A- A+

АКТУАЛНО

Обява за обществена поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново (15.11.2019)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (14.11.2019)

Клиника на открито (14.11.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 04.11.2019 г. – 10.11. 2019 г. (11.11.2019)

Образователна кампания „Алкохолът е враг на здравето и ума“ (07.11.2019)

7 ноември - Европейски ден на радон 2019 г. (07.11.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец октомври (04.11.2019)

Интерактивна занималня „Аз дишам свободно без тютюнев дим” (01.11.2019)

Стартира „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“ (31.10.2019)

Награди от кампанията „Движи се и победи – есен 2019” (24.10.2019)

Празник на знанието (17.10.2019)

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (07.10.2019)

Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания (04.10.2019)

Европейския ден без загинали на пътя – EDWARD (26.09.2019)

Кампания „Движи се и победи – есен 2019” (24.09.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И АПТЕКИ В ОБЛАСТТА. (03.09.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
 
    Във връзка с извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент“ и установени нарушения в процеса на издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, общопрактикуващите лекари следва стриктно да спазват изискванията на Наредбата, за което подлежат на периодичен и извънреден контрол. (23.07.2019)

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ