A- A+

АКТУАЛНО

0877045078Актуалният телефон, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 е 0877045078. Приемат се обаждания от 8³º до 19ºº часа.

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614331; 062 614351; 0876518239; 0877049086. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

На вниманието на ПИМП, СИМП и аптеките

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., Ви предоставяме следните пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта. (15.01.2021)

COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново (22.01.2021)

Информация за ваксините срещу COVID-19
(15.01.2021)


Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19 (25.12.2020)


Заповед № РД-01-725 от 23.12.2020 г. за забрана за влизане на територията на Република България на пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и определяне на изключения от тази забрана (23.12.2020)


Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (доп. със заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г.) (18.01.2021)


Със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-31.01.2021 г.) (21.12.2020)

Заповед № РД-01-719 от 20.12.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (21.12.2020)

Заповед № РД-01-677 от 25.11.202за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-31.01.2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.др. (15.01.2021)

Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (26.11.2020)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (23.10.2020)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)

На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ - Уведомяваме лицата, които имат издадени след 1 ноември 2020 г. експертни решения на ТЕЛК, че не е необходима заверка в РКМЕ. (23.11.2020)

Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.(05.11.2020)

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия (26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)


Eпидемична обстановка

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец декември
(08.01.2021)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 11.01.2021 г. –17.01.2021 г. (18.01.2021)

Инициативи за здраве

КРЪВОДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ "Капка по капка - живот" (30.11.2020)

19 ноември 2020 – Международен ден без тютюнопушене (16.11.2020)

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“ (30.09.2020)

Здравен контрол

Доброволно оттегляне от пазара на продукти - слънцезащитни кремове за лице с марка „Purito“, закупени след 01 юни 2020 г. (17.12.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2020 година (08.01.2021)
Кариери

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за назначаване на младши експерт в дирекция ”Надзор на заразните болести” (20.01.2021)


Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за назначаване на младши експерт в дирекция ”Надзор на заразните болести” (20.01.2021)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на инспектор в дирекция ”Надзор на заразните болести” (11.01.2021)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на главен инспектор в дирекция ”Надзор на заразните болести” (11.01.2021)

Други

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Компютърни консумативи и извършване на услуги – поддръжка и ремонт на компоненти за компютърна техника през 2021 г." (Версия на MS WORD) (04.01.2021)

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 17ºº
часа.


Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ