A- A+

АКТУАЛНО

0877045078Актуалният телефон, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на е 0877045078. (02.03.2020)

Въпроси по отношение на може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 0876518239; 0877049086.

 

COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново ( 14.08.2020 )

Заповед № РД-01-452 от 04.08.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (05.08.2020)

Заповед № РД-01-459 от 11.08.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (11.08.2020)

Заповед № РД-01-446 от 31.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (31.07.2020)

Заповед № РД-01-404 от 15.07.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (16.07.2020)

Със Заповед № РД-01-409 от 17.07.2020 г. се разширява обхвата на лечебни, здравни заведения и регионална здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" (17.07.2020)


Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)


Eпидемична обстановка


Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 03.08.2020 г. – 02908.2020 г. (12.08.2020)

Проверки за месец юли 2020 г., свързани с контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново (12.08.2020)

Инициативи за здраве

Световната седмица на кърменето - 1 до 7 август 2020 г. (07.08.2020)

29 юни – Ден за безопасност на движение по пътищата
(25.06.2020)

26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и незаконния трафик на наркотици (25.06.2020)

 

Здравен контрол

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2020 година
(14.07.2020)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2020 г. (05.06.2020)


Таблица с населени места, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД гр. Велико Търново с въведен режим на водоснабдяване с вода за питейно-битови цели към 03.06.2020 г. (05.06.2020)

Кариери

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности (03.08.2020)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания” (03.08.2020)

Списък на допуснатите и недопуснатите
кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности“
(30.07.2020)


Списък на нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ (30.07.2020)


 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº
062/620-161 или 0878992796

Звено за административно обслужване:

8³º - 17ºº
062/614-331 или 0877049086

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

8³º - 17ºº
062/614-374 или 0877045081
Заверката на издадените от ТЕЛК експертни решения се извършва в приемния офис на РКМЕ не по-рано от 15-я ден от получаването им

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Понеделник и сряда
от 14 до 16 ч.
Предварително записване на час на телефони 062/614-342, 062/614-358 или 062/614-305

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ