A- A+

АКТУАЛНО

0877045078Актуалният телефон, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 е 0877045078. Приемат се обаждания от 8³º до 19ºº часа.

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614331; 062 614351; 0876518239; 0877049086.
Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

 

На вниманието на общопрактикуващите лекари

РЗИ-Велико Търново уведомява общопрактикуващите лекари, че направления за PCR изследвания се издават на базата на издадени от личния лекар амбулаторни листи     
от 9ºº до 11ºº часа всеки работен ден в сградата на РЗИ.
(24.11.2020)

На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ - Уведомяваме лицата, които имат издадени експертни решения на ТЕЛК, че не е необходима заверка в РКМЕ. (23.11.2020)

Временно е намалено приемното време за работа с граждани в РКМЕ: 8³º - 11ºº и 13³º - 15ºº часа (13.11.2020)


Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.(05.11.2020)

COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново (26.11.2020)

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-21.12.2020 г.) (26.11.2020)

Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (26.11.2020)

Заповед № РД-01-227 от 20.11 2020 г. на Директора на РЗИ - Велико Търново за въвеждане на временни допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико Търново (20.11.2020)


Възможност за връчването на предписания на поставените под карантина/домашна изолация лица по електронен път (11.11.2020)

СЪОБЩЕНИЕ - Областният кризисен щаб удължи обучението от разстояние в електронна среда за учениците от гимназиална степен на територията на областта до 13 ноември 2020 г. включително. (11.11.2020)


Заповед № РД-01-648 от 10.11.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (11.11.2020)

На вниманието на ръководителите на лечебни заведения за болнична помощ - Заповед № РД-01-202 от 31.10 2020 г. на Директора на РЗИ - Велико Търново (31.10.2020)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (23.10.2020)

Заповед № РД-01-547 от 30.09.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (30.09.2020)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия (26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)


Eпидемична обстановка

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец октомври
(05.11.2020)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 16.11.2020 г. – 22.11.2020 г. (23.11.2020)


Проверки за месец юли 2020 г., свързани с контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново (12.08.2020)

Инициативи за здраве

19 ноември 2020 – Международен ден без тютюнопушене (16.11.2020)

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“ (30.09.2020)

Здравен контрол

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2020 година (12.10.2020)
Кариери

Съобщение във връзка с провеждане на тест от допуснатите кандидати по обявена конкурсна процедура за длъжността главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“
(09.11.2020)

Списък на допуснатите и недопуснатитe кандидати до конкурс за длъжността главен инспектор в дирекция„Надзор на заразните болести” (02.11.2020)


Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ (12.08.2020)

Други

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на преносими компютъри среден и висок клас" (Версия на MS WORD) (06.11.2020)

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 11ºº
След обяд 13³º - 15ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените експертни решения на ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 17ºº часа.

Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ