A- A+

АКТУАЛНО

Имунизационна кампания

ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ (22.06.2021)

Желание за ваксиниране може да се заяви чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ достъпна на https://www.his.bg/bg/reservation


За справки и допълнителна информация - тел.: 0877045078. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 18ººчаса. (10.03.2021)

Удължено работно време (25.05.2021)


Чужденци, подлежащи на ваксинация срещу COVID-19 (28.05.2021)


На вниманието на общопрактуващите лекари - Информация зя VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca (07.06.2021)

На вниманието на общопрактуващите лекари - Информация зя COMIRNATY, иРНК ваксина срещу COVID-19 (07.06.2021)

На вниманието на общопрактуващите лекари - Логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19 (18.05.2021)

Често задавани въпроси и отговори (01.06.2021)

На вниманието на гражданите -сертификати

Издаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19 (01.06.2021)

Издаване на зелен сертификат за преболедуване на COVID-19 (07.06.2021)

Въпроси за COVID-19

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg или директно от тук Задайте въпрос

Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.


Сигнали и жалби може да подавате на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614331; 062 614351; 0877049086. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Актуално за COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново БД (22.06.2021)

Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, изм. и доп. със заповед №РД-01-515/21.06.2021 г. (22.06.2021)


Заповед № РД-01-416 от 04.06.2021 г. относно правилата и условията за влизане на територията на Република България (доп. със заповеди №№ РД-01-467 от 14.06.2021 г. и РД-01-498 от 15.06.2021 г.) (16.06.2021)

Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др., доп. със заповед № РД-01-496 от 15.06.2021 г. (16.06.2021)

Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (доп. със заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г.) (16.06.2021)


Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, посл.изм. със заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г. (09.06.2021)


Заповед № РД-01-417 от 04.06.2021 г. за утвържаване на сертификат за преболедуване на COVID-19 (07.06.2021)

Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. за утвърждаване на образците за цифров COVID сертификат на ЕС за извършена ваксинация срещу COVID-19 (07.06.2021)

Заповед РД-01-122 от 25.05.2021 г. за възстановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в ЛЗБП на територията на област Велико Търново (26.05.2021)

Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-356 от 18.05.2021 г.
(19.05.2021)


Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г. за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения (доп. със заповед №РД-01-183 от 26.03.2021 г.) (29.03.2021)

На основание заповед на директора на ИАЛ, от 19 март се възобновява имунизирането срещу COVID-19 с ваксината на AstraZeneca
(19.03.2021)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (доп. със заповед №РД-01-177 от 22.03.2021 г.) (23.03.2021)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)

Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 14.06.2021 г. – 20.06.2021 г. (21.06.2021)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец май (09.06.2021)


На вниманието на ПИМП, СИМП и аптеките

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., Ви предоставяме следните пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта. (15.01.2021)

На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ - Уведомяваме лицата, които имат издадени след 1 ноември 2020 г. експертни решения на ТЕЛК, че не е необходима заверка в РКМЕ. (23.11.2020)

Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.(05.11.2020)


Инициативи за здраве

31 МАЙ 2021 - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ (28.05.2021)

Областен ученически конкурс „Заедно срещу коронавируса“ (15.04.2021)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (22.02.2021)

Здравен контрол

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2020 година (08.01.2021)

Кариери

Резултати от конкурс за назначаване на държавен служител главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести” (21.06.2021)Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия(26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)
РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 17ºº
часа.


В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ