни 2015г. През м. юли 2014 г. са регистрирани 52 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юли 2015 г. са 69. В сравнение, през м. юни 2015 г. са регистрирани 65 случая на чревни инфекции. През м. юли 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 61. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 212,69‰оо, 5 - 9 г. – 90,32‰оо и над 65 г. – 16,67‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 77,28‰оо , Горна Оряховица – 73,42‰оо и Стражица– 56,25‰оо .
         През месец юли е регистриран 1 случай на бактериална чревна инфекция с летален изход – мъж, на 85 г. от общ. Велико Търново.
         През м. юли 2015 г. са извършени 195 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 142 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. юли 2015 г. са консултирани и изследвани общо 251 лица. От тях 171 мъже и 79 жени, на възраст от 17 до 61 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 459;
                  Сектор “Микробиология” – 1252;
                  Сектор “Вирусология” – 823.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.08.2015 г. - 09.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

5

6
2
1
1

Бактериален менингит

1

1

Ротавирусен ентерит

1

1

Скарлатина

1

 

1

Марсилска треска

1

 

1

Варицела

2

2

Вирусен хепатит

1

 

1

ОРЗ

22

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.08.2015 г. - 16.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

27

9

9

 

1

2

1

1

3

1

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизентерия

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.08.2015 г. - 23.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

21

9

6

 

 

2

2

 

 

2

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

4

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.08.2015 г. - 30.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

4

7

 

 

3

1

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОВП

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. август 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 133 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,96‰оо ), спрямо 99 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 39,42‰оо ), през м. юли 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 64,66% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2015 г. са 14, срещу 23 за м. юли 2015г. През м. август 2014 г. са регистрирани 17 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. август 2015 г. са 107. В сравнение, през м. юли 2015 г. са регистрирани 69 случая на чревни инфекции. През м. август 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 103. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 555,36‰оо , 5 - 9 г. – 160,56‰оо и над 65 г. – 9,26‰оо .
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 128,80‰оо , Горна Оряховица – 84,55‰оо и Сухиндол– 82,17‰оо .
         През месец август е регистриран 1случай на бактериална чревна инфекция с летален изход – жена, на 70г. от общ. Лясковец.
         През м. август 2015г. са извършени 114 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 4 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 120 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. август 2015г. са консултирани и изследвани общо 132 лица. От тях 61 мъже и 71 жени, на възраст от 17 до 65 г..
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1893;
                  Сектор “Микробиология” – 712;
                  Сектор “Вирусология” – 310.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.08.2015 г. - 06.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

9

3

 

 

 

2

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Трихоцефалоза

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.09.2015 г. - 13.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

19

5

7

 

 

3

 

 

1

3

 

Лаймска борелиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит(други)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.09.2015 г. - 20.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

24

8

11

 

1

 

1

2

 

1

 

Лаймска борелиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Хепатит С

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.09.2015 г. - 27.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

3

5

1

 

 

1

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.09.2015 г. - 04.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

6

6

1

 

1

 

1

 

2

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. септември 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 96 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 38,23‰оо ), спрямо 133 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,96 ‰оо ), през м. август 2015 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 64,52 % .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. септември 2015 г. са 7, срещу 14 за м. август 2015 г. През м. септември 2014 г. са регистрирани 12 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. септември 2015 г. са 77. В сравнение, през м. август 2015 г. са регистрирани 107 случая на чревни инфекции. През м. септември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 76. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 212,69 ‰оо , над 65 г. – 24,08 ‰оо и група 10 – 14 г. – 108,04 ‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 77,87 ‰оо , Стражица – 64,23 ‰оо , Велико Търново – 41,91 ‰оо .
         През м. септември 2015 г. са извършени 192 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 7 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 209 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. септември 2015г. са консултирани и изследвани общо 152 лица. От тях 120 мъже и 32 жени, на възраст от 16 до 62 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 750;
                  Сектор “Микробиология” – 1319;
                  Сектор “Вирусология” – 650.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.10.2015 г. - 11.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

5

7

 

1

1

1

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.10.2015 г. - 18.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

6

2

 

 

 

 

1

1

1

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

1

 

 

 

 

2

 

 

1

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.10.2015 г. - 25.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

3

 

 

1

 

2

 

 

 

Вирусен хепатит

4

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

Лаймска болест

4

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.10.2015 г. - 01.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

7

4

 

 

1

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. октомври 2015г. във Великотърновска област са регистрирани 86 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 34,25‰оо ), спрямо 96 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 38,23‰оо ), през м. септември 2015 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 52,32%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. октомври 2015 г. са 17, срещу 7 за м. септември 2015 г. През м. октомври 2014 г. са регистрирани 19 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. октомври 2015 г. са 56. В сравнение, през м. септември 2015 г. са регистрирани 77 случая на чревни инфекции. През м. септември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 53. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 118, 16‰оо , 5 – 9 г. – 70,25‰оо и над 65 г. – 12 ,97‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 51 ,52‰оо , Г. Оряховица – 44 , 50 ‰оо , Елена – 43 , 88‰оо .
         През м. октомври 2015г. са извършени 215 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 10 предписания. Съставени са 2 бр. Актове
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 208 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. октомври 2015г. са консултирани и изследвани общо 95 лица. От тях 75 мъже и 20 жени, на възраст от 16 до 55 г..
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2249 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 924 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 410 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.11.2015 г. - 08.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

5

 

3

 

1

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Вирусен енцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

2

6

1

 

2

 

 

 

2

 

Скарлатина

11

9

1

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.11.2015 г. - 15.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

6

6

 

 

 

2

 

 

1

 

Лептоспироза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.11.2015 г. - 22.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

4

1

 

1

 

 

1

 

 

Аскаридоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

8

1

4

 

 

1

 

 

 

2

 

Скарлатина

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.11.2015 г. - 29.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

 

4

 

 

1

1

 

 

1

 

Лаймска борелиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

2

2

 

 

6

 

 

 

3

 

Скарлатина

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. ноември 2015г. във Великотърновска област са регистрирани 131 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,17‰оо ), спрямо 86 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 34,25‰оо ), през м. октомври 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 15,53 % и варицелата – 15,53 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. ноември 2015 г. са 78, срещу 18 за м. октомври 2015г. През м. ноември 2014 г. са регистрирани 59 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. ноември 2015 г. са 48. В сравнение, през м. октомври 2015 г. са регистрирани 56 случая на чревни инфекции. През м. ноември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 21. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 118,16‰оо , 5 – 9 г. – 40,14‰оо , от 20 до 24 г. – 19,53‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 85 ,34‰оо , Стражица – 80,36‰оо , Горна Оряховица – 80,1‰оо .
         През м. ноември 2015г. са извършени 206 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 6 предписания. Съставен е 1 акт
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 170 проверки в контролираните обекти.          В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. ноември 2015г. са консултирани и изследвани общо 153 лица. От тях 61 мъже и 92 жени, на възраст от 16 до 55 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 685 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1690 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 371 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.11.2015 г. - 06.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

2

6

 

 

2

 

 

 

1

 

Варицела

16

1

3

 

 

8

 

 

 

4

 

Туберкулоза

4

 

 

 

1

 

 

 

2

1

 

Скарлатина

11

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.12.2015 г. - 13.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

25

 

11

 

 

14

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.12.2015 г. - 20.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

13

1

7

1

 

 

 

2

 

2

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

5

 

2

 

 

1

 

1

 

1

 

Скарлатина

14

13

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.12.2015 г. - 27.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

1

2

 

 

1

 

1

1

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ехинококоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

18

 

3

 

 

13

 

1

 

1

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.12.2015 г. - 03.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

8

1

 

 

1

2

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

1

4

 

 

2

 

2

 

1

 

Скарлатина

8

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2015г. във Великотърновска област са регистрирани 166 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 66,1‰оо), спрямо 131 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,17‰оо ), през м. ноември 2015г. Най – висок е относителният дял на варицела – 29,47 % и скарлатина – 15,93%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2015 г. са 119 , срещу 78 за м. ноември 2015 г. През м. декември 2014 г. са регистрирани 70 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2015 г. са 42. В сравнение, през м. ноември 2015 г. са регистрирани 48 случая на чревни инфекции. През м. декември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 41. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 188,59‰оо, 5 – 9 г. – 60,21‰оо , от 1 до 4 г. – 47,26‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 325,83‰оо , Стражица – 104,47‰оо , Горна Оряховица – 91,22‰оо .
         През м. декември 2015г. са извършени 174 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Съставен е 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 161 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември 2015г. са консултирани и изследвани общо 157 лица. От тях 66 мъже и 91 жени, на възраст от 16 до 45 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 312 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 681 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 274 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.01.2016 г. - 10.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

3

5

1

 

1

 

1

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

27

2

5

 

 

20

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.01.2016 г. - 17.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

8

5

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туларемия

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

6

2

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

14

12

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.01.2016 г. - 24.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Варицела

13

4

5

 

 

3

 

 

 

1

 

Скарлатина

9

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.01.2016 г. - 31.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ехинококоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гастроентероколит

7

1

2

 

1

 

2

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

8

1

4

 

 

1

1

 

 

1

 

Скарлатина

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. януари 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 130 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52.47‰оо ), спрямо 166 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 66.1‰оо ), през м. декември 2015 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 41.53% и скарлатина – 23. 84%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2016 г. са 85 , срещу 119 за м. декември 2015 г. През м. януари 2015 г. са регистрирани 83 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. януари 2016 г. са 43. В сравнение, през м. декември 2015 г. са регистрирани 42 случая на чревни инфекции. През м. януари 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 44. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 190.16‰оо , 0 – 1 г. – 93.11‰оо , от 5 до 9 г. – 69.4‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 224.98 ‰оо , Горна Оряховица – 66.75‰оо , Велико Търново – 63.44‰оо .
         През м. януари 2016 г. са извършени 9 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Не са съставени актове.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 9 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари 2016 г. са консултирани и изследвани общо 29 лица. От тях 19 мъже и 10 жени, на възраст от 18 до 42 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 449 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 282 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 64 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.02.2016 г. - 07.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

14

3

6

 

 

2

3

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

4

3

 

 

3

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.02.2016 г. - 14.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

4

2

 

1

2

 

 

 

5

 

Варицела

20

2

14

 

 

4

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.02.2016 г. - 21.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

6

1

1

2

 

 

2

 

 

 

 

Лаймска болест

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

3

5

 

 

 

6

 

 

1

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Пертусис

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.02.2016 г. - 28.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

12

1

6

 

 

1

 

 

 

4

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. февруари 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 132 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53.27 ‰оо ), спрямо 130 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52.47 ‰оо ) през м. януари 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 43.18 %, ентероколитите и скарлатина са с равен относителен дял по 20.45 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2016 г. са 90 , срещу 85 за м. януари 2016 г. През м. февруари 2015 г. са регистрирани 99 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. февруари 2016 г. са 31. В сравнение, през м. януари 2016 г. са регистрирани 43 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 41. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 279.33 ‰оо , 1– 4 г. – 142.62 ‰оо , от 5 до 9 г. – 19.83 ‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 103.04 ‰оо , Лясковец – 100.85 ‰оо , Горна Оряховица – 100.12 ‰оо .
         През м. февруари 2016 г. са извършени 189 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 10 предписания. Не са съставени актове.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 182 проверки в контролираните обекти.          В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. февруари 2016 г. са консултирани и изследвани общо 97 лица. От тях 43 мъже и 54 жени, на възраст от 16 до 87 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2179 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 572 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 310 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.02.2016 г. - 06.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

14

1

12

 

 

 

 

 

1

 

 

Остра вяла парализа

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.03.2016 г. - 13.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

4

2

2

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

33

7

20

 

 

 

6

 

 

 

 

Скарлатина

4

1

2

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

5

1

2

 

1

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.03.2016 г. - 20.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

12

7

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Варицела

11

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.03.2016 г. - 27.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

19

6

7

 

 

1

1

 

1

3

 

Ротавирусен ентерит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

26

12

4

 

 

 

10

 

 

 

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести - месец март

         През м. март 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 198 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 79.91 ‰оо ), спрямо 132 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53.27 ‰оо ), през м. февруари 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 57.57 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 19.19 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. март 2016 г. са 139, срещу 90 за м. февруари 2016г. През м. март 2015г. са регистрирани 125 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. март 2016 г. са 56. В сравнение, през м. февруари 2016 г. са регистрирани 31 случая на чревни инфекции. През м. март 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 45. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 418.99 ‰оо , 1– 4 г. – 261.47 ‰оо , от 5 до 9 г. – 69.4 ‰оо .
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 195.79 ‰оо , Павликени – 92.06 ‰оо , Стражица – 88.4 ‰оо .
         През м. март 2016 г. са извършени 286 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 19 предписания. Не са съставени актове.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 250 проверки в контролираните обекти.          В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. март 2016 г. са консултирани и изследвани общо 29 лица. От тях 17 мъже и 12 жени, на възраст от 17 до 54 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2375 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1523 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 215 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.03.2016 г. - 03.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

2

2

 

 

1

 

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

35

1

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

4

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.04.2016 г. - 10.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингоенцефалит

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

18

9

2

1

1

3

1

 

1

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

29

11

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

7

5

1

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.04.2016 г. - 17.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Салмонелоза

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Гастроентероколит

7

 

1

 

 

4

1

 

 

1

 

Ламблиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

22

7

15

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.04.2016 г. - 24.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Салмонелоза

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гастроентероколит

10

5

2

 

 

1

1

1

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

14

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.04.2016 г. - 01.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

3

5

 

 

2

1

 

1

2

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

3

6

 

 

 

2

 

2

 

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. април 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63.77 ‰оо ), спрямо 198 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 79.91 ‰оо ), през м. март 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 55.06 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 17.08 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2016 г. са 105, срещу 139 за м. март 2016 г. През м. април 2015 г. са регистрирани 101 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2016 г. са 49. В сравнение, през м. март 2016 г. са регистрирани 56 случая на чревни инфекции. През м. април 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 57. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 166.39 ‰оо, 0– 1 г. – 139.66 ‰оо , от 5 до 9 г. – 109.05 ‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 166.87 ‰оо , Лясковец – 69.82 ‰оо , Велико Търново – 58.9 ‰оо .
         През м. април 2016 г. са извършени 111 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 7 предписания. Съставен е 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 132 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. април 2016 г. са консултирани и изследвани общо 55 лица. От тях 39 мъже и 16 жени, на възраст от 15 до 74 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1428 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 833 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 316 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.05.2016 г. - 08.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

4

1

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.05.2016 г. - 15.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

9

3

3

 

1

 

 

2

 

 

 

Варицела

20

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.05.2016 г. - 22.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

 

5

 

 

1

 

 

 

1

 

Варицела

14

3

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.05.2016 г. - 29.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

2

3

 

1

 

1

 

 

 

 

Варицела

26

11

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.05.2016 г. - 05.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

21

7

5

 

 

5

1

 

1

2

 

Варицела

26

3

23

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. май 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 139 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 56.1 ‰оо ), спрямо 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63.77 ‰оо ), през м. април 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 61.87 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 20, 86 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. май 2016 г. са 95, срещу 105 за м. април 2016 г. През м. май 2015 г. са регистрирани 77 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2016 г. са 38. В сравнение, през м. април 2016 г. са регистрирани 49 случая на чревни инфекции. През м. май 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 50. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 154.50 ‰оо , 5 - 9 г. – 39.66 ‰оо , над 65 г. – 7.34 ‰оо За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 126.82 ‰оо , Велико Търново – 74.76 ‰оо, Полски Тръмбеш – 51.01 ‰оо .
         През м. май 2016 г. са извършени 229 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 21 предписания. Няма съставени актове.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 183 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. май 2016 г. са консултирани и изследвани общо 183 лица. От тях 95 мъже и 78 жени, на възраст от 19 до 62 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 756 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1365 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 553 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.06.2016 г. - 12.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

2

 

 

2

 

 

 

1

1

Варицела

12

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.06.2016 г. - 19.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

4

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

24

9

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит С

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лептоспироза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.06.2016 г. - 26.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

2

6

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

30

12

5

 

 

 

10

 

3

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.06.2016 г. - 03.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

10

5

1

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

10

5

3

 

 

 

1

1

 

 

 

Туберкулоза

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юни 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 143 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 56,94 ‰оо ), спрямо 139 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 56.10 ‰оо ), през м. май 2016 г. Най-висок е относителният дял на варицела – 60.84 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 29.37 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юни 2016 г. са 92, срещу 95 за м. май 2016 г. През м. юни 2015 г. са регистрирани 40 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юни 2016 г. са 46. В сравнение, през м. май 2016 г. са регистрирани 38 случая на чревни инфекции. През м. юни 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 65. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 142.62 ‰оо , 0 г. – 139.66 ‰оо, и 5-9 г. – 79.34 ‰оо          За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 130.83 ‰оо , Лясковец – 71.07 ‰оо и Велико Търново – 61.52 ‰оо .
         През м. юни 2016 г. са извършени 287 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 17 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 293 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юни 2016 г. са консултирани и изследвани общо 104 лица. От тях 94 мъже и 10 жени, на възраст от 19 до 54 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 926 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1214 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 785 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.07.2016 г. - 10.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

22

6

12

1

 

2

 

1

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

19

13

5

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.07.2016 г. - 17.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

12

5

1

1

1

2

 

 

 

2

 

Дизинтерия

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

8

4

 

 

 

 

3

1

 

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.07.2016 г. - 24.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

8

5

 

 

 

 

 

1

 

1

1

Варицела

8

4

2

 

 

1

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Гастроентероколит

21

4

9

 

 

2

2

1

1

2

 

Варицела

10

3

4

 

 

 

 

1

 

2

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юли 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 142 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.31‰оо), спрямо 143 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.71‰оо), през м. юни 2016 г. Най–висок е относителният дял на ентероколитите – 45.07% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юли 2016 г. са 60, срещу 92 за м. юни 2016г. През м. юли 2015 г. са регистрирани 23 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юли 2016 г. са 73. В сравнение, през м. юни 2016 г. са регистрирани 46 случая на чревни инфекции. През м. юли 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 69. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 154.50‰оо, 0 г. – 139.66‰оо и 5-9 г. – 99.14‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 99.25‰оо, Велико Търново – 76,34‰оо и Стражица– 64.88‰оо.
         През м. юли 2016г. са извършени 98 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 3 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 96 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юли 2016 г. са консултирани и изследвани общо 67 лица. От тях 59 мъже и 8 жени, на възраст от 16 до 67 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1033;
                  Сектор “Микробиология” – 568;
                  Сектор “Вирусология” – 354.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.08.2016 г. - 07.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Туберкулоза

4

 

 

1

 

1

2

 

 

 

 

Гастроентероколит

25

8

10

1

 

4

 

2

 

 

 

Трихоцефалоза

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.08.2016 г. - 14.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

13

3

4

1

1

1

 

3

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

2

 

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.08.2016 г. - 21.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

25

11

4

 

 

3

2

1

 

4

 

Вирусен менингит

3

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.08.2016 г. - 28.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

19

8

6

 

 

1

1

1

 

2

 

Вирусен менингит и менингоенцефалит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.08.2016 г. - 04.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Туберкулоза

5

1

3

 

 

 

 

 

1

 

 

Гастроентероколит

25

14

5

1

 

 

 

1

1

3

 

Салмонелоза

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

8

2

4

 

 

1

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. август 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 125 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 50.45‰оо), спрямо 142 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.31‰оо), през м. юли 2016 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 48.80% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2016 г. са 27, срещу 60 за м. юли 2016г. През м. август 2015 г. са регистрирани 14 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. август 2016 г. са 91. В сравнение, през м. юли 2016 г. са регистрирани 73 случая на чревни инфекции. През м. август 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 107. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 261.47‰оо, 0 г. – 232.77‰оо и 5-9 г. – 128.88‰оо. През м. август 2016 г. един от регистрираните случаи на Вирусен менингоенцефалит е с летален изход (жена на 76 г. от община Павликени) .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 92.48‰оо, Сухиндол – 83.72‰оо и Лясковец– 78.96‰оо.
         През м. август 2016г. са извършени 57 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания и е съставен 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 56 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. август 2016 г.. са консултирани и изследвани общо 98 лица. От тях 46 мъже и 52 жени, на възраст от 18 до 70 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1033;
                  Сектор “Микробиология” – 862;
                  Сектор “Вирусология” – 398.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.09.2016 г. - 11.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

10

4

1

 

1

 

1

 

 

 

Варицела

8

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит С

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.09.2016 г. - 18.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

22

8

8

 

1

3

 

 

 

2

 

Салмонелоза

3

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

12

2

4

 

 

 

6

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.09.2016 г. - 25.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

20

4

4

1

 

5

1

 

 

5

 

Салмонелоза

11

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.09.2016 г. - 02.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

8

3

1

 

1

2

 

 

2

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

11

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. септември 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 161 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 64.98‰оо), спрямо 125 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 50.45‰оо), през м. август 2016 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 55.28%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. септември 2016 г. са 36, срещу 27 за м. август 2016 г. През м. септември 2015 г. са регистрирани 7 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. септември 2016 г. са 123. В сравнение, през м. август 2016 г. са регистрирани 91 случая на чревни инфекции. През м. септември 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 77. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 232.77‰оо, 1 - 4 г. – 249.58‰оо и 10-14 г. – 230.55‰оо.
         През м. септември 2016 г. един от регистрираните случаи на вирусен менингоенцефалит е с летален изход (мъж на 90 г. от община Павликени) .
         През тримесечието е регистриран епидемичен взрив от салмонелоза в СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица. Сформиран беше съвместен медицински екип от специалисти от РЗИ – Велико Търново и ОДБХ – Велико Търново, който предприе необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо болните и контактните. В резултат на това взривът беше ограничен до инфектирането на 26 лица. 17 от тях са хоспитализирани, като при 16 беше доказан един и същ причинител Salmonella gr. D enteritidis. Един от хоспитализираните случаи се определя като „вероятен”, съгласно Наредба № 21 / 18.07.2005 г за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. При 9 от изследваните микробиологично 141 контактни лица се установи също Salmonella gr. D enteritidis.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 251.40‰оо, Горна Оряховица – 92.48%ооо и Лясковец– 71.07‰оо.
         През м. септември 2016г. са извършени 104 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания .
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 114 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. септември 2016 г. са консултирани и изследвани общо 48 лица. От тях 35 мъже и 13 жени, на възраст от 18 до 63 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 988;
                  Сектор “Микробиология” – 965;
                  Сектор “Вирусология” – 440.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.10.2016 г. - 09.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

6

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Варицела

11

8

2

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

4

2

 

1

1

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.10.2016 г. - 16.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

6

3

 

 

2

1

1

 

1

 

Варицела

40

14

1

 

 

 

24

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.10.2016 г. - 23.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

5

 

 

 

1

 

 

1

 

Варицела

10

2

4

 

 

 

1

 

3

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.10.2016 г. - 30.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Шигелоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

10

2

6

 

 

1

1

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

32

15

3

 

 

 

12

 

1

 

1

Скарлатина

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. октомври 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63,77‰оо), спрямо 161 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 64.98‰оо), през м. септември 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 57.60%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. октомври 2016 г. са 106, срещу 36 за м. септември 2016 г. През м. октомври 2015 г. са регистрирани 18 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. октомври 2016 г. са 51. В сравнение, през м. септември 2016 г. са регистрирани 123 случая на чревни инфекции. През м. октомври 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 56. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 142.62‰оо, 0 г. – 139.66‰оо, и 10-14 г. – 49.01‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Павликени – 178,06‰оо, Сухиндол – 125.58‰оо и Стражица – 105.43‰оо.
         През м. октомври 2016 г. са извършени 82 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 12 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 79 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. октомври 2016 г. са консултирани и изследвани общо 199 лица. От тях 103 мъже и 96 жени, на възраст от 16 до 64 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 3295;
                  Сектор “Микробиология” – 1171;
                  Сектор “Вирусология” – 465.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.10.2016 г. - 06.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

5

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

25

21

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.11.2016 г. - 13.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Гастроентероколит

8

5

2

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

48

4

4

 

 

 

38

 

1

 

1

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.11.2016 г. - 20.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гастроентероколит

9

1

2

2

 

2

1

 

 

 

1

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

29

18

5

 

 

 

6

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.11.2016 г. - 27.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Гастроентероколит

15

2

9

 

 

3

1

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

61

12

6

 

 

 

25

 

14

 

4

Скарлатина

9

7

1

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.11.2016 г. - 04.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

5

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Гастроентероколит

16

3

11

 

 

2

 

 

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

27

20

2

 

 

 

1

 

4

 

 

Колиентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. ноември 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 261 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 105,33‰оо), спрямо 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63.77‰оо), през м. октомври 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 71.18%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. ноември 2016 г. са 209, срещу 106 за м. октомври 2016 г. През м. ноември 2015 г. са регистрирани 78 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. ноември 2016 г. са 49. В сравнение, през м. октомври 2016 г. са регистрирани 51 случая на чревни инфекции. През м. ноември 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 48. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 190.16‰оо, 5-9 г. – 49.57‰оо и 0 г. – 46.55‰оо.
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Павликени – 365.03‰оо, Сухиндол – 251.15‰оо и В. Търново – 121.91‰оо.
         През м. ноември 2016 г. са извършени 146 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 137 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. ноември 2016 г. са консултирани и изследвани общо 200 лица. От тях 85 мъже и 115 жени, на възраст от 16 до 65 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1051;
                  Сектор “Микробиология” – 1185;
                  Сектор “Вирусология” – 501.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.12.2016 г. - 11.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Гастроентероколит

10

2

6

 

 

 

 

1

 

1

 

Варицела

54

17

 

 

 

 

36

 

 

 

1

Скарлатина

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

ОРЗ

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.12.2016 г. - 18.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Гастроентероколит

8

1

5

 

 

 

1

 

1

 

 

Варицела

63

21

3

 

 

 

39

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОВП

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.12.2016 г. - 26.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Гастроентероколит

9

4

4

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

27

11

 

 

 

 

2

 

14

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Аскаридоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.12.2016 г. - 02.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

8

4

1

 

1

 

 

 

 

1

1

Варицела

50

26

 

 

 

 

19

 

 

1

4

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 319 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 128.74‰оо), спрямо 261 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 105.33‰оо), през м. ноември 2016 г. Най-висок е относителният дял на варицелата - 68.03%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2016 г. са 243, срещу 209 за м. ноември 2016 г. През м. декември 2015 г. са регистрирани 119 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2016 г. са 75. В сравнение, през м. ноември 2016 г. са регистрирани 49 случая на чревни инфекции. През м. декември 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 43. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. - 279.33‰оо 1 - 4 г. - 202.04‰оо и 10 - 14 г. - 100.24‰оо.
През месец декември е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в с. Раданово, общ. П. Тръмбеш.
         За отчетния период най-висока е заболяемостта в общините: Павликени – 520.83‰оо, Сухиндол – 502.30‰оо и П.Тръмбеш – 149.08‰оо.
         През м. декември 2016 г. са извършени 77 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 25 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 62 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември 2016 г. са консултирани и изследвани общо 35 лица. От тях : 22 мъже и 13 жени, на възраст от 15 до 68 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 83;
                  Сектор “Микробиология” – 233;
                  Сектор “Вирусология” – 155.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.01.2017 г. - 08.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Гастроентероколит

6

1

2

 

1

1

1

 

 

 

 

Варицела

46

45

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.01.2017 г. - 15.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Ентероколит

5

1

2

 

1

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

75

53

2

 

 

 

18

 

 

2

 

Скарлатина

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.01.2017 г. - 15.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Ентероколит

5

1

2

 

1

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

75

53

2

 

 

 

18

 

 

2

 

Скарлатина

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.01.2017 г. - 22.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Гастроентероколит

5

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингоенцефалит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Варицела

37

20

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.01.2017 г. - 29.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Колиентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

23

10

 

 

1

 

6

 

6

 

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневна справка за заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип

         В област Велико Търново ежедневно се събират и обобщават данни, от определени практики на общопрактикуващи лекари, за заболелите лица от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, въз основа на които се извършва оценка на епидемичната обстановка.
         С цел предпазване от заболяване от грип и остри вирусни инфекции РЗИ препоръчва спазването на следните правила:
         ограничаване на контактите, посещения на масови мероприятия, пътувания в области с по-висока заболяемост;
         спазване на т.н. ”респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
         спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         подходящо хранене с повишени количества на белтъци и витамини;
         носене на маска от болния и обслужващите го лица. Маската следва да се сменя на всеки 3 - 4 часа;
         изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване постелен режим, щадяща диета, почивка и продължителен сън;
         редовно проветряване и дезинфекция в помещенията.

         Заболяемостта от грип и ОРЗ във Великотърновска област
        
Към дата 15.02.2017 г. регистрираната заболяемост от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на Великотърновска област е 5.85 на 10 000 души население, при средна за страната 16.98.
        
Епидемичният процес е в обичайните за сезона граници, отговарящи на средно ниво на заболяемост от грип и ОРЗ.

Период

Заболяемост на 10 000 души население
във Великотърновска област

Заболяемост на 10 000 души население
за страната

27.02.-05.03.2017

32.20

80.40

20.02.-26.02.2017

38.05

97.72

13.02.-19.02.2017

32.20

97.91

06.02.-12.02.2017

57.08

100.84

30.01.-05.02.2017

62.93

112.38

23.01.-29.01.2017

45.37

107.43

16.01.-22.01.2017

67.32

122.98

09.01.-15.01.2017

83.42

173.28

02.01.-08.01.2017

46.83

215.52

26.12.-01.01.2017

40.98

168.38

19.12.-25.12.2016

77.56

165.24

12.12.-18.12.2016

35.12

140.90

05.12.-11.12.2016

49.76

120.49

28.11.-04.12.2016

52.69

111.88

21.11.-27.11.2016

19.03

103.77

14.11.-20.11.2016

23.42

102.09

07.11.-13.11.2016

55.61

107.09

01.11.-06.11.2016

23.42

90.66

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.01.2017 г. - 05.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Аскаридоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

7

2

2

 

 

 

2

 

 

 

1

Гастроентероколит

8

2

3

 

 

1

1

1

 

 

 

Варицела

31

21

3

 

 

 

1

 

6

 

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. януари 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 181 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 73.88‰оо), спрямо 319 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 128.74‰оо), през м. декември 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 76.80%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2017 г. са 149, срещу 243 за м. декември 2016г. През м. януари 2016 г. са регистрирани 85 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. януари 2017 г. са 26. В сравнение, през м. декември 2016 г. са регистрирани 75 случая на чревни инфекции. През м. януари 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 44. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 – 4 г.– 94.88‰оо, 10 - 14 г. – 29.99‰оо и 5 – 9 г.– 19.77‰оо.
През месец януари са регистрирани още 6 заболели от Вирусен хепатит тип А в с. Раданово, общ. П. Тръмбеш, епидемичен взрив регистриран през м. декември 2016 г.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Павликени – 181.00‰оо, Сухиндол – 163.67‰оо и В. Търново – 115.75‰оо.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари 2017 г.. са консултирани и изследвани общо 26 лица. От тях: 15 мъже и 11 жени, на възраст от 17 до 42 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 136;
                  Сектор “Микробиология” – 164;
                  Сектор “Вирусология” – 166.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.02.2017 г. - 12.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

Варицела

34

16

5

 

 

 

6

 

 

7

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.02.2017 г. - 19.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

 

2

 

2

1

 

1

 

 

 

Варицела

23

14

2

1

 

 

 

 

 

6

 

Ротавирусен гастроентерит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.02.2017 г. - 26.02.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

12

5

2

1

1

2

 

 

 

1

 

Варицела

23

4

5

 

 

1

 

 

 

3

10

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.02.2017 г. - 05.03.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

5

1

1

 

 

 

 

 

6

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

14

5

6

 

1

 

1

1

 

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. февруари 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61,22‰оо), спрямо 181 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 73.88‰оо), през м. януари 2017 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 72%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2017 г. са 124, срещу 149 за м. януари 2017 г. През м. февруари 2016 г. са регистрирани 90 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. февруари 2017 г. са 24. В сравнение, през м. януари 2017 г. са регистрирани 26 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 31. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1–4 г. – 106.74‰оо, 0 г. – 95.92‰оо и 15–19 г. – 9.67‰оо.
         През месец февруари е регистриран още 1 случай на вирусен хепатит тип А в с. Раданово, общ. П. Тръмбеш, епидемичен взрив от декември 2016 г.
         За отчетния период един от случаите на туберкулоза е с летален изход – мъж на 61 г. от общ. Горна Оряховица.
         През месец февруари 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 197.14‰оо, Сухиндол – 81.83‰оо и В. Търново – 72.20‰оо.
         През м. февруари 2017 г. са извършени 82 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 6 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 80 проверки в контролираните обекти.
 &nb