A- A+

АКТУАЛНО

21 ноември 2019 – Международен ден без тютюнопушене

        Вие бихте ли опитали да не пушите на този ден?

        

        

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на един брой лек автомобил с повишена проходимост за нуждите на РЗИ – Велико Търново“ (22.11.2019)

„Аз не пуша. Не пуши с мен и ти!” (21.11.2019)

Изложба и награждаване на победителите в конкурса за изработка на най-оригинално кошче на тема „Пази чисто” (21.11.2019)

Дегустация на здравословни храни (21.11.2019)

21 ноември - Международен ден без тютюнопушене (19.11.2019)

Превенция на пътно-транспортния травматизъм (18.11.2019)

Справка за заболяемост от грип и остри респираторни заболявания (18.11.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 11.11.2019 г. – 17.11. 2019 г. (18.11.2019)

Обява за обществена поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново (15.11.2019)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (14.11.2019)

Клиника на открито (14.11.2019)

Образователна кампания „Алкохолът е враг на здравето и ума“ (07.11.2019)

7 ноември - Европейски ден на радон 2019 г. (07.11.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец октомври (04.11.2019)

Интерактивна занималня „Аз дишам свободно без тютюнев дим” (01.11.2019)

Стартира „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“ (31.10.2019)

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (07.10.2019)

Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания (04.10.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И АПТЕКИ В ОБЛАСТТА. (03.09.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
 
    Във връзка с извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент“ и установени нарушения в процеса на издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, общопрактикуващите лекари следва стриктно да спазват изискванията на Наредбата, за което подлежат на периодичен и извънреден контрол. (23.07.2019)

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ