A- A+

АКТУАЛНО


11
14 Февруари - ден на влюбените
10
„Обичай и пий разумно“ - Горна Оряховица
9
„Отговорен съм! Пазя себе си, пазя и теб!“
8
"Ден на здравето"
7
"Препоръки за пътна безопасност"
6
"Хората на първо място"
5
Забавление без употреба на тютюн и алкохол
4
Скринингова кампания за хепатити В и С
3
Посланици на здравето
2
Да научим повече за Радона
1
Следдипломно обучение


Актуални новини и предстоящи събития

Важно е да бъдеш информиран - Национална АНТИСПИН кампания (29.02.2024)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ (26.02.2024)

Работна среща на здравните медиатори (23.02.2024)

Втори етап АНТИСПИН кампания - 14-ти февруари - Велико Търново (14.02.2024)

"Обичай и пий разумно" - Горна Оряховица (14.02.2024)

Национална АНТИСПИН кампания по случай празника на влюбените - 14-ти февруари
Видео - вижте тук
Картичка - вижте тук (12.02.2024)


Антиспин кампания - 14-ти февруари, парк "Майка България" (12.02.2024)

Мерки за намаляване на обемната активност на радон във въздуха на жилищни сгради (26.01.2024)

Обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (25.01.2024)

Пътищата за проникване на радон в жилищните сгради (24.01.2024)

Здравен ефект от въздействието на радон (23.01.2024)

Седмица на информираност за радон (22.01.2024)

Месен януари е обявен от Световната здравна организация (СЗО) за месец на радона (19.01.2024)

Заседание на ОКС в РЗИ - Велико Търново относно намаляване на риска от облъчване от радон (28.12.2023)

Дискусионна среща "Модерните зависимости" (19.12.2023)

Morbillivirus morbilorum - Морбили (14.12.2023)

Ваксинопрофилактиката през 2023 г. – новости, проблеми и предизвикателства (30.09.2023)

Заповед №РД-01-534/29.09.2023 на министъра на здравеопазването за утвърждаване образци на сертификати за извършена ваксинация срещу COVID-19 (29.09.2023)

На вниманието на всички лица, които имат срочни експерти решения (04.04.2023)

Информация за хората с увреждания (01.02.2023)


Кариери

Обявление за длъжността „Главен експерт" в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в РЗИ – Велико Търново (16.02.2024)

Имунизационна кампания

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г. (02.02.2024)


"Плюс мен" - специализиран сайт за имунизациите в България
(22.11.2023)

На вниманието на медицинските специалисти - стартира прилагането на нова вариантна ваксина срещу COVID-19
(27.09.2023)

Временни имунизационни кабинети в област Велико Търново (09.10.2023)

Ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19
(25.01.2023)

Заповед №РД-01-270/22.06.2022 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19
(23.06.2022)

На вниманието на ОПЛ - Логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19
(29.09.2022)

Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област (26.02.2024)

Здравен контрол

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област (19.02.2024)

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращите лъчения през 2023 година (15.01.2024)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2023 година
(04.01.2024)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2022 година (23.06.2023)

На вниманието на медицинските специалисти

Важно: До всички лекари, изписващи лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (13.06.2023)

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти (23.02.2023)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:

- на общопрактикуващ/дентален лекар;


- на лекар от ЛКК;

- на ТЕЛК.
(15.10.2020)
РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

тел.: 062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,

от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.


ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново:   

тел.: 0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени:   

тел.: 0884704793

ТЕЛК към МБАЛ -
Свищов:
  

тел.: 0877863849Регионална здравна инспекция - Велико Търново:  

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

тел.: 062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

тел.: 062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания
от понеделник до петък,

от 8³º - 17ºº часа.


В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

КартаИмунизационни кабинети: 

Приемно време: понеделник и петък
Преди обяд 9ºº - 12³º
След обяд 13ºº - 16³º

тел.:062/614-350; 0879230640

Имунизация срещу COVID-19 след предварително записване на тел. 0876 518 239. Кабинетът е с друго работно време.
Вижте тук.

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН: 

Приемно време:
понеделник и сряда
от  
9ºº - 12³º часа 
от 13ºº - 15ºº часа.


тел.: 062/614-342,
062/614-358 и 062/614-305

Кабинет за консултиране и отказване от тютюнопушене: 

Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от  
15ºº - 17ºº часа.

тел.: 062/614-351

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Българска асоциация
за
закрила на пациентите:
 

Българска асоциация за закрила на пациентите

Областен координатор:

Калина Веселинова Иванова-Мицова

5000 Велико Търново ул. "Марно поле" №21, ет. 3, ст. 330

телефон: 0885 148 503

електронен адрес: kalina19751975@abv.bg


Сдружение за развитие
на
българското здравеопазване:
 

Сдружение за развитие на българското здравеопазване

Областен координатор:

Георги Колев Илиев

с. Ресен, ул. "Ивайло" №19

телефон: 0878 222 711

електронен адрес: vtarnovo@bgpatients.org


АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ


ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018
Сертификат за акредитация-BG EN
№ 245 ЛИ/26.08.2022 г.

валиден до
26.08.2026 г.

Обхват на акредитация Заповед
№ А 524/26.08.2022 г.
- ENи ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012
Сертификат за акредитация № 165 ОКА/30.06.2021 г. валиден до 30.06.2025 г. - EN
Обхват на акредитация Заповед №А 393/30.06.2021 г. - EN
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност  

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ