Регионална здравна инспекция - Велико Търново има новоизградена интернет страница. Може да я посетите на уеб адрес: https://rzi-vt.egov.bg/

 

 

A- A+

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
 

Преди обяд 8:30ч - 12:00ч
След обяд 13:00ч - 17:00ч

тел.: 062/614-374 или 0877045081

Приемат се обаждания от понеделник до петък,

от 8:30 - 12:30 и 13:00 - 17:00 часа.

Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.


ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново:   

Първи състав:
Информация и запитвания на тел: 0882902385
всеки работен ден
от 7:30ч. до 16:00ч.

telk@mobaltarnovo.com, mobal_sch@yahoo.com

Втори състав:
Информация и запитвания на тел: 0882902385
всеки работен ден
от 13:00ч. до 16:00ч.

telk2@mobaltarnovo.com, mobal_sch@yahoo.com

ТЕЛК към КОЦ - В.Търново:   

Информация и запитвания на тел: 0887 745611, 0887 535093
всеки работен ден
от 12:00ч. до 14:00ч.

g.hristova.dr@gmail.com, plamar63@yahoo.com

ТЕЛК към МБАЛ - Горна Оряховица:   

Информация и запитвания на тел: 0878 746460
всеки работен ден
от 12:30ч. до 13:30ч.

telk_mbal-go@mail.bg

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени:   

Първи състав:
Информация и запитвания на тел: 0884704793
всеки работен ден
от 08:00ч. до 16:00ч.

telk_pavlikeni@abv.bg

Втори състав:
Информация и запитвания на тел: 0884704793
Понеделник - Сряда
от 08:00ч. до 16:00ч.

telk_pavlikeni@abv.bg

ТЕЛК към МБАЛ - Свищов:   

Информация и запитвания на тел: 0877863849
всеки работен ден
от 8:00ч. до 16:30ч.

slujeben_telk_sv@abv.bgРегионална здравна инспекция - Велико Търново:  

Преди обяд 8:30ч - 12:30ч
След обяд 13:00ч - 17:00ч

тел.: 062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8:30 - 12:30 и 13:00 - 17:00 часа.

Център за административно обслужване:

8:30 - 17:00

тел.: 062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания
от понеделник до петък,

от 8:30 - 17:00 часа.

В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.


КартаИмунизационни кабинети: 

Имунизация срещу Коклюш на бременни жени след предварително записване. Работно време.
Вижте тук.


Имунизация срещу COVID-19 след предварително записване. Работно време.
Вижте тук.

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН: 

Приемно време:
понеделник и сряда
от 13:00 - 16:00 часа.

тел.: 062/614-342,
062/614-358 и 062/614-305

Кабинет за консултиране и отказване от тютюнопушене: 

Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от  15:00 - 17:00 часа.

тел.: 062/614-351

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Българска асоциация за закрила на пациентите: 

Българска асоциация за закрила на пациентите

Областен координатор:

Калина Веселинова Иванова-Мицова

5000 Велико Търново ул. "Марно поле" №21, ет. 3, ст. 330

телефон: 0885 148 503

електронен адрес: kalina19751975@abv.bg

Сдружение за развитие на българското здравеопазване:  

Сдружение за развитие на българското здравеопазване

Областен координатор:

Йордан Илиев

гр. Велико Търново, ул. Йордан Йовков 1

телефон: 0889 977 930

електронен адрес: vtarnovo@bgpatients.org


АКТУАЛНОРегионална здравна инспекция - Велико Търново има новоизградена интернет страница. Може да я посетите на уеб адрес: https://rzi-vt.egov.bg/

Търг & Кариери

Tърг
Заповед за спечелил търга (05.07.2024)

Кариери
Обявление за длъжността „Инспектор" в дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Велико Търново(11.07.2024)

Обявление за длъжността „Младши експерт" в дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Велико Търново(11.07.2024)


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността „Главен специалист" в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Велико Търново (24.06.2024)

Обявление за длъжността „Главен специалист" в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Велико Търново(06.06.2024)

Актуални новини и предстоящи събития

Информация за плувните басейни (16.07.2024)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ (15.07.2024)


Информационен бюлетин на държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
(29.06.2024)


29-ти ден за безопасност на движение по пътищата
(27.06.2024)

В парк Дружба беше отбелязан международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества(27.06.2024)

26-ти юни - международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества (26.06.2024)

Информационна кампания(20.06.2024)

Награди от кампанията "Движи се и победи - пролет 2024" (07.06.2024)

Информационна кампания за превенция на туберкулозата (06.06.2024)

Предизвикателството да живееш здравословно (06.06.2024)

Номинирани проекти в конкурса "Посланици на здравето"(04.06.2024)

Сладоледена работилница(04.06.2024)

Пристъпете и вземете позиция за здравословно бъдеще (04.06.2024)

Резултати от третия етап на кампанията "движи се и победи" (04.06.2024)

Победители в конкурс за инфографикана тема „Тютюнопушене“(30.05.2024)

Туристически маршрут до парк Ксилифор (27.05.2024)

Деца на пътя! (23.05.2024)

31-и май - световен ден без тютюнопушене (22.05.2024)

Зная, мога и спортувам редовно
(22.05.2024)


19-ти май - международен ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ
(16.05.2024)

Туристически маршрут до Преображенски манастир (13.05.2024)

12 май - световен ден на сестринството (10.05.2024)

10 май - Професионален празник на химика (10.05.2024)

10 май - Световен ден на физическата активност (10.05.2024)

От 9 май функционира временен имунизационен кабинет за извършване на имунизация срещу коклюш по желание на бременни жени (08.05.2024)

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ И ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД УХАПВАНЕ (30.04.2024)

Интерактивно обучение на тема "Знаем как да бъдем здрави" (19.04.2024)

Коклюш - магарешка кашлица (17.04.2024)

Информация за хората с увреждания (01.02.2023)


Конкурси

За ваксините не на шегаПобедители в конкурс за инфографика
Посланици на здравето"Посланици на здравето"

Имунизационна кампания

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г. (02.02.2024)


"Плюс мен" - специализиран сайт за имунизациите в България
(22.11.2023)

На вниманието на медицинските специалисти - стартира прилагането на нова вариантна ваксина срещу COVID-19
(27.09.2023)

Временни имунизационни кабинети в област Велико Търново (09.10.2023)

Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
(08.07.2024)

Здравен контрол

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област (05.06.2024)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второ тримесечие на 2024 година (04.07.2024)

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращите лъчения през 2023 година (15.01.2024)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2023 година (25.03.2024)

На вниманието на медицинските специалисти

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти (23.02.2023)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:

- на общопрактикуващ/дентален лекар;


- на лекар от ЛКК;

- на ТЕЛК.
(15.10.2020)
АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ


ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018
Сертификат за акредитация-BG / EN
№ 245 ЛИ/22.03.2024 г.

валиден до
26.08.2026 г.

Обхват на акредитация Заповед-BG / EN
№ А 115/22.03.2024 г.и ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012

Сертификат за акредитация № 165 ОКА/30.06.2021 г. валиден до 30.06.2025 г. - BG / EN

Обхват на акредитация Заповед №А 393/30.06.2021 г. - BG / EN
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност  

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ