A- A+

АКТУАЛНО

0877045078Актуалният телефон, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 е 0877045078. (02.03.2020)

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 0876518239; 0877049086.

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия (26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)

COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново (28.10.2020)

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (28.10.2020)

Заповед № РД-01-195 от 26.10 2020 г. на Директора на РЗИ - Велико Търново за въвеждане на временни допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико Търново (28.10.2020)

На вниманието на ръководителите на лечебни заведения за болнична помощ - Заповед № РД-01-193 от 26.10 2020 г. на Директора на РЗИ - Велико Търново (26.10.2020)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (23.10.2020)

Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (22.10.2020)

Заповед № РД-01-552 от 02.10.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 , изм. и доп. със заповеди №№ РД-01-583/ 12.10.2020 г., РД-01-608/ 21.10.2020 (22.10.2020)

Синхронизиран подход от страна на Регионалните здравни инспекции по отношение определяне на контактни лица в учебни заведения и указания за носенето на защитна маска за лице (01.10.2020)


Заповед № РД-01-547 от 30.09.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България и определяне на лицата, които се поставят под карантина при влизане на територията на страната (30.09.2020)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)


Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 19.10.2020 г. – 25.10.2020 г. (26.10.2020)

Проверки за месец юли 2020 г., свързани с контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново (12.08.2020)

Инициативи за здраве

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“ (30.09.2020)

16 септември – Ден без загинали на пътя (15.09.2020)

Здравен контрол

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2020 година (12.10.2020)Кариери

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ (13.10.2020)

Резултат от обявена конкурсна процедура за назначаване на главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ (27.10.2020)


Други

Корекции на минималните технически параметри на високоскоростен скенер за документи (Версия на MS WORD) - Срок до 17:00 часа на 03.11.2020 г. (26.10.2020)

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº
062/620-161 или 0878992796

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº
062/614-331 или 0877049086

Карта

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

8³º - 17ºº
062/614-374 или 0877045081
Заверката на издадените от ТЕЛК експертни решения се извършва в приемния офис на РКМЕ не по-рано от 15-я ден от получаването им

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Понеделник и сряда
от 14 до 16 ч.
Предварително записване на час на телефони 062/614-342, 062/614-358 или 062/614-305

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ