A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

АКТУАЛНО

Кампания за превенция употребата на алкохол „Вредите от алкохола“ (19.04.2019)

Съобщение до г-н Никола Георгиев Николов (18.04.2019)

Нов случай на морбили в област Велико Търново (16.04.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 08.04.2019 г. – 14.04. 2019 г. (16.04.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността младши експерт в дирекция ”Надзор на заразните болести” (16.04.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността младши експерт в дирекция ”Надзор на заразните болести” (16.04.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (16.04.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности” (16.04.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности” (16.04.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ (16.04.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ (16.04.2019)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (09.04.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец март (09.04.2019)

Здравословното хранене - ключ към добро здраве и успех в училище (09.04.2019)

Случай на морбили (05.04.2019)

РЗИ – Велико Търново организира курс за придобиване на квалификация за изпълнители на ДДД дейности (04.04.2019)

7 април – Световен ден на здравето (04.04.2019)

Конкурс за рисунка "Всеки витамин е жизнено необходим" (03.04.2019)

Експертни решения на ТЕЛК (02.04.2019)

Информационно-образователна кампания (02.04.2019)

Среща на клуба на здравето (02.04.2019)

Родителски срещи в бар (28.03.2019)

Информирани и здрави (28.03.2019)

„Лаборатория за здраве“ (28.03.2019)

Пресконференция по повод Световен ден за борба с туберкулозата 2019 (22.03.2019)

Световен ден за борба с туберкулозата 2019 (21.03.2019)

22 март - Световен ден на водата (21.03.2019)

Изложба на рисунки на тема „Аз живея здравословно” (21.03.2019)

ТЪЖНА ВЕСТ

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.10.2018)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ