A- A+

АКТУАЛНО

0877045078Актуалният телефон, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на е 0877045078. (02.03.2020)

Въпроси по отношение на може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 0876518239; 0877049086.

 

COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново (13.07.2020)

Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (13.07.2020) Приложение към Заповед № РД-01-399 / 12.07.2020 г. - Указания за работа на нощни закрити клубове (13.07.2020)

Заповед № РД-01-372 от 30.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни(01.07.2020) Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372 / 30.06.2020 г. - Декларация при влизане на територията на България (01.07.2020)

Заповед № РД-01-371 от 30.06.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (01.07.2020)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)

Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 29.06.2020 г. – 05.07.2020 г. (06.07.2020)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец април (19.05.2020)

Инициативи за здраве

29 юни – Ден за безопасност на движение по пътищата (25.06.2020)

26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и незаконния трафик на наркотици (25.06.2020)

 

Здравен контрол

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2020 г. (05.06.2020)


Таблица с населени места, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД гр. Велико Търново с въведен режим на водоснабдяване с вода за питейно-битови цели към 03.06.2020 г. (05.06.2020)

Кариери

Обявление на вакантна длъжност за главен специалист в дирекция „Лабораторни изследвания“ (03.07.2020)

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ (30.06.2020)


Обявление за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ (30.06.2020)

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на таблетни компютри" (Версия на MS WORD) (08.06.2020)

 Заверката на издадените експертни решения от ТЕЛК се извършва в приемния офис на РКМЕ не по-рано от 15-я ден от получаването им. (04.12.2019)

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº
062/620-161 и 0878992796

Звено за административно обслужване:

8³º - 17ºº
062/614-331 и 0877049086

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

8³º - 17ºº
062/614-374 и 0877045081

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ