A- A+

АКТУАЛНО

0877045078Актуалният телефон, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на е 0877045078. (02.03.2020)

Въпроси по отношение на може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 0876518239; 0877049086.

 

COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново ( 30.09.2020 )

Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (30.09.2020)

Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (30.09.2020)

Заповед № РД-01-547 от 30.09.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (30.09.2020)

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 (23.09.2020)

Заповед № РД-01-500 от 08.09.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-473 от 14.08.2020 г.за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (10.09.2020)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)


Eпидемична обстановка


Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 21.09.2020 г. – 27.09.2020 г. (29.09.2020)

Проверки за месец юли 2020 г., свързани с контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново (12.08.2020)

Инициативи за здраве

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“ (30.09.2020)

16 септември – Ден без загинали на пътя (15.09.2020)

Световната седмица на кърменето - 1 до 7 август 2020 г. (07.08.2020)

 

Здравен контрол

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата учебна 2020/2021 година (14.09.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2020 година
(14.07.2020)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2020 г. (05.06.2020)


Кариери

Обявление на вакантна длъжност за главен специалист в дирекция „Лабораторни изследвания“ (30.09.2020)

 

Други

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на високоскоростен скенер за документи" (Версия на MS WORD)(21.09.2020)

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº
062/620-161 или 0878992796

Звено за административно обслужване:

8³º - 17ºº
062/614-331 или 0877049086

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

8³º - 17ºº
062/614-374 или 0877045081
Заверката на издадените от ТЕЛК експертни решения се извършва в приемния офис на РКМЕ не по-рано от 15-я ден от получаването им

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Понеделник и сряда
от 14 до 16 ч.
Предварително записване на час на телефони 062/614-342, 062/614-358 или 062/614-305

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ