A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

АКТУАЛНО

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 10.06.2019 г. – 16.06. 2019 г. (17.06.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец май (13.06.2019)

Оценка на кампанията „Движи се и победи – пролет 2019” (07.06.2019)

ОБЯВА за ПОСЛЕДВАЩ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на част от покривното пространство на недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново (07.06.2019)

Образователна кампания „За чисти бели дробове” (03.06.2019)

31 май 2019 - Световен ден без тютюн (28.05.2019)

Награждаване на победителите и участниците в конкурса “Всеки витамин е жизнено необходим” (17.05.2019)

Клиника на открито (17.05.2019)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2019” (08.05.2019)

Европейска имунизационна седмица 24-30 април 2019 г. (24.04.2019)

Експертни решения на ТЕЛК (18.04.2019)

ТЪЖНА ВЕСТ

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ