A- A+

АКТУАЛНО

Връзка с нас

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg или директно от тук Задайте въпрос

Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.


Сигнали и жалби може да подавате на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614331; 062 614351; 0877049086. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Имунизационна кампания

На 8 май 2021 г. (събота)
за всички желаещи да се имунизират лица от област Велико Търново (с ваксините на Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, по избор) се разкриват „зелени коридори“ в следните имунизационни кабинети:
- В МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – етаж II, Приемно-консултативен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение – кабинет №212, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1 – от 9:00 ч. до 15:00 ч.;
- В РЗИ – Велико Търново – ул. „Никола Габровски“ №23 (западен вход с директен достъп от двора на инспекцията) – от 10:00 ч. до 15:00 ч.;
- в „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД – гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ №1; ет. I, кабинет 2, от 9:00 ч. до 13:00 ч.
- в „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет - д-р Владимирова“ ЕООД – гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“ №20, педиатричен кабинет, от 9:30 ч. до 16:30 ч- .

На 9 май 2021 г. (неделя) ще функционира „зелен коридор“ в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – етаж II, Приемно-консултативен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение – кабинет №212, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1 – от 9:00 ч. до 15:00 ч.

На 10 май 2021 г. (понеделник) в „МБАЛ – Павликени“ ЕООД гр. Павликени, ул. „Васил Петлешков“ №2 се разкрива „зелен коридор“ за всички желаещи да се имунизират с ваксината на Pfizer/BioNTech, от 13:00 ч. до 15:00 ч.


Желание за ваксиниране може да се заяви и чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ достъпна на https://www.his.bg/bg/reservation


За справки и допълнителна информация - тел.: 0877045078. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 18ºº часа.
(10.03.2021)


Издаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19 (25.02.2021)


ВАЖНО! На вниманието на общопрактуващите лекари

С оглед предстоящи доставки на завишени количества ваксини и тяхното максимално усвояване и прилагане на лица, желаещи да бъдат ваксинирани срещу COVID-19, общопрактикуващите лекари могат да подават в РЗИ – Велико Търново, всеки петък, до края на работния ден, заявка за необходимия им брой ваксини за следващата седмица.

Заявките следва да се подават на следния електронен адрес:
rzi-vt@rzi-vt.bg или на телефон: 062/614 350.
(22.04.2021)


COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново БД (07.05.2021)

Заповед № РД-01-278 от 29.04.2021 г. относно правилата и условията за влизане на територията на Република България (в сила от 1 май до 31 май 2021 г.)(доп. със заповед № РД-01-286 от 05.05.2021 г.) (07.05.2021)

Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 01.05.2021 г.до 31.05.2021 г.)(изм. със заповед № РД-01-285 от 05.05.2021 г.) (07.05.2021)

Заповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (29.04.2021)


Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (доп. със заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г.) (29.04.2021)


Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, посл.изм. със заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г. (19.04.2021)

Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г. за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения (доп. със заповед №РД-01-183 от 26.03.2021 г.) (29.03.2021)

На основание заповед на директора на ИАЛ, от 19 март се възобновява имунизирането срещу COVID-19 с ваксината на AstraZeneca (19.03.2021)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (доп. със заповед №РД-01-177 от 22.03.2021 г.) (23.03.2021)

Препоръки на Световната здравна организация относно вентилацията и климатизацията на въздуха в офисните помещения, училищата и хотелския сектор (10.02.2021)


Информация за ваксините срещу COVID-19 (15.01.2021)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)
Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 19.04.2021 г. – 25.04.2021 г. (26.04.2021)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец март (02.04.2021)

На вниманието на ПИМП, СИМП и аптеките

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., Ви предоставяме следните пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта. (15.01.2021)

На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ - Уведомяваме лицата, които имат издадени след 1 ноември 2020 г. експертни решения на ТЕЛК, че не е необходима заверка в РКМЕ. (23.11.2020)

Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.(05.11.2020)


Инициативи за здраве

Областен ученически конкурс „Заедно срещу коронавируса“ (15.04.2021)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (22.02.2021)


„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“ (30.09.2020)

Здравен контрол

Доброволно оттегляне от пазара на продукти - слънцезащитни кремове за лице с марка „Purito“, закупени след 01 юни 2020 г. (17.12.2020)


Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2020 година (08.01.2021)

Кариери

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ (29.04.2021)

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт в дирекция „Лабораторни изследвания” (29.04.2021)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт в дирекция „Лабораторни изследвания” (29.04.2021)


Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” (26.04.2021)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” (26.04.2021)


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за назначаване на държавен служител инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве” (26.04.2021)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за назначаване на държавен служител инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве” (26.04.2021)
Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия(26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)
РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 17ºº
часа.


В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ