A- A+

АКТУАЛНО

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата 2019/2020 учебна година (13.09.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец август (11.09.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 02.09.2019 г. – 08.09. 2019 г. (10.09.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И АПТЕКИ В ОБЛАСТТА. (03.09.2019)

Лятна антиспин кампания (28.08.2019)

Резултати от конкурс за назначаване на държавен служител инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (15.08.2019)

Резултати от конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания” (15.08.2019)

Резултати от конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция ”Надзор на заразните болести” (14.08.2019)

Световна седмица на кърменето 2019 година (02.08.2019)

Информация за плувни басейни в област Велико Търново за периода 15 – 31.07.2019 г. (01.08.2019)

Резултат от обявена конкурсна процедура за длъжността главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (30.07.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
 
    Във връзка с извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент“ и установени нарушения в процеса на издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, общопрактикуващите лекари следва стриктно да спазват изискванията на Наредбата, за което подлежат на периодичен и извънреден контрол. (23.07.2019)

Експертни решения на ТЕЛК (18.04.2019)

ТЪЖНА ВЕСТ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ